Imiesłowy angielskie – participles – angielski od podstaw

cover

Imiesłowy angielskie, czyli participles, to nieosobowe formy czasownika, wśród których wyróżniamy imiesłów czasu teraźniejszego, tzw. czynnyPresent Participle, oraz imiesłów czasu przeszłego, tzw. bierny – Past Participle.

Imiesłów czynny jest częścią składową formy ciągłej continuous, natomiast bierny jest elementem strony biernej, czyli passive voice.

Imiesłowy – rodzaje

Imiesłowy angielskie, czyli participles, mogą mieć następujące formy gramatyczne:

1. imiesłów czynny, czyli present participle, posiada charakterystyczną końcówkę -ing, np.:

 • arriving – przybywający
 • smoking – paląc, np. He sat in an armchair smoking a Cuban cigar. – On usiadł w fotelu, paląc kubańskie cygaro.
 • interesting – interesujący, np. The movie appeared really interesting. – Film okazał się naprawdę interesujący.

2. imiesłów bierny, czyli past participle, występuje w dwóch postaciach, albo z końcówką -ed (dla czasowników regularnych) albo nieregularną, którą jest tzw. III forma, np.:

 • taken – wzięty
 • interested – zainteresowany, np. I am interested in antropology. – Interesuję się antropologią.
 • shown – pokazany, np. The portrait has been shown to an eye witness. – Portret został pokazany naocznemu świadkowi.

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych rozwiązań językowych lub sprawdzić, czy są one odpowiednie dla Ciebie lub Twojej firmy? Wypełnij formularz lub napisz do nas na szkola@skrivanek.pl. Jeśli szukasz kursu indywidualnego dla siebie, sprawdź nasz e-sklep.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Klikając „Prześlij” akceptujesz zasady ochrony prywatności Skrivanek sp. z o.o.

Imiesłowy – zastosowanie

Imiesłowy angielskie, czyli present participle lub past participle, najczęściej stosuje się w następujących sytuacjach:

1. w funkcji przymiotnika, jako przydawkę, np.:

 • The rising sun can be seen from a distance. – Wschodzące słońce może być widoczne z odległości.
 • The written piece of work was extraordinary. – Praca pisemna była niezwykła.

2. w funkcji przymiotnika, jako orzecznik, np.:

 • The agreement they drafted was logically structured. – Porozumienie, które oni sporządzili, było logicznie skonstruowane.

3. jako zastąpienie całego zdania, np.:

 • This is a detailed summary submitted by our team of specialists. – To jest szczegółowe streszczenie przedłożone przez nasz zespół specjalistów.

4. w funkcji okolicznika sposobu, np.:

 • They used to spend their free time gardening. – Oni zwykli (byli) spędzać swój czas wolny, pracując w ogrodzie.

5. w funkcji równoważnika zdania, np.:

 • Sipping white coffee and flicking through the morning newspaper, Mary enjoyed a lazy afternoon in a French cafe. – Sącząc kawę z mlekiem i kartkując poranną gazetę, Marysia czerpała przyjemność z leniwego popołudnia we francuskiej kafejce.

Imiesłowy – konstrukcje zdaniowe

Imiesłowy angielskie, czyli participles, występują również w pewnych konstrukcjach gramatycznych, np.:

1. czasownik* + dopełnienie + imiesłów czynny (present participle):

 • We saw the thief leaving the bank in a balaclava. – Widzieliśmy złodzieja, jak opuszczał bank w kominiarce.

*często występują tutaj czasowniki, które oznaczają postrzeganie lub zmysły, czyli np. watch, see, hear itd.

2. czasownik w stronie biernej + imiesłów czynny (present participle):

 • The thief was seen leaving the bank wearing a black balaclava. – Złodziej był widziany, jak opuszczał bank, będąc ubrany w czarną kominiarkę.

3. czasownik have w znaczeniu have sth done, np.:

 • I had my car tyres changed last Friday. – Zmieniłem opony w samochodzie w zeszły piątek.

4. popularne zwroty z imiesłowami to między innymi: generally speaking (ogólnie mówiąc), frankly speaking (szczerze mówiąc), considering (biorąc pod uwagę), judging by appearances (sądząc po pozorach), np.:

 • Generally speaking, the project looks good. – Mówiąc ogólnie, projekt wygląda dobrze.
 • Considering his advanced age, he must be very experienced and knowledgeable. – Biorąc pod uwagę jego zaawansowany wiek, to on musi być bardzo doświadczony i obeznany.
chatsimple