Wyrażenie would rather – angielski od podstaw

cover

Wyrażenie I would rather, czyli „wolałbym raczej”, jest w języku angielskim popularnym sposobem wyrażania preferencji i w zależności od kontekstu można je stosować w dwojaki sposób: z bezokolicznikiem (bez to) lub z czasownikiem w formie Past Simple.

Would rather – z bezokolicznikiem (bez to)

Wyrażenie would rather występuje z czasownikiem w bezokoliczniku bez to, wtedy gdy zdanie ma tylko jeden podmiot, np.:

  • I would rather order a take-away today. – Wolałabym zamówić dzisiaj jedzenie na wynos.
  • Tom would rather work from home. – Tomek wolałby pracować z domu.
  • We would rather buy a small house in the countryside. – Wolelibyśmy kupić mały dom w wiejskiej okolicy.

I would rather – z czasem Past Simple

Jeżeli wyrażenie I would rather, czyli „wolałbym raczej”, stanowi zdanie nadrzędne, a podrzędne odnosi się do zupełnie innej osoby, czyli ma inny podmiot, to w zdaniu podrzędnym stosujemy czasownik w formie Past Simple, np.:

  • I would rather you stayed at home with me today in the afternoon. – Wolałabym, żebyś został ze mną w domu dzisiaj po południu.
  • Sandra would rather they paid her on a weekly basis. – Sandra wolałaby, żeby oni jej płacili co tydzień.
  • They would rather Adam moved a bit closer to them. – Oni woleliby, żeby Adam przeprowadził się troszeczkę bliżej ich.

Wersja skrócona

Wyrażenie I would rather można oczywiście stosować w wersji skróconej, czyli:

  • I’d rather go on holidays to Spain this year. – Wolałabym raczej pojechać na wakacje do Hiszpanii w tym roku.
  • We’d rather you didn’t smoke in here. – Wolelibyśmy, żebyś tutaj nie palił.

Krótkie odpowiedzi

Wyrażenie would rather może być także użyte w zdaniu pytającym, na które udzieli się krótkiej odpowiedzi, np.:

  • Would you rather do it yourself?Yes, I would.
  • Would you rather Mark helped you?No, I wouldn’t.