Question tags – angielski od podstaw

cover

Question tags, czyli zwroty typu „nieprawdaż”, znane również jako pytania rozłączne, są bardzo popularne w języku angielskim i używa się ich zarówno w mowie potocznej, jak i sytuacjach oficjalnych. Można je tworzyć w czasach teraźniejszych, przeszłych oraz przyszłych, jak również z czasownikami modalnymi, a ich zastosowanie w mowie i piśmie nie stanowi większego problemu. Wystarczy trzymać się kilku prostych zasad, aby posługiwać się nimi swobodnie w życiu codziennym oraz zawodowym. Question tags, czyli pytania rozłączne (prawda/nieprawdaż) zawsze umieszcza się na końcu zdania.

Question tags – konstrukcja (zasada nr 1)

Budowa zwrotów typu „nieprawdaż?”, „prawda?” czy „czyż nie” w języku angielskim sprowadza się do podstawowej zasady, która mówi o tym, że: jeżeli zdanie główne jest twierdzące, to question tag jest przeczący, i odwrotnie; jeżeli zdanie główne jest przeczące, to question tag jest twierdzący, np.:

Tom is a computer nerd, isn’t he? – Tomek jest maniakiem komputerowym, nieprawdaż?

Mark is not a party-goer, is he? – Marek nie jest imprezowiczem, prawda?

Question tags – konstrukcja (zasada nr 2)

Budowa zwrotów typu „nieprawdaż?”, „prawda?” czy „czyż nie” w języku angielskim jest także oparta na założeniu, że w question tag zawsze występuje zaimek osobowy, czyli I, you, he, she, it, we lub they, np.:

Tom and Jerry are funny cartoon characters, aren’t they? – Tom i Jerry są zabawnymi bohaterami kreskówek, nieprawdaż?

My mother and I are not very pleased with you, are we? – Moja mama i ja nie jesteśmy zadowolone z ciebie, prawda?

Question tags – konstrukcja (zasada nr 3)

Budowa zwrotów typu „nieprawdaż?”, „prawda?” czy „czyż nie” w języku angielskim wykorzystuje regułę, która zakłada, że przeczący question tag ma zawsze formę skróconą, czyli:

You are always late, aren’t you? – Ty się zawsze spóźniasz, nieprawdaż?

Anna is a reliable person, isn’t she? – Anna jest osobą, na której można polegać, prawda?

Question tags – konstrukcja (zasada nr 4)

Budowa zwrotów typu „nieprawdaż?”, „prawda?” czy „czyż nie” w języku angielskim charakteryzuje się także stosowaniem szyku przestawnego, czyli inwersją (przestawieniem zaimka) w question tag:

Frank is a reckless driver, isn’t he? – Frank jest nieostrożnym kierowcą, nieprawdaż?

We are not sure about that, are we? – My nie jesteśmy tego pewni, prawda?

Question tags – konstrukcja (zasada nr 5)

Budowa zwrotów typu „nieprawdaż?”, „prawda?” czy „czyż nie” w angielskich czasach wymagających użycia operatora do tworzenia przeczeń rządzi się zasadą, która mówi, że w question tag, niezależnie od tego, czy jest on twierdzący, czy przeczący, występuje wyłącznie operator, a nie czasownik główny.

Present Simple

Kate loves teamwork, doesn’t she? – Kate uwielbia pracę zespołową, nieprawdaż?

Jack does not enjoy business trips, does he? – Jack nie przepada za wyjazdami służbowymi, prawda?

They participate in all workshops, don’t they? – Oni biorą udział we wszystkich warsztatach, nieprawdaż?

We don’t come here very often, do we? – My nie często tutaj przychodzimy, prawda?

Past Simple

I was* first, wasn’t I? – Byłem pierwszy, nieprawdaż?

They were really busy yesterday, weren’t they? – Oni byli bardzo zajęci wczoraj, nieprawdaż?

*Czasownik to be w czasie przeszłym ma w zależności od osoby i liczby dwie formy was lub were, które same sobą tworzą przeczenia – ta zasada obowiązuje również przy tworzeniu question tag.

Mr Fielding retired last month, didn’t he? – Pan Fielding przeszedł na emeryturę w zeszłym miesiącu, nieprawdaż?

Suzan didn’t attend the meeting yeasterday, did she? – Suzan nie brała udziału w spotkaniu wczoraj, prawda?

Present Perfect

Mary has gone shopping, hasn’t she? – Mary poszła na zakupy, nieprawdaż?

Max hasn’t graduated yet, has he? – Max nie skończył jeszcze szkoły, prawda?

They have finished the report, haven’t they? – Oni skończyli raport, nieprawdaż?

We have not had any doubts, have we? – Nie mieliśmy żadnych wątpliwości, prawda?

Future Simple

I will see you soon, won’t I? – Wkrótce cię zobaczę, nieprawdaż?

You will not manage tomorrow, will you? – Nie dacie rady jutro, prawda?

Question tags – konstrukcja (zasada nr 6)

Budowa zwrotów typu „nieprawdaż?”, „prawda?” czy „czyż nie” w języku angielskim z czasownikami modalnymi z założenia podlega zasadzie, która mówi, że w question tag (twierdzącym czy przeczącym) występuje sam czasownik modalny zamiast określającego czynność, np.:

You can come tomorrow, can’t you? – Możesz przyjść jutro, nieprawdaż?

Students should be punctual for classes, shouldn’t they? – Studenci powinni przychodzić punktualnie na zajęcia, nieprawdaż?

We could be mistaken, couldn’t we? – Może mogliśmy się mylić, nieprawdaż?

She would help you, wouldn’t she? – Ona by ci pomogła, nieprawdaż?

W praktyce jednak, ze względu na specyfikę czasowników modalnych oraz ich wieloznaczność, nie wszystkie z nich w sposób naturalny będą tworzyły question tags.

Question tags
Question tags
Question tags

Question tags – zastosowanie

Zwrot typu question tag stosuje się przede wszystkim w następujących sytuacjach:

1. pytania rozłączne „prawda, nieprawdaż” są używane do potwierdzenia lub zaprzeczenia faktów zawartych w zdaniu głównym, czyli np.:

 • You are our new IT specialist, aren’t you? – Ty jesteś naszym nowym specjalistą IT, nieprawdaż?
 • Yes, I am. – Tak, jestem.

lub

 • You are not our new IT specialist, are you? – Ty nie jesteś naszym nowym specjalistą IT, prawda?
 • No, I am not. – Nie, nie jestem.

2. pytania rozłączne „prawda, nieprawdaż” są używane do weryfikowania informacji, np.:

 • It wasn’t you, was it? – To nie byłeś ty, prawda?
 • You don’t eat red meat, do you? – Ty nie jadasz czerwonego mięsa, prawda?

Question tags – ćwiczenia

Uzupełnij zdania poprawną formą question tag:

 1. Susan, you won’t need any further details, ……….. ?
 2. In my opinion, it is very dangerous to dive in this lake, ……….. ?
 3. They bought a beautiful cottage in the countryside last year, …………. ?
 4. Harry and Megan are famous celebrities, …………. ?
 5. Mrs Lambert has a lot of work experience, ………. ?
 6. At weekends pupils do not have to go to school, ………. ?
 7. Kate and Sue have never been to the States before, …….. ?
 8. You ha dan important meeting yesterday, ……. ?
 9. It was really kind of you to help Brian last week, ……… ?
 10. Frank Briggs hasn’t been promoted yet, …….. ?

Klucz

 1. will you
 2. isn’t it
 3. didn’t they
 4. aren’t they
 5. doesn’t she
 6. don’t they
 7. have they
 8. didn’t you
 9. wasn’t it
 10. has he
chatsimple