Liczebniki po angielsku – numerals – angielski od podstaw

cover

W języku angielskim, podobnie jak w polskim, liczebniki, czyli numerals, określają liczbę, ilość, wielokrotność lub kolejność elementów w określonym zbiorze.

Podział liczebników angielskich

W języku angielskim wyróżniamy następujące rodzaje liczebników, czyli numerals:

1. liczebniki główne, czyli cardinal numbers

W przypadku języka angielskiego liczebniki główne dzielą się na:

 • liczebniki od 1 do 12, które są odrębnymi wyrazami: 1 – one, 2 – two, 3 – three, 4 – four, 5 – five, 6 – six, 7 – seven, 8 – eight, 9 – nine, 10 – ten, 11 – eleven, 12 – twelve
 • liczebniki od 13 do 19, które tworzy się, dodając końcówkę -teen, np.: 13 – thirteen, 15 – fifteen, 18 – eighteen, 19 – nineteen
 • liczebniki oznaczające dziesiątki, które tworzymy za pomocą końcówki -ty, np.: 20 – twenty, 24 – twenty four, 40 – forty, 50 – fifty, 60 – sixty, 90 – ninety
 • liczebniki hundred, thousand, milion poprzedzamy przedimkiem a lub liczebnikiem one, np.: a/one hundred (sto), a/one thousand (tysiąc), a/one milion (milion)

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych rozwiązań językowych lub sprawdzić, czy są one odpowiednie dla Ciebie lub Twojej firmy? Wypełnij formularz lub napisz do nas na szkola@skrivanek.pl. Jeśli szukasz kursu indywidualnego dla siebie, sprawdź nasz e-sklep.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Klikając „Prześlij” akceptujesz zasady ochrony prywatności Skrivanek sp. z o.o.

2. liczebniki porządkowe, czyli ordinal numbers

Liczebniki porządkowe:

 • od 1 do 3 mają odrębną formę, czyli: onefirst (pierwszy), twosecond (drugi), threethird (trzeci)
 • od 4 wzwyż tworzymy je przez dodanie końcówki -th, czyli: fourfourth (czwarty), fivefifth (piąty), tententh (dziesiąty), twelvetwelfth (dwunasty), twentytwentieth (dwudziesty) → przy dziesiątkach y zamienia się na i przed dodaniem -th, sixty – sixtieth (sześćdziesiąty) itd.

3. liczebniki wielokrotne, czyli repeating numbers

Liczebniki wielokrotne:

 • od 1 do 2 są to odrębne wyrazy, czyli: once – raz, twice – dwa razy
 • od 3 wzwyż dodajemy słowo times, czyli „razy”: three times – trzy razy, four times – cztery razy itd.

4. liczebniki wielorakie, czyli multiplicative numbers

Liczebniki wielorakie to:

 • single – jednokrotny, pojedynczy
 • double – dwukrotny, podwójny
 • triple – trzykrotny, potrójny
 • twofold – dwojaki, dwukrotny
 • threefold – trojaki, trzykrotny
 • quadruple – czworaki, poczwórny
 • quintuple – pięciokrotny, pięcioraki itd.

5. liczebniki ułamkowe, czyli fractional numbers

Liczebniki ułamkowe to np.:

 • 1/3 (one third) – jedna trzecia
 • 3/4 (three fourths) – trzy czwarte
 • 4 2/5 (four and two fifths) – cztery i dwie piąte itd.
liczebniki po angielsku
liczebniki po angielsku; obowiązki zawodowe; szczególne znaczenie posługiwania się językiem obcym, ogromne doświadczenie
liczebniki po angielsku

Liczebniki po angielsku – zastosowanie

Liczebniki po angielsku, czyli numerals, stosuje się najczęściej w następujących sytuacjach:

1. liczebniki służą do wyrażania liczb, np.:

 • 325 – three hundred and twenty-five (BE)
 • 719 – seven hundred nineteen (AmE)

2. liczebniki służą do wyrażania działań matematycznych, np.:

 • Two and two are four. – 2+2=4
 • Three times four makes twelve. – 3×4=12
 • Nine divided by 3 equals three. – 9 podzielić przez 3 = 3

3. w języku angielskim liczebniki główne służą do wyrażania dat – lata, np.:

 • rok 1986 – (the year) nineteen eighty-six
 • rok 2000 – (the year) two thousand
 • rok 2004 – (the year) two thousand four
 • rok 2015 – (the year) two thousand fifteen lub twenty fifteen

4. liczebniki służą do wyrażania dat – data + dzień tygodnia, np.:

 • Monday the first – poniedziałek pierwszego
 • Thursday the twenty-second – czwartek dwudziestego drugiego

5. liczebniki służą do wyrażania pełnych dat – dzień + miesiąc + rok, np.:

 • 21st November – the twenty-first of November (dwudziesty pierwszy listopada)
 • November 21st November the twenty-first (dwudziesty pierwszy listopada)
 • 21.11.2020the twenty-first of November two thousand twenty

6. liczebniki służą do oznaczania numeracji, np.:

 • w hotelu: pokój nr 6 – room six
 • w książce: strona 65 – page sixty-five
 • w bibliotece: tom trzeci – volume three

7. liczebniki służą do tworzenia rzeczowników złożonych z liczebnikiem, np.:

 • a two-day trip – dwudniowa wycieczka
 • a four-year contract – kontrakt czteroletni
 • a one-year project – roczny projekt

8. w języku angielskim liczebniki służą do podawania numeru telefonu, np.:

 • 706 884 510 – seven oh six double eight four five one zero
 • 123456789 – one two three four five six seven eight nine

9. liczebniki w języku angielskim służą do podawania adresu, np.:

 • 15 Maple Street Ap. 2 – Ulica Klonowa 15/2
 • London W1B 1JH

10. liczebniki angielskie służą do wyrażania cen, np.:

 • 5 EUR – five euros
 • $ 6.99 – six dollars ninenty-nine cents
 • Ł 20.35 – twenty pounds thirty-five pence

11. liczebniki po angielsku służą do wyrażania miar i wag, np.:

 • He is 175 centimeters tall. – On ma 175 cm wzrostu.
 • She is 68 kilos. – Ona waży 68 kilogramów.
 • The room is eight foot by twelve. – Pokój ma 8 stóp na 12.
 • The river is more than 3 thousand kilometers long. – Rzeka ma ponad 3 tys. kilometrów długości.

Liczebniki – ćwiczenia

Zapisz słownie podane poniżej liczebniki:

 1. 130: …………………………………………………
 2. 22: …………………………………………………..
 3. 800: …………………………………………………
 4. 56: …………………………………………………..
 5. 207: …………………………………………………
 6. 39: …………………………………………………..
 7. 45: …………………………………………………..
 8. 14: …………………………………………………..
 9. 1000: ………………………………………………
 10. 11: ………………………………………………….

Klucz:

 1. a/one hundred and thirty
 2. twenty two
 3. eight hundred
 4. fifty six
 5. two hundred and seven
 6. thirty nine
 7. forty five
 8. fourteen
 9. one/a thousand
 10. eleven
chatsimple