Przedimek określony the – angielski od podstaw

cover

W języku angielskim przedimek określony the, czyli definite article, to określnik funkcyjny odnoszący się do konkretnego rzeczownika, który albo został wymieniony po raz drugi, albo został dokładnie określony, albo z kontekstu wiadomo, o który dokładnie chodzi.

The – występowanie

Przedimek określony the, czyli definite article, może występować zarówno z rzeczownikami w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej, np.:

1. jeżeli po raz drugi odnosimy się do rzeczownika już wcześniej wymienionego, to przedimek nieokreślony a lub an zamienia się na określony, czyli the:

 • I have ordered a hat and a cap. The hat is black and the cap is navy blue. – Zamówiłem kapelusz i czapkę. Kapelusz jest czarny, a czapka granatowa.
 • This is an apartment to rent. The apartment is situated in the city center and is fully furnished. – To jest apartament. Apartament jest zlokalizowany w centrum i jest w pełni wyposażony.

2. jeżeli do określenia wymienionego już wcześniej rzeczownika z a lub an użyjemy innej nazwy, to również poprzedzimy ten wyraz the:

 • We have a boy and a girl. The son is older, the daughter is younger. – Mamy chłopca i dziewczynkę. Syn jest starszy, córka jest młodsza.

3. jeżeli w danym otoczeniu znajduje się tylko jeden obiekt danego typu lub mamy na myśli ten jeden konkretny, to również używamy przed nim the, np.:

 • The football stadium opens 2 hours before the match. – Stadion otwierają na dwie godziny przed meczem. (w mieście, o którym mowa, jest tylko jeden stadion piłkarski)
 • I am going to the bank. – Idę do banku. (do tego, do którego zawsze chodzę i w którym mam zdeponowane pieniądze)
 • Shut the door, please. – Zamknij drzwi, proszę. (np. te w pokoju, w którym teraz jesteśmy)

4. przed rzeczownikami w liczbie mnogiej, jeśli odnoszą się do większej liczby, np.:

 • The Scotts live next door. – Państwo Scott mieszkają obok. (tzn. pan Scott i pani Scott)
 • The Italians love pizza. – Włosi uwielbiają pizzę. (w odniesieniu do całego narodu)

5. przed rzeczownikiem w liczbie pojedynczej, jeśli jest unikalny lub jedyny w swoim rodzaju, np.: the head teacher (dyrektor szkoły), the British Museum (Muzeum Brytyjskie), the Eiffel Tower (Wieża Eiffla)

6. w konstrukcji the… of…, np.:

 • the capital of Poland – stolica Polski
 • the head of the department – kierownik wydziału
 • the leader of the party – lider partii
 • the Isle of Man – Wyspa Man
 • the Bay of Gdańsk – Zatoka Gdańska

The – inne zastosowanie

Przedimek określony the stosuje się również w poniższych sytuacjach:

1. przed nazwą kraju w liczbie mnogiej oraz składającego się z kilku elementów, np.:

 • the Netherlands – Niderlandy
 • the UK (the Untied Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) – Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
 • the West Indies – Indie Zachodnie
 • the Czech Republic – Republika Czeska

2. przed nazwami łańcuchów górskich i archipelagów, np.:

 • the Alps – Alpy
 • the Philippines – Filipiny

3. przed nazwami rzek, mórz i oceanów, np.:

 • the Thames – Tamiza
 • the North Sea – Morze północne
 • the Atlantic – Atlantyk

4. przed nazwami hoteli, statków oraz tytułami gazet, np.:

 • the Ritz – Hotel Ritz
 • the Titanic – Tytanik
 • the Times – „Times”

5. przed instrumentami muzycznymi, np.: play the piano/the trumpet/the flute/the guitar – grać na fortepianie, na trąbce, na flecie, na gitarze, itd.

6. z liczebnikami porządkowymi, np.:

 • the first/second/third: I was born on the first of July. – Urodziłem się pierwszego lipca.
 • the fifteenth: He came the fifteenth in the race. – Był piętnasty w biegu.

7. w stopniu najwyższym przymiotników, np.:

 • the fastest car – najszybszy samochód
 • the most expensive mansion – najdroższa rezydencja
 • the worst neighbourhood – najgorsza okolica
chatsimple