Konstrukcja have sth done – angielski od podstaw

cover

Konstrukcja have something done jest bardzo użyteczna w języku angielskim, ponieważ wyraża czynność, którą ktoś inny, czyli osoba trzecia, wykonała na nasze polecenie lub zrobiła coś za nas. Można ją stosować zarówno w czasach teraźniejszych, przeszłych, jak i przyszłych, a jej podstawę stanowi forma czasownika have (w zależności od zastosowanego czasu, osoby lub liczby) oraz niezmienna III (z tabelki) lub regularna (z -ed) forma czasownika odnoszącego się do konkretnej czynności.

Have sth done – czas teraźniejszy Present Simple

Zdanie twierdzące

Aby utworzyć zdanie twierdzące z konstrukcją have sth done w czasie Present Simple, należy pamiętać o zastosowaniu właściwej formy have w zależności od osoby i liczby, czyli have lub has, oraz o poprawnej formie czasownika regularnego (z końcówką -ed) lub nieregularnego (III forma z tabelki):

OSOBA + HAVE/HAS + DOPEŁNIENIE (something) + CZASOWNIK z -ed lub w III formie + RESZTA zdania

– liczba pojedyncza:

I + have + the hair + cut + once a month. – Ja ścinam włosy raz w miesiącu.

You + have + the hair + cut + once a month. – Ty ścinasz włosy raz w miesiącu.

He + has + the hair + cut + once a month. – On ścina włosy raz w miesiącu.

She + has + the hair + cut + once a month. – Ona ścina włosy raz w miesiącu.

It + has + the hair + cut + once a month. – Ono ścina włosy raz w miesiącu.

– liczba mnoga:

We + have + the hair + cut + once a month. – My ścinamy włosy raz w miesiącu.

You + have + the hair + cut + once a month. – Wy ścinacie włosy raz w miesiącu.

They + have + the hair + cut + once a month. – Oni/One ścinają włosy raz w miesiącu.

Have sth done – Zdanie przeczące

Aby utworzyć zdanie przeczące z konstrukcją have sth done w czasie Present Simple, należy pamiętać o zastosowaniu właściwego operatora (do lub does) w zależności od osoby i liczby, po którym umieścimy słowo przeczące not, pozostawimy w niezmienionej formie have wraz z dopełnieniem i poprawną formą czasownika regularnego (z końcówką -ed) lub nieregularnego (III forma z tabelki):

OSOBA + DO/DOES + NOT + HAVE + DOPEŁNIENIE (something) + CZASOWNIK z -ed lub w III formie + RESZTA zdania

– liczba pojedyncza:

I + do + not + have + the hair + cut + once a month. – Ja nie ścinam włosów raz w miesiącu.

You + do + not have + the hair + cut + once a month. – Ty nie ścinasz włosów raz w miesiącu.

He + does + not + have + the hair + cut + once a month. – On nie ścina włosów raz w miesiącu.

She + does + not + have + the hair + cut + once a month. – Ona nie ścina włosów raz w miesiącu.

It + does + not + have + the hair + cut + once a month. – Ono nie ścina włosów raz w miesiącu.

– liczba mnoga

We + do + not + have + the hair + cut + once a month. – My nie ścinamy włosów raz w miesiącu.

You + do + not + have + the hair + cut + once a month. – Wy nie ścinacie włosów raz w miesiącu.

They + do + not + have + the hair + cut + once a month. – Oni/One nie ścinają włosów raz w miesiącu.

Wariant skrócony

Formy przeczące do not lub does not możemy oczywiście skracać do: don’t lub doesn’t:

I/You do not have the hair cut once a month. → I/You don’t have the hair cut once a month.

He/She/It does not have the hair cut once a month. → He/She/It doesn’t have the hair cut once a month.

We/You/They do not have the hair cut once a month. → We/You/They don’t have the hair cut once a month.

Zdanie pytające z have sth done

Aby utworzyć zdanie pytające z konstrukcją have sth done w czasie Present Simple, należy pamiętać o zastosowaniu właściwego operatora (do lub does) w zależności od osoby i liczby, po którym umieścimy podmiot (czyli osobę), a następnie pozostawimy w niezmienionej formie have wraz z dopełnieniem i poprawną formą czasownika regularnego (z końcówką -ed) lub nieregularnego (III forma z tabelki):

DO/DOES + OSOBA + HAVE + DOPEŁNIENIE (something) + CZASOWNIK z -ed lub w III formie + RESZTA zdania

– liczba pojedyncza

Do + I + have + the hair + cut + once a month? – Czy ja ścinam włosy raz w miesiącu?

Do + you + have + the hair + cut + once a month? – Czy ty ścinasz włosy raz w miesiącu?

Does + he + have + the hair + cut + once a month? – Czy on ścina włosy raz w miesiącu?

Does + she + have + the hair + cut + once a month? – Czy ona ścina włosy raz w miesiącu?

Does + it + have + the hair + cut + once a month? – Czy ono ścina włosy raz w miesiącu?

– liczba mnoga

Do + we + have + the hair + cut + once a month? – Czy my ścinamy włosy raz w miesiącu?

Do + you + have + the hair + cut + once a month? – czy wy ścinacie włosy raz w miesiącu?

Do + they + have + the hair + cut + once a month? – Czy oni/one ścinają włosy raz w miesiącu?

Odpowiedzi

Na pytania rozpoczynające się od operatora do lub does możemy udzielać krótkich odpowiedzi, zarówno twierdzących, jak i przeczących, w sposób typowy dla Present Simple, czyli:

Do I have the hair cut once a month?Yes, I do./ No, I don’t.

Do you have the hair cut once a month?Yes, you do./ No, you don’t.

Does he/she/it have the hair cut once a month?Yes, he/she/it does./ No, he/she/it doesn’t.

Do we/you/they have the hair cut once a month?Yes, we/you/they do./ No, we/you/they don’t.

Have sth done – czas przeszły Past Simple

Zdanie twierdzące

Aby utworzyć zdanie twierdzące z konstrukcją have sth done w czasie Past Simple, wystarczy zamiast have użyć had we wszystkich osobach liczby pojedynczej i mnogiej, następnie umieścić dopełnienie wraz z właściwą formą czasownika regularnego (z końcówką -ed) lub nieregularnego (III forma z tabelki):

OSOBA + HAD + DOPEŁNIENIE (something) + CZASOWNIK z -ed lub w III formie + RESZTA zdania

– liczba pojedyncza:

I + had + the hair + cut + last month. – Ja ścięłam włosy w zeszłym miesiącu.

You + had + the hair + cut + last month. – Ty ściąłeś/ścięłaś włosy w zeszłym miesiącu.

He + had + the hair + cut + last month. – On ściął włosy w zeszłym miesiącu.

She + had + the hair + cut + last month. – Ona ścięła włosy w zeszłym miesiącu.

It + had + the hair + cut + last month. – Ono ścięło włosy w zeszłym miesiącu.

– liczba mnoga:

We + had + the hair + cut + last month. – My ścięliśmy/ścięłyśmy włosy w zeszłym miesiącu.

You + had + the hair + cut + last month. – Wy ścięliście/ścięłyście włosy w zeszłym miesiącu.

They + had + the hair + cut + last month. – Oni/One ścięli/ścięły włosy w zeszłym miesiącu.

Have sth done – Zdanie przeczące

Aby utworzyć zdanie przeczące z konstrukcją have sth done w czasie Past Simple, wystarczy zastosować operator did we wszystkich osobach liczby pojedynczej i mnogiej, po którym umieścimy słowo przeczące not, pozostawimy w niezmienionej formie have wraz z dopełnieniem i poprawną formą czasownika regularnego (z końcówką -ed) lub nieregularnego (III forma z tabelki):

OSOBA + DID + NOT + HAVE + DOPEŁNIENIE (something) + CZASOWNIK z -ed lub w III formie + RESZTA zdania

– liczba pojedyncza

I + did + not + have + the hair + cut + last month. – Ja nie ściąłem/ścięłam włosów w zeszłym miesiącu.

You + did + not have + the hair + cut + last month. – Ty nie ściąłeś/ścięłaś włosów w zeszłym miesiącu.

He + did + not + have + the hair + cut + last month. – On nie ściął włosów w zeszłym miesiącu.

She + did + not + have + the hair + cut + last month. – Ona nie ścina włosów w zeszłym miesiącu.

It + did + not + have + the hair + cut + last month. – Ono nie ścina włosów w zeszłym miesiącu.

– liczba mnoga

We + did + not + have + the hair + cut + last month. – My nie ścięliśmy/ścięłyśmy włosów w zeszłym miesiącu.

You + did + not + have + the hair + cut + last month. – Wy nie ścięliście/ścięłyście włosów w zeszłym miesiącu.

They + did + not + have + the hair + cut + last month. – Oni/One nie ścięli/ścięły włosów w zeszłym miesiącu.

Wersja skrócona

Formę przeczącą did not możemy oczywiście skracać do didn’t:

I/You did not have the hair cut last month. → I/You didn’t have the hair cut last month.

He/She/It did not have the hair cut last month. → He/She/It didn’t have the hair cut last month.

We/You/They did not have the hair cut last month.We/You/They didn’t have the hair cut last month.

Zdanie pytające

Aby utworzyć zdanie pytające z konstrukcją have sth done w czasie Past Simple, należy użyć operatora did we wszystkich osobach liczby pojedynczej i mnogiej, umieścić po nim podmiot (czyli osobę), a następnie have wraz z dopełnieniem i poprawną formą czasownika regularnego (z końcówką -ed) lub nieregularnego (III forma z tabelki):

DID + OSOBA + HAVE + DOPEŁNIENIE (something) + CZASOWNIK z -ed lub w III formie + RESZTA zdania

– liczba pojedyncza

Did + I + have + the hair + cut + last month? – Czy ja ścinam włosy  w zeszłym miesiącu?

Did + you + have + the hair + cut + last month? – Czy ty ścinasz włosy w zeszłym miesiącu?

Did + he + have + the hair + cut + last month? – Czy on ścina włosy w zeszłym miesiącu?

Did + she + have + the hair + cut + last month? – Czy ona ścina włosy w zeszłym miesiącu?

Did + it + have + the hair + cut + last month? – Czy ono ścina włosy w zeszłym miesiącu?

– liczba mnoga

Did + we + have + the hair + cut + last month? – Czy my ścinamy włosy w zeszłym miesiącu?

Did + you + have + the hair + cut + last month? – czy wy ścinacie włosy w zeszłym miesiącu?

Did + they + have + the hair + cut + last month? – Czy oni/one ścinają włosy w zeszłym miesiącu?

Odpowiedzi

Na pytania rozpoczynające się od operatora did możemy udzielać krótkich odpowiedzi, zarówno twierdzących, jak i przeczących:

Did I have the hair cut last month?Yes, I did./ No, I didn’t.

Did you have the hair cut last month?Yes, you did./ No, you didn’t.

Did he/she/it have the hair cut last month?Yes, he/she/it did./ No, he/she/it didn’t.

Did we/you/they have the hair cut last month?Yes, we/you/they did./ No, we/you/they didn’t.

Have sth done – czas przyszły Future Simple

Zdanie twierdzące

Aby utworzyć zdanie twierdzące z konstrukcją have sth done w czasie Future Simple, należy pamiętać o zastosowaniu operatora will we wszystkich osobach, pozostawieniu have w formie bezokolicznika, oraz o poprawnej formie czasownika regularnego (z końcówką -ed) lub nieregularnego (III forma z tabelki) :

OSOBA + WILL + HAVE + DOPEŁNIENIE (something) + CZASOWNIK z -ed lub w III formie + RESZTA zdania

– liczba pojedyncza:

I + will + have + the hair + cut + next month. – Ja obetnę włosy w przyszłym miesiącu.

You + will + have + the hair + cut + next month. – Ty obetniesz włosy w przyszłym miesiącu.

He + will + have + the hair + cut + next month. – On obetnie włosy w przyszłym miesiącu.

She + will + have + the hair + cut + next month. – Ona obetnie włosy w przyszłym miesiącu.

It + will + have + the hair + cut + next month. – Ono obetnie włosy w przyszłym miesiącu.

– liczba mnoga

We + will + have + the hair + cut + next month. – My obetniemy włosy w przyszłym miesiącu.

You + will + have + the hair + cut + next month. – Wy obetniecie włosy w przyszłym miesiącu.

They + will + have + the hair + cut + next month. – Oni/One obetną włosy w przyszłym miesiącu.

Have sth done – Zdanie przeczące

Aby utworzyć zdanie przeczące z konstrukcją have sth done w czasie Future Simple, wystarczy po operatorze will umieścić słowo przeczące not, pozostawić have w formie bezokolicznika,oraz pamiętać o poprawnej formie czasownika regularnego (z końcówką -ed) lub nieregularnego (III forma z tabelki):

OSOBA + WILL + NOT + HAVE + DOPEŁNIENIE (something) + CZASOWNIK z -ed lub w III formie + RESZTA zdania

– liczba pojedyncza

I + will + not + have + the hair + cut + next month. – Ja nie obetnę włosów w przyszłym miesiącu.

You + will + not + have + the hair + cut + next month. – Ty nie obetniesz włosów w przyszłym miesiącu.

He/She/It + will + not + have + the hair + cut + next month. – On/Ona/Ono nie obetnie włosów w przyszłym miesiącu.

– liczba mnoga

We + will + not + have + the hair + cut + next month. – My nie obetniemy włosów w przyszłym miesiącu.

You + will + not + have + the hair + cut + next month. – Wy nie obetniecie włosów w przyszłym miesiącu.

They + will + not + have + the hair + cut + next month. – Oni/One nie obetną włosów w przyszłym miesiącu.

Wariant skrócony

Formę przeczącą will not możemy oczywiście skrócić do won’t:

I/You will not have the hair cut next month. → I/You won’t have the hair cut next month.

He/She/It will not have the hair cut next month. → He/She/It won’t have the hair cut next month.

We/You/They will not have the hair cut next month. → We/You/They don’t have the hair cut next month.

Zdanie pytające

Aby utworzyć zdanie pytające z konstrukcją have sth done w czasie Future Simple, wystarczy tylko zamienić miejscem osobę (podmiot) z operatorem will, pozostawić have w formie bezokolicznika, oraz pamiętać o poprawnej formie czasownika regularnego (z końcówką -ed) lub nieregularnego (III forma z tabelki):

WILL + OSOBA + HAVE + DOPEŁNIENIE (something) + CZASOWNIK z -ed lub w III formie + RESZTA zdania

– liczba pojedyncza:

Will + I + have + the hair + cut + next month? – Czy ja obetnę włosy w przyszłym miesiącu?

Will + you + have + the hair + cut + next month? – Czy ty obetniesz włosy w przyszłym miesiącu?

Will + he/she/it + have + the hair + cut + next month? – Czy on/ona/ono obetnie włosy w przyszłym miesiącu?

– liczba mnoga:

Will + we + have + the hair + cut + next month? – Czy my obetniemy włosy w przyszłym miesiącu?

Will + you + have + the hair + cut + next month? – Czy wy obetniecie włosy w przyszłym miesiącu?

Will + they + have + the hair + cut + next month? – Czy oni/one obetną włosy w przyszłym miesiącu?

Odpowiedzi

Na pytania rozpoczynające się od operatora will możemy udzielać krótkich odpowiedzi, zarówno twierdzących, jak i przeczących:

Will I/you have the hair cut next month?Yes, I/you will./ No, I/you won’t.

Will he/she/it have the hair cut next month?Yes, he/she/it will./ No, he/she/it won’t.

Will we/you/they have the hair cut next month?Yes, we/you/they will./ No, we/you/they won’t.

Konstrukcja have sth done – pozostałe czasy

Present Continuous: I am having my hair cut now. – Mam obcinane teraz włosy.

Present Perfect: I have just had my hair cut. – Właśnie obcięłam włosy.

Present Perfect Continuous: I have been having my hair cut for half an hour. – Miałam obcinane włosy przez pół godziny.

Past Continuous: I was having my hair cut when you called. – Miałam obcinane włosy kiedy zadzwoniłeś.

Future Continuous: I will be having my hair cut tomorrow in the afternoon. – Będę miała obcinane włosy jutro po południu.

Czasowniki modalne: I should have my hair cut. – Powinnam obciąć włosy.

Konstrukcja have sth done – zastosowanie

Konstrukcję have sth done stosuje się przede wszystkim w następujących sytuacjach:

1. do wyrażania czynności, które ktoś inny wykonał na naszą rzecz, za nas, bądź na nasze zlecenie:

  • Yesterday I had tires changed in my car. – Wczoraj zmieniłem/zmieniono mi opony w samochodzie.
  • We will have our flat refurbished soon. – Wkrótce odnowimy nasze mieszkanie.

2. do wyrażania czynności, które przydarzyły się nam nieoczekiwanie:

  • She has had her apartment searched. – Przeszukano jej mieszkanie.
  • They have had their house robbed. – Obrabowano ich dom.