Liczebniki po angielsku – numerals – angielski od podstaw

cover

W języku angielskim, podobnie jak w polskim, liczebniki, czyli numerals, określają liczbę, ilość, wielokrotność lub kolejność elementów w określonym zbiorze.

Podział liczebników angielskich

W języku angielskim wyróżniamy następujące rodzaje liczebników, czyli numerals:

1. liczebniki główne, czyli cardinal numbers

W przypadku języka angielskiego liczebniki główne dzielą się na:

 • liczebniki od 1 do 12, które są odrębnymi wyrazami: 1 – one, 2 – two, 3 – three, 4 – four, 5 – five, 6 – six, 7 – seven, 8 – eight, 9 – nine, 10 – ten, 11 – eleven, 12 – twelve
 • liczebniki od 13 do 19, które tworzy się, dodając końcówkę -teen, np.: 13 – thirteen, 15 – fifteen, 18 – eighteen, 19 – nineteen
 • liczebniki oznaczające dziesiątki, które tworzymy za pomocą końcówki -ty, np.: 20 – twenty, 24 – twenty four, 40 – forty, 50 – fifty, 60 – sixty, 90 – ninety
 • liczebniki hundred, thousand, milion poprzedzamy przedimkiem a lub liczebnikiem one, np.: a/one hundred (sto), a/one thousand (tysiąc), a/one milion (milion)

2. liczebniki porządkowe, czyli ordinal numbers

Liczebniki porządkowe:

 • od 1 do 3 mają odrębną formę, czyli: onefirst (pierwszy), twosecond (drugi), threethird (trzeci)
 • od 4 wzwyż tworzymy je przez dodanie końcówki -th, czyli: fourfourth (czwarty), fivefifth (piąty), tententh (dziesiąty), twelvetwelfth (dwunasty), twentytwentieth (dwudziesty) → przy dziesiątkach y zamienia się na i przed dodaniem -th, sixty – sixtieth (sześćdziesiąty) itd.

3. liczebniki wielokrotne, czyli repeating numbers

Liczebniki wielokrotne:

 • od 1 do 2 są to odrębne wyrazy, czyli: once – raz, twice – dwa razy
 • od 3 wzwyż dodajemy słowo times, czyli „razy”: three times – trzy razy, four times – cztery razy itd.

4. liczebniki wielorakie, czyli multiplicative numbers

Liczebniki wielorakie to:

 • single – jednokrotny, pojedynczy
 • double – dwukrotny, podwójny
 • triple – trzykrotny, potrójny
 • twofold – dwojaki, dwukrotny
 • threefold – trojaki, trzykrotny
 • quadruple – czworaki, poczwórny
 • quintuple – pięciokrotny, pięcioraki itd.

5. liczebniki ułamkowe, czyli fractional numbers

Liczebniki ułamkowe to np.:

 • 1/3 (one third) – jedna trzecia
 • 3/4 (three fourths) – trzy czwarte
 • 4 2/5 (four and two fifths) – cztery i dwie piąte itd.
liczebniki po angielsku
liczebniki po angielsku
liczebniki po angielsku

Liczebniki po angielsku – zastosowanie

Liczebniki po angielsku, czyli numerals, stosuje się najczęściej w następujących sytuacjach:

1. liczebniki służą do wyrażania liczb, np.:

 • 325 – three hundred and twenty-five (BE)
 • 719 – seven hundred nineteen (AmE)

2. liczebniki służą do wyrażania działań matematycznych, np.:

 • Two and two are four. – 2+2=4
 • Three times four makes twelve. – 3×4=12
 • Nine divided by 3 equals three. – 9 podzielić przez 3 = 3

3. w języku angielskim liczebniki główne służą do wyrażania dat – lata, np.:

 • rok 1986 – (the year) nineteen eighty-six
 • rok 2000 – (the year) two thousand
 • rok 2004 – (the year) two thousand four
 • rok 2015 – (the year) two thousand fifteen lub twenty fifteen

4. liczebniki służą do wyrażania dat – data + dzień tygodnia, np.:

 • Monday the first – poniedziałek pierwszego
 • Thursday the twenty-second – czwartek dwudziestego drugiego

5. liczebniki służą do wyrażania pełnych dat – dzień + miesiąc + rok, np.:

 • 21st November – the twenty-first of November (dwudziesty pierwszy listopada)
 • November 21st November the twenty-first (dwudziesty pierwszy listopada)
 • 21.11.2020the twenty-first of November two thousand twenty

6. liczebniki służą do oznaczania numeracji, np.:

 • w hotelu: pokój nr 6 – room six
 • w książce: strona 65 – page sixty-five
 • w bibliotece: tom trzeci – volume three

7. liczebniki służą do tworzenia rzeczowników złożonych z liczebnikiem, np.:

 • a two-day trip – dwudniowa wycieczka
 • a four-year contract – kontrakt czteroletni
 • a one-year project – roczny projekt

8. w języku angielskim liczebniki służą do podawania numeru telefonu, np.:

 • 706 884 510 – seven oh six double eight four five one zero
 • 123456789 – one two three four five six seven eight nine

9. liczebniki w języku angielskim służą do podawania adresu, np.:

 • 15 Maple Street Ap. 2 – Ulica Klonowa 15/2
 • London W1B 1JH

10. liczebniki angielskie służą do wyrażania cen, np.:

 • 5 EUR – five euros
 • $ 6.99 – six dollars ninenty-nine cents
 • Ł 20.35 – twenty pounds thirty-five pence

11. liczebniki po angielsku służą do wyrażania miar i wag, np.:

 • He is 175 centimeters tall. – On ma 175 cm wzrostu.
 • She is 68 kilos. – Ona waży 68 kilogramów.
 • The room is eight foot by twelve. – Pokój ma 8 stóp na 12.
 • The river is more than 3 thousand kilometers long. – Rzeka ma ponad 3 tys. kilometrów długości.

Liczebniki – ćwiczenia

Zapisz słownie podane poniżej liczebniki:

 1. 130: …………………………………………………
 2. 22: …………………………………………………..
 3. 800: …………………………………………………
 4. 56: …………………………………………………..
 5. 207: …………………………………………………
 6. 39: …………………………………………………..
 7. 45: …………………………………………………..
 8. 14: …………………………………………………..
 9. 1000: ………………………………………………
 10. 11: ………………………………………………….

Klucz:

 1. a/one hundred and thirty
 2. twenty two
 3. eight hundred
 4. fifty six
 5. two hundred and seven
 6. thirty nine
 7. forty five
 8. fourteen
 9. one/a thousand
 10. eleven