Przedimek zerowy – brak przedimka – angielski od podstaw

cover

W języku angielskim występuje także przedimek zerowy, tzw. zero article. Oznacza on po prostu brak jakiegokolwiek przedimka przed rzeczownikiem.

Zero Article – występowanie

Przedimek zerowy, czyli zero article, występuje zazwyczaj w poniższych sytuacjach, np.:

1. przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej:

 • Cats and dogs are favourite pets. – Koty i psy są ulubionymi zwierzątkami domowymi.
 • Fresh vegetables are very healthy. – Świeże warzywa są bardzo zdrowe.

2. przed rzeczownikami niepoliczalnymi, gdy mówimy o nich w sensie ogólnym, np.:

 • Love is eternal. – Miłość jest wieczna.
 • I always have coffee with my breakfast. – Zawsze piję kawę do śniadania.

3. przed nazwami własnymi (Oxford, Harvard itd.) oraz nazwami państw (Poland, Greece itd.) i miast (New York, Warsaw itp.), z wyjątkiem np.:

 • miasta Haga: the Hague
 • nazw państw złożonych z kilku elementów: the USA, the Soviet Union

4. przed nazwami dni tygodnia, miesięcy i pór roku*, np.:

 • We go dancing on Tuesday and Thursday. – Chodzimy na tańce we wtorek i czwartek.
 • They always go skiing in February. – Oni zawsze jeżdżą na narty w lutym.
 • (The) Summer starts on the 21st of June. – Lato zaczyna się 21 czerwca.

5. przed nazwami posiłków, np.:

 • We never have lunch at home. – Nigdy nie jemy lunchu w domu.
 • They usually order some take-away for dinner. – Oni zazwyczaj zamawiają jedzenie na wynos na obiad.

6. przed nazwami chorób (można też zastosować the), np.:

 • I’ve got (the) flu. – Mam grypę.
 • Their father died from pneumonia. – Ich ojciec zmarł na zapalenie płuc.
chatsimple