Czasowniki modalne shall/will – angielski od podstaw

cover

Czasowniki modalne shall/will w języku angielskim pełnią także funkcje czasowników posiłkowych, czyli służą do tworzenia czasu przyszłego. W czasie przeszłym stosuje się formę should lub would niezależnie od osoby czy liczby.

Shall/Will – budowa zdań

Zdanie twierdzące z czasownikami modalnymi shall/will tworzymy według schematu:

OSOBA + SHALL/WILL + CZASOWNIK w bezokoliczniku + RESZTA zdania

I + shall/will + help + you.
You + shall/will + help + you.
He/She/It + shall/will + help + you.
We/You/They + shall/will + help + you.

Tworzenie zdań przeczących

Zdanie przeczące z czasownikami modalnymi shall/will tworzymy jak poniżej:

OSOBA + SHALL/WILL + NOT + CZASOWNIK w bezokoliczniku + RESZTA zdania

I + shall/will + not + help + you.
You + shall/will + not + help + you.
He/She/It + shall/will + not + help + you.
We/You/They + shall/will + not + help + you.

Formy krótkie

Tworząc przeczenia z czasownikiem shall lub will, możemy użyć form krótkich, czyli:

I shall not/shan’t help you. – Nie pomogę ci.
I will not/won’t help you. – Nie pomogę ci.

Tworzenie pytań z shall/will

Zdanie pytające z czasownikami modalnymi shall/will tworzymy poprzez inwersję, czyli w następujący sposób:

SHALL/WILL + OSOBA + CZASOWNIK w bezokoliczniku + RESZTA zdania

Shall/Will + I + help + you?
Shall/Will + you + help + you?
Shall/Will + he/she/it + help + you?
Shall/Will + we/you/they + help + you?

Krótkie odpowiedzi

Na pytania rozpoczynające się od czasownika modalnego shall/will możemy odpowiedzieć krótko:

Shall we dance?Yes, we shall./ No, we shan’t.
Will he be there?Yes, he will./ No, he won’t.

Czasowniki modalne Shall/Will – zastosowanie

Czasowniki modalne shall/will stosuje się przede wszystkim w następujących sytuacjach:

1. do wyrażania zdecydowania w przypadku will użytego w 1 osobie liczby pojedynczej lub mnogiej, np.:

 • I will see you today after work. – Ja spotkam się z tobą dzisiaj po pracy.
 • We will come back here soon. – My wrócimy tutaj wkrótce.

2. do wyrażania przyrzeczenia albo obietnicy w przypadku will użytego w 1 osobie liczby pojedynczej lub mnogiej, np.:

 • I will always love you. – Ja zawsze będę cię kochać.
 • We will support you whatever you decide. – My będziemy cię wspierać, cokolwiek zadecydujesz.

3. do wyrażania propozycji w przypadku shall użytego w 1 osobie liczby pojedynczej lub mnogiej, np.:

 • Shall I get you anything from the pharmacy? – Czy mogę ci coś kupić w aptece?
 • Shall we have another drink? – Czy możemy wypić jeszcze jednego drinka?

4. do wyrażania rozkazu, zakazu lub postanowienia w przypadku shall użytego w 2 i 3 osobie liczby pojedynczej lub mnogiej, np.:

 • You shall not/shan’t touch my staff. – Nie wolno ci dotykać moich rzeczy.
 • Everybody shall stay on the ground. – Wszyscy mają zostać na ziemi.
 • The boys shall be punished if they disobey the rules. – Chłopcy zostaną ukarani, jeśli nie będą przestrzegać zasad.

5. do wyrażania uprzejmych próśb – will w pytaniach, np.:

 • Will you give me away on Saturday? – Czy poprowadzisz mnie do ołtarza w sobotę?

6. do wyrażania nawyku, uporu lub stanu nieuniknionego – will, np.:

 • Accidents will happen no matter what you do. – Wypadki będą się zdarzały, cokolwiek nie zrobisz.
 • Boys will always be boys. – Chłopcy będą zawsze chłopcami.
 • This printer will not work. – Ta drukarka nie chce działać.

Shall/Will – formy do wyrażania przyszłości i przeszłości

Czasowniki modalne shall/will mają odpowiednio formy should oraz would do wyrażania przeszłości, np.:

 • Yesterday my nephew told me he would fix my car. – Wczoraj mój bratanek powiedział, że naprawi mi samochód.
 • We decided that we should throw a garden party. – Zdecydowaliśmy, że wydamy przyjęcie w ogrodzie.