Czasowniki modalne should/would – angielski od podstaw

cover

Czasowniki modalne should/would w języku angielskim posiadają jednakowe formy dla wszystkich osób liczby pojedynczej i mnogiej oraz spełniają wiele funkcji i mogą wyrażać wiele znaczeń. Służą także do tworzenia trybu warunkowego oraz mowy zależnej.

Should/Would – budowa zdań

Zdanie twierdzące z czasownikami modalnymi should/would tworzymy według schematu:

OSOBA + SHOULD/WOULD + CZASOWNIK w bezokoliczniku + RESZTA zdania

I + should/would + know + about that.
You + should/would + know + about that.
He/She/It + should/would + know + about that.
We/You/They + should/would + know + about that.

Tworzenie zdań przeczących

Zdanie przeczące z czasownikami modalnymi should/would tworzymy jak poniżej:

OSOBA + SHOULD/WOULD + NOT + CZASOWNIK w bezokoliczniku + RESZTA zdania

I + should/would + not + know + about that.
You + should/would + not + know + about that.
He/She/It + should/would + not + know + about that.
We/You/They + should/would + not + know + about that.

Formy krótkie

Tworząc przeczenia z czasownikiem should lub would, możemy użyć form krótkich, czyli:

I shouldn’t worry too much. – Nie powinnam się zbytnio martwić.
She wouldn’t rely on him. – Ona nie polegałaby na nim.

Czasowniki modalne should/would – tworzenie pytań

Zdanie pytające z czasownikami modalnymi should/would tworzymy poprzez inwersję, czyli w następujący sposób:

SHALL/WILL + OSOBA + CZASOWNIK w bezokoliczniku + RESZTA zdania

Should/Would + I + know + about that?
Should/Would + you + know + about that?
Should/Would + he/she/it + know + about that?
Should/Would + we/you/they + know + about that?

Krótkie odpowiedzi

Na pytania rozpoczynające się od czasownika modalnego should/would możemy odpowiedzieć krótko:

Should we believe him?Yes, we should./ No, we shouldn’t.
Would they understand our problems?Yes, the would./ No, the wouldn’t.

Should/Would – zastosowanie

Czasowniki modalne should/would stosuje się przede wszystkim w następujących sytuacjach:

1. do wyrażania powinności – should, np.:

  • She should be more responsible with money. – Ona powinna być bardziej odpowiedzialna w kwestii pieniędzy.
  • We should remember about war veterans. – My powinniśmy pamiętać o weteranach wojennych.

2. do udzielania rad – should, np.:

  • You should drink more water. – Ty powinieneś pić więcej wody.
  • They should train regularly if they want to be fit. – Oni powinni trenować regularnie, jeśli chcą być w formie.

3. do wyrażania przeszłych nawyków – would, np.:

  • We would always spend holidays at our grandparents’ house in the mountains when we were kids. – Zawsze spędzaliśmy wakacje w domu naszych dziadków w górach, gdy byliśmy dziećmi.

4. do wyrażania ostrzeżeń – would, np.:

  • I wouldn’t do that if I were you. – Nie robiłbym tego, gdybym był tobą.