Question tags – angielski od podstaw

cover

Question tags, czyli zwroty typu „nieprawdaż” są bardzo popularne w języku angielskim i używa się ich zarówno w mowie potocznej, jak i sytuacjach oficjalnych. Można je tworzyć w czasach teraźniejszych, przeszłych oraz przyszłych, jak również z czasownikami modalnymi, a ich zastosowanie w mowie i piśmie nie stanowi większego problemu. Wystarczy trzymać się kilku prostych zasad, aby posługiwać się nimi swobodnie w życiu codziennym oraz zawodowym.

Question tags – konstrukcja (zasada nr 1)

Budowa zwrotów typu „nieprawdaż?”, „prawda?” czy „czyż nie” sprowadza się do podstawowej zasady, która mówi o tym, że: jeżeli zdanie główne jest twierdzące, to question tag jest przeczący, i odwrotnie; jeżeli zdanie główne jest przeczące, to question tag jest twierdzący, np.:

 • Tom is a computer nerd, isn’t he? – Tomek jest maniakiem komputerowym, nieprawdaż?
 • Mark is not a party-goer, is he? – Marek nie jest imprezowiczem, prawda?

Question tags – konstrukcja (zasada nr 2)

Budowa zwrotów typu „nieprawdaż?”, „prawda?” czy „czyż nie” jest także oparta na założeniu, że w question tag zawsze występuje zaimek osobowy, czyli I, you, he, she, it, we lub they, np.:

 • Tom and Jerry are funny cartoon characters, aren’t they? – Tom i Jerry są zabawnymi bohaterami kreskówek, nieprawdaż?
 • My mother and I are not very pleased with you, are we? – Moja mama i ja nie jesteśmy zadowolone z ciebie, prawda?

Question tags – konstrukcja (zasada nr 3)

Budowa zwrotów typu „nieprawdaż?”, „prawda?” czy „czyż nie” wykorzystuje regułę, która zakłada, że przeczący question tag ma zawsze formę skróconą, czyli:

 • You are always late, aren’t you? – Ty się zawsze spóźniasz, nieprawdaż?
 • Anna is a reliable person, isn’t she? – Anna jest osobą, na której można polegać, prawda?

Question tags – konstrukcja (zasada nr 4)

Budowa zwrotów typu „nieprawdaż?”, „prawda?” czy „czyż nie” charakteryzuje się także stosowaniem szyku przestawnego, czyli inwersją (przestawieniem zaimka) w question tag:

 • Frank is a reckless driver, isn’t he? – Frank jest nieostrożnym kierowcą, nieprawdaż?
 • We are not sure about that, are we? – My nie jesteśmy tego pewni, prawda?

Question tags – konstrukcja (zasada nr 5)

Budowa zwrotów typu „nieprawdaż?”, „prawda?” czy „czyż nie” w czasach wymagających użycia operatora do tworzenia przeczeń rządzi się zasadą, która mówi, że w question tag, niezależnie od tego, czy jest on twierdzący, czy przeczący, występuje wyłącznie operator, a nie czasownik główny.

Present Simple

 • Kate loves teamwork, doesn’t she? – Kate uwielbia pracę zespołową, nieprawdaż?
 • Jack does not enjoy business trips, does he? – Jack nie przepada za wyjazdami służbowymi, prawda?
 • They participate in all workshops, don’t they? – Oni biorą udział we wszystkich warsztatach, nieprawdaż?
 • We don’t come here very often, do we? – My nie często tutaj przychodzimy, prawda?

Past Simple

 • I was* first, wasn’t I? – Byłem pierwszy, nieprawdaż?
 • They were really busy yesterday, weren’t they? – Oni byli bardzo zajęci wczoraj, nieprawdaż?

*Czasownik to be w czasie przeszłym ma w zależności od osoby i liczby dwie formy was lub were, które same sobą tworzą przeczenia – ta zasada obowiązuje również przy tworzeniu question tag.

 • Mr Fielding retired last month, didn’t he? – Pan Fielding przeszedł na emeryturę w zeszłym miesiącu, nieprawdaż?
 • Suzan didn’t attend the meeting yeasterday, did she? – Suzan nie brała udziału w spotkaniu wczoraj, prawda?

Present Perfect

 • Mary has gone shopping, hasn’t she? – Mary poszła na zakupy, nieprawdaż?
 • Max hasn’t graduated yet, has he? – Max nie skończył jeszcze szkoły, prawda?
 • They have finished the report, haven’t they? – Oni skończyli raport, nieprawdaż?
 • We have not had any doubts, have we? – Nie mieliśmy żadnych wątpliwości, prawda?

Future Simple

 • I will see you soon, won’t I? – Wkrótce cię zobaczę, nieprawdaż?
 • You will not manage tomorrow, will you? – Nie dacie rady jutro, prawda?

Question tags – konstrukcja (zasada nr 6)

Budowa zwrotów typu „nieprawdaż?”, „prawda?” czy „czyż nie” z czasownikami modalnymi z założenia podlega zasadzie, która mówi, że w question tag (twierdzącym czy przeczącym) występuje sam czasownik modalny zamiast określającego czynność, np.:

 • You can come tomorrow, can’t you? – Możesz przyjść jutro, nieprawdaż?
 • Students should be punctual for classes, shouldn’t they? – Studenci powinni przychodzić punktualnie na zajęcia, nieprawdaż?
 • We could be mistaken, couldn’t we? – Może mogliśmy się mylić, nieprawdaż?
 • She would help you, wouldn’t she? – Ona by ci pomogła, nieprawdaż?

W praktyce jednak, ze względu na specyfikę czasowników modalnych oraz ich wieloznaczność, nie wszystkie z nich w sposób naturalny będą tworzyły question tag.

Question tags – zastosowanie

Zwrot typu question tag stosuje się przede wszystkim w następujących sytuacjach:

1. do potwierdzenia lub zaprzeczenia faktów zawartych w zdaniu głównym, czyli np.:

 • You are our new IT specialist, aren’t you? – Ty jesteś naszym nowym specjalistą IT, nieprawdaż?
 • Yes, I am. – Tak, jestem.

lub

 • You are not our new IT specialist, are you? – Ty nie jesteś naszym nowym specjalistą IT, prawda?
 • No, I am not. – Nie, nie jestem.

2. do weryfikowania informacji, np.:

 • It wasn’t you, was it? – To nie byłeś ty, prawda?
 • You don’t eat red meat, do you? – Ty nie jadasz czerwonego mięsa, prawda?