Konstrukcja have sth done – angielski od podstaw

Konstrukcja have something done jest bardzo użyteczna w języku angielskim, ponieważ wyraża czynność, którą ktoś inny, czyli osoba trzecia, wykonała na nasze polecenie lub zrobiła coś za nas. Można ją stosować zarówno w czasach teraźniejszych, przeszłych, jak i przyszłych, a jej podstawę stanowi forma czasownika have (w zależności od zastosowanego czasu, osoby lub liczby) oraz niezmienna III (z tabelki) lub regularna (z –ed) forma czasownika odnoszącego się do konkretnej czynności.

 

Have sth done – czas teraźniejszy Present Simple

 

Zdanie twierdzące

 

Aby utworzyć zdanie twierdzące z konstrukcją have sth done w czasie Present Simple należy pamiętać o zastosowaniu właściwej formy have w zależności od osoby i liczby, czyli have lub has, oraz o poprawnej formie czasownika regularnego (z końcówką –ed) lub nieregularnego (III forma z tabelki) :

OSOBA + HAVE/HAS + DOPEŁNIENIE (something) + CZASOWNIK z –ed lub w III formie + RESZTA zdania

Liczba pojedyncza

I + have + the hair + cut + once a month. – Ja ścinam włosy raz w miesiącu.

You + have + the hair + cut + once a month. – Ty ścinasz włosy raz w miesiącu.

He + has + the hair + cut + once a month. – On ścina włosy raz w miesiącu.

She + has + the hair + cut + once a month. – Ona ścina włosy raz w miesiącu.

It + has + the hair + cut + once a month. – Ono ścina włosy raz w miesiącu.

Liczba mnoga

We + have + the hair + cut + once a month. – My ścinamy włosy raz w miesiącu.

You + have + the hair + cut + once a month. – Wy ścinacie włosy raz w miesiącu.

They + have + the hair + cut + once a month. – Oni/One ścinają włosy raz w miesiącu.

 

Have sth done – czas teraźniejszy Present Simple

 

Zdanie przeczące

 

Aby utworzyć zdanie przeczące z konstrukcją have sth done w czasie Present Simple należy pamiętać o zastosowaniu właściwego operatora (do lub does) w zależności od osoby i liczby, po którym umieścimy słowo przeczące not, pozostawimy w niezmienionej formie have wraz z dopełnieniem i poprawną formą czasownika regularnego (z końcówką –ed) lub nieregularnego (III forma z tabelki) :

OSOBA + DO/DOES + NOT + HAVE + DOPEŁNIENIE (something) + CZASOWNIK z –ed lub w III formie + RESZTA zdania

Liczba pojedyncza

I + do + not + have + the hair + cut + once a month. – Ja nie ścinam włosów raz w miesiącu.

You + do + not have + the hair + cut + once a month. – Ty nie ścinasz włosów raz w miesiącu.

He + does + not + have + the hair + cut + once a month. – On nie ścina włosów raz w miesiącu.

She + does + not + have + the hair + cut + once a month. – Ona nie ścina włosów raz w miesiącu.

It + does + not + have + the hair + cut + once a month. – Ono nie ścina włosów raz w miesiącu.

Liczba mnoga

We + do + not + have + the hair + cut + once a month. – My nie ścinamy włosów raz w miesiącu.

You + do + not + have + the hair + cut + once a month. – Wy nie ścinacie włosów raz w miesiącu.

They + do + not + have + the hair + cut + once a month. – Oni/One nie ścinają włosów raz w miesiącu.

 

Formy przeczące do not lub does not możemy oczywiście skracać do: don’t lub doesn’t:

 

I/You do not have the hair cut once a month. → I/You don’t have the hair cut once a month.

He/She/It does not have the hair cut once a month. → He/She/It doesn’t have the hair cut once a month.

We/You/They do not have the hair cut once a month. → We/You/They don’t have the hair cut once a month.

 

Have sth done – czas teraźniejszy Present Simple

 

Zdanie pytające

 

Aby utworzyć zdanie pytające z konstrukcją have sth done w czasie Present Simple należy pamiętać o zastosowaniu właściwego operatora (do lub does) w zależności od osoby i liczby, po którym umieścimy podmiot (czyli osobę), a następnie pozostawimy w niezmienionej formie have wraz z dopełnieniem i poprawną formą czasownika regularnego (z końcówką –ed) lub nieregularnego (III forma z tabelki) :

DO/DOES + OSOBA + HAVE + DOPEŁNIENIE (something) + CZASOWNIK z –ed lub w III formie + RESZTA zdania

Liczba pojedyncza

Do + I + have + the hair + cut + once a month? – Czy ja ścinam włosy raz w miesiącu?

Do + you + have + the hair + cut + once a month? – Czy ty ścinasz włosy raz w miesiącu?

Does + he + have + the hair + cut + once a month? – Czy on ścina włosy raz w miesiącu?

Does + she + have + the hair + cut + once a month? – Czy ona ścina włosy raz w miesiącu?

Does + it + have + the hair + cut + once a month? – Czy ono ścina włosy raz w miesiącu?

Liczba mnoga

Do + we + have + the hair + cut + once a month? – Czy my ścinamy włosy raz w miesiącu?

Do + you + have + the hair + cut + once a month? – czy wy ścinacie włosy raz w miesiącu?

Do + they + have + the hair + cut + once a month? – Czy oni/one ścinają włosy raz w miesiącu?

 

Na pytania rozpoczynające się od operatora do lub does możemy udzielać krótkich odpowiedzi, zarówno twierdzących, jak i przeczących, w sposób typowy dla Present Simple, czyli:

Do I have the hair cut once a month? → Yes, I do./ No, I don’t.

Do you have the hair cut once a month? → Yes, you do./ No, you don’t.

Does he/she/it have the hair cut once a month? → Yes, he/she/it does./ No, he/she/it doesn’t.

Do we/you/they have the hair cut once a month? → Yes, we/you/they do./ No, we/you/they don’t.

 

Have sth done – czas przeszły Past Simple

 

Zdanie twierdzące

 

Aby utworzyć zdanie twierdzące z konstrukcją have sth done w czasie Past Simple wystarczy zamiast have użyć had we wszystkich osobach liczby pojedynczej i mnogiej, następnie umieścić dopełnienie wraz z właściwą formą czasownika regularnego (z końcówką –ed) lub nieregularnego (III forma z tabelki) :

OSOBA + HAD + DOPEŁNIENIE (something) + CZASOWNIK z –ed lub w III formie + RESZTA zdania

Liczba pojedyncza

I + had + the hair + cut + last month. – Ja ścięłam włosy w zeszłym miesiącu.

You + had + the hair + cut + last month. – Ty ściąłeś/ścięłaś włosy w zeszłym miesiącu.

He + had + the hair + cut + last month. – On ściął włosy w zeszłym miesiącu.

She + had + the hair + cut + last month. – Ona ścięła włosy w zeszłym miesiącu.

It + had + the hair + cut + last month. – Ono ścięło włosy w zeszłym miesiącu.

Liczba mnoga

We + had + the hair + cut + last month. – My ścięliśmy/ścięłyśmy włosy w zeszłym miesiącu.

You + had + the hair + cut + last month. – Wy ścięliście/ścięłyście włosy w zeszłym miesiącu.

They + had + the hair + cut + last month. – Oni/One ścięli/ścięły włosy w zeszłym miesiącu.

 

Have sth done – czas przeszły Past Simple

 

Zdanie przeczące

 

Aby utworzyć zdanie przeczące z konstrukcją have sth done w czasie Past Simple wystarczy zastosować operator did we wszystkich osobach liczby pojedynczej i mnogiej, po którym umieścimy słowo przeczące not, pozostawimy w niezmienionej formie have wraz z dopełnieniem i poprawną formą czasownika regularnego (z końcówką –ed) lub nieregularnego (III forma z tabelki) :

OSOBA + DID + NOT + HAVE + DOPEŁNIENIE (something) + CZASOWNIK z –ed lub w III formie + RESZTA zdania

Liczba pojedyncza

I + did + not + have + the hair + cut + last month. – Ja nie ściąłem/ścięłam włosów w zeszłym miesiącu.

You + did + not have + the hair + cut + last month. – Ty nie ściąłeś/ścięłaś włosów w zeszłym miesiącu.

He + did + not + have + the hair + cut + last month. – On nie ściął włosów w zeszłym miesiącu.

She + did + not + have + the hair + cut + last month. – Ona nie ścina włosów w zeszłym miesiącu.

It + did + not + have + the hair + cut + last month. – Ono nie ścina włosów w zeszłym miesiącu.

Liczba mnoga

We + did + not + have + the hair + cut + last month. – My nie ścięliśmy/ścięłyśmy włosów w zeszłym miesiącu.

You + did + not + have + the hair + cut + last month. – Wy nie ścięliście/ścięłyście włosów w zeszłym miesiącu.

They + did + not + have + the hair + cut + last month. – Oni/One nie ścięli/ścięły włosów w zeszłym miesiącu.

 

Formę przeczącą did not możemy oczywiście skracać do didn’t:

 

I/You did not have the hair cut last month. → I/You didn’t have the hair cut last month.

He/She/It did not have the hair cut last month. → He/She/It didn’t have the hair cut last month.

We/You/They did not have the hair cut last month. → We/You/They didn’t have the hair cut last month.

 

Have sth done – czas przeszły Past Simple

 

Zdanie pytające

 

Aby utworzyć zdanie pytające z konstrukcją have sth done w czasie Past Simple należy użyć operatora did we wszystkich osobach liczby pojedynczej i mnogiej, umieścić po nim podmiot (czyli osobę), a następnie have wraz z dopełnieniem i poprawną formą czasownika regularnego (z końcówką –ed) lub nieregularnego (III forma z tabelki) :

DID + OSOBA + HAVE + DOPEŁNIENIE (something) + CZASOWNIK z –ed lub w III formie + RESZTA zdania

Liczba pojedyncza

Did + I + have + the hair + cut + last month? – Czy ja ścinam włosy  w zeszłym miesiącu?

Did + you + have + the hair + cut + last month? – Czy ty ścinasz włosy w zeszłym miesiącu?

Did + he + have + the hair + cut + last month? – Czy on ścina włosy w zeszłym miesiącu?

Did + she + have + the hair + cut + last month? – Czy ona ścina włosy w zeszłym miesiącu?

Did + it + have + the hair + cut + last month? – Czy ono ścina włosy w zeszłym miesiącu?

Liczba mnoga

Did + we + have + the hair + cut + last month? – Czy my ścinamy włosy w zeszłym miesiącu?

Did + you + have + the hair + cut + last month? – czy wy ścinacie włosy w zeszłym miesiącu?

Did + they + have + the hair + cut + last month? – Czy oni/one ścinają włosy w zeszłym miesiącu?

 

Na pytania rozpoczynające się od operatora did możemy udzielać krótkich odpowiedzi, zarówno twierdzących, jak i przeczących:

Did I have the hair cut last month? → Yes, I did./ No, I didn’t.

Did you have the hair cut last month? → Yes, you did./ No, you didn’t.

Did he/she/it have the hair cut last month? → Yes, he/she/it did./ No, he/she/it didn’t.

Did we/you/they have the hair cut last month? → Yes, we/you/they did./ No, we/you/they didn’t.

 

Have sth done – czas przyszły Future Simple

 

Zdanie twierdzące

 

Aby utworzyć zdanie twierdzące z konstrukcją have sth done w czasie Future Simple należy pamiętać o zastosowaniu operatora will we wszystkich osobach, pozostawieniu have w formie bezokolicznika, oraz o poprawnej formie czasownika regularnego (z końcówką –ed) lub nieregularnego (III forma z tabelki) :

OSOBA + WILL + HAVE + DOPEŁNIENIE (something) + CZASOWNIK z –ed lub w III formie + RESZTA zdania

Liczba pojedyncza

I + will + have + the hair + cut + next month. – Ja obetnę włosy w przyszłym miesiącu.

You + will + have + the hair + cut + next month. – Ty obetniesz włosy w przyszłym miesiącu.

He + will + have + the hair + cut + next month. – On obetnie włosy w przyszłym miesiącu.

She + will + have + the hair + cut + next month. – Ona obetnie włosy w przyszłym miesiącu.

It + will + have + the hair + cut + next month. – Ono obetnie włosy w przyszłym miesiącu.

Liczba mnoga

We + will + have + the hair + cut + next month. – My obetniemy włosy w przyszłym miesiącu.

You + will + have + the hair + cut + next month. – Wy obetniecie włosy w przyszłym miesiącu.

They + will + have + the hair + cut + next month. – Oni/One obetną włosy w przyszłym miesiącu.

 

Have sth done – czas przyszły Future Simple

 

Zdanie przeczące

 

Aby utworzyć zdanie przeczące z konstrukcją have sth done w czasie Future Simple wystarczy po operatorze will umieścić słowo przeczące not, pozostawić have w formie bezokolicznika, oraz pamiętać o poprawnej formie czasownika regularnego (z końcówką –ed) lub nieregularnego (III forma z tabelki) :

OSOBA + WILL + NOT + HAVE + DOPEŁNIENIE (something) + CZASOWNIK z –ed lub w III formie + RESZTA zdania

Liczba pojedyncza

I + will + not + have + the hair + cut + next month. – Ja nie obetnę włosów w przyszłym miesiącu.

You + will + not + have + the hair + cut + next month. – Ty nie obetniesz włosów w przyszłym miesiącu.

He/She/It + will + not + have + the hair + cut + next month. – On/Ona/Ono nie obetnie włosów w przyszłym miesiącu.

Liczba mnoga

We + will + not + have + the hair + cut + next month. – My nie obetniemy włosów w przyszłym miesiącu.

You + will + not + have + the hair + cut + next month. – Wy nie obetniecie włosów w przyszłym miesiącu.

They + will + not + have + the hair + cut + next month. – Oni/One nie obetną włosów w przyszłym miesiącu.

 

Formę przeczącą will not możemy oczywiście skrócić do won’t:

 

I/You will not have the hair cut next month. → I/You won’t have the hair cut next month.

He/She/It will not have the hair cut next month. → He/She/It won’t have the hair cut next month.

We/You/They will not have the hair cut next month. → We/You/They don’t have the hair cut next month.

 

Have sth done – czas przyszły Future Simple

 

Zdanie pytające

 

Aby utworzyć zdanie pytające z konstrukcją have sth done w czasie Future Simple wystarczy tylko zamienić miejscem osobę (podmiot) z operatorem will, pozostawić have w formie bezokolicznika, oraz pamiętać o poprawnej formie czasownika regularnego (z końcówką –ed) lub nieregularnego (III forma z tabelki) :

WILL + OSOBA + HAVE + DOPEŁNIENIE (something) + CZASOWNIK z –ed lub w III formie + RESZTA zdania

Liczba pojedyncza

Will + I + have + the hair + cut + next month? – Czy ja obetnę włosy w przyszłym miesiącu?

Will + you + have + the hair + cut + next month? – Czy ty obetniesz włosy w przyszłym miesiącu?

Will + he/she/it + have + the hair + cut + next month? – Czy on/ona/ono obetnie włosy w przyszłym miesiącu?

Liczba mnoga

Will + we + have + the hair + cut + next month? – Czy my obetniemy włosy w przyszłym miesiącu?

Will + you + have + the hair + cut + next month? – Czy wy obetniecie włosy w przyszłym miesiącu?

Will + they + have + the hair + cut + next month? – Czy oni/one obetną włosy w przyszłym miesiącu?

 

Na pytania rozpoczynające się od operatora will możemy udzielać krótkich odpowiedzi, zarówno twierdzących, jak i przeczących:

Will I/you have the hair cut next month? → Yes, I/you will./ No, I/you won’t.

Will he/she/it have the hair cut next month? → Yes, he/she/it will./ No, he/she/it won’t.

Will we/you/they have the hair cut next month? → Yes, we/you/they will./ No, we/you/they won’t.

 

Konstrukcja have sth done – pozostałe czasy

 

Present Continuous: I am having my hair cut now. – Mam obcinane teraz włosy.

Present Perfect: I have just had my hair cut. – Właśnie obcięłam włosy.

Present Perfect Continuous: I have been having my hair cut for half an hour. – Miałam obcinane włosy przez pół godziny.

Past Continuous: I was having my hair cut when you called. – Miałam obcinane włosy kiedy zadzwoniłeś.

Future Continuous: I will be having my hair cut tomorrow in the afternoon. – Będę miała obcinane włosy jutro po południu.

Czasowniki modalne: I should have my hair cut. – Powinnam obciąć włosy.

 

Konstrukcja have sth done – zastosowanie

 

Konstrukcję have sth done stosuje się przede wszystkim w następujących sytuacjach:

 

  1. do wyrażania czynności, które ktoś inny wykonał na naszą rzecz, za nas, bądź na nasze zlecenie:

Yesterday I had tyres changed in my car. – Wczoraj zmieniłem/zmieniono mi opony w samochodzie.

We will have our flat refurbished soon. Wkrótce odnowimy nasze mieszkanie.

 

  1. do wyrażania czynności, które przydarzyły się nam nieoczekiwanie:

 

She has had her apartment searched. – Przeszukano jej mieszkanie.

They have had their house robbed. – Obrabowano ich dom.