50 pozytywnych cech charakteru

pozytywne cechy charakteru, negatywne cechy charakteru i osobowości
pozytywne cechy charakteru, negatywne cechy charakteru i osobowości

Prawdopodobnie w czasach szkolnych miałeś okazję wziąć udział w popularnym ćwiczeniu, jakim jest stworzenie listy cech charakteru, które posiadasz, rozpoczynających się od liter Twojego imienia. Pamiętasz, które z nich były łatwiejsze? Te pozytywne czy negatywne?

W większości przypadków znalezienie tych negatywnych jest znacznie łatwiejsze. Dlatego też przygotowaliśmy listę 50 pozytywnych cech, która pomoże Ci w określeniu Twojego charakteru. Dzięki niej, nawet jeśli nazywasz się Wierzchosława (najdłuższe polskie imię), sprostasz zadaniu opisania swoich mocnych stron przy pomocy każdej literki.

Najważniejsze pozytywne cechy charakteru

Zapraszamy do zapoznania się z naszą subiektywną listą najważniejszych pozytywnych cech charakteru. Została ona stworzona w porządku alfabetycznym, dlatego też zaczniemy od asertywności i skończymy na zdyscyplinowaniu. Pamiętaj, że nie da się mieć każdej z nich – jesteśmy tylko ludźmi, nie robotami. Nie martw się jednak – jeśli zależy Ci na pracy nad sobą, wiele z tych przymiotów można w sobie wykształcić.

Asertywność

Jest to umiejętność wyrażania własnego zdania oraz odczuwanych emocji tak, by nie naruszyć przy tym granic innych osób. Asertywność nie ma nic wspólnego z agresją, wręcz przeciwnie – łączy się z kontrolą swojego zachowania. Nie chodzi tu również o osiąganie celu za wszelką cenę, bez liczenia się z drugim człowiekiem, a raczej o dbanie o własny interes i uwzględnienie dobrobytu innych.

Asertywności można się nauczyć; jest to cecha nabyta. Dokonać tego można m.in. dzięki specjalnemu treningowi, na którym uczy się uczestników radzenia sobie z presją innych, odmawiania bez odczuwania winy oraz wyrażania opinii w sposób stanowczy z szacunkiem dla drugiej osoby.

Bezinteresowność

Człowiek bezinteresowny pomaga innym, nie oczekując w zamian żadnych korzyści. Za motywację do działania służą mu jedynie szlachetne pobudki. W osiągnięciu poczucia spełnienia pomagają mu różnego rodzaju wolontariaty.

Błyskotliwość

Ta cecha jest powiązana z inteligencją i dotyczy szybkiego łączenia faktów. Osoba błyskotliwa potrafi w krótkim czasie wymyślić niebanalne rozwiązanie problemu. Zazwyczaj ma też dużo ciekawych pomysłów, które okazują się trafione w danej sytuacji.

Ciekawość

Cecha ta nie jest właściwa jedynie ludziom, ale również zwierzętom. Najłatwiej zaobserwować ją u małych dzieci, które nie znając jeszcze świata, odkrywają go bez strachu. Człowiek ciekawy (nie mylić z ciekawskim!) kieruje się nieustannym pragnieniem poszerzania wiedzy i poznawania odpowiedzi na nurtujące go pytania.

Jak zmienić cechy charakteru i podejmować świadome decyzje, pozytywne cechy charakteru
umiejętność pracy z określonymi cechami charakteru
określone cechy osobowości zgodnie z psychologią różnic indywidualnych

Cierpliwość

Bycie cierpliwym niesamowicie pomaga w codziennym życiu osobistym i zawodowym. W końcu czekanie jest czynnością, której nie da się całkowicie wyeliminować. Cecha ta pomaga ze spokojem znieść przeciwności i wyboistą drogę prowadzącą do osiągnięcia celu.

Nawet jeśli z natury jesteśmy niecierpliwi, możemy pracować nad rozwinięciem tej cechy, m.in.: ustalając realne oczekiwania, dzieląc jeden duży cel na wiele mniejszych, zajmując nasze myśli czymś przyjemnym czy świętując małe zwycięstwa.

Czułość

Czułość powiązana jest z serdecznością i wyrozumiałością. To zwracanie się do innych w sposób pełen empatii. Nierozerwalnie łączy się z uczuciem, jakim darzymy drugą osobę, i bliskością, którą z nią dzielimy.

Dobroduszność

Dobroduszność dotyczy nastawienia do życia. Cechę tę mają osoby życzliwe i radosne, które pogodnie przyjmują to, czym obdarza je los. To również serdeczne zachowanie wobec innych ludzi.

Dojrzałość

Mimo że w Polsce każdy po osiągnięciu 18. roku życia staje się dorosły, nie wszyscy mogą poszczycić się dojrzałością. Jest to umiejętność wzięcia odpowiedzialności za swoje czyny oraz zachowywania się zgodnie z przyjętymi normami społecznymi.

Osoby, którym brak tej cechy, często są postrzegane jako dziecinne i niepoważne, a co za tym idzie również za niegodne zaufania. Może się to odbić negatywnie na ich życiu społecznym i zawodowym.

Dokładność

Powierzone zadania wykonujesz od początku do końca, dbając o poprawność każdego etapu? Jeśli dodatkowo cechujesz się starannością i zwracasz uwagę na szczegóły, z pewnością dokładność nie jest obcą Ci cechą.

Dyskrecja

Człowiek dyskretny potrafi dotrzymać tajemnicy i nie ulega pokusie plotkowania. Na ogół nie interesuje się życiem innych, a gdy zostanie dopuszczony do czyichś prywatnych spraw, nie będzie rozpowiadał o nich pozostałym. Cecha ta jest wymagana do wykonywania niektórych profesji, takich jak prawnik, ksiądz czy lekarz.

Elokwencja

Jest to umiejętność pięknego mówienia. Osoba ciesząca się tą cechą potrafi ciekawie opowiadać nawet o sprawach, na których się nie zna. Elokwencja znacząco ułatwia pracę polityków czy przedstawicieli handlowych. Można nad nią pracować, zwiększając zasób słownictwa i czytając książki na różne tematy.

Empatia

Empatia to zdolność wczucia się w sytuację, którą przeżywa druga osoba, i w emocje przez nią odczuwane. Przeciwstawia się zachowaniom agresywnym i pojawia, gdy mamy do czynienia z krzywdą innych. Dla ludzi jej pozbawionych kontakty międzyludzkie są znacznie utrudnione.

Gościnność

Osoby gościnne lubią, gdy w ich domu jest dużo ludzi. Nocowanie znajomych to dla nich nie przykra konieczność, a źródło radości. Zazwyczaj z tą cechą łączy się zamiłowanie do karmienia innych i dbania o ich dobrobyt.

Hojność

Hojność to przeciwieństwo skąpstwa. Osoby mające tę cechę w stopniu silnie rozwiniętym lubią obdarowywać innych pieniędzmi i prezentami. Czasami nie ma ona związku ze stopniem zamożności danej osoby.

Inteligencja

Potocznie inteligentną nazwiemy osobę, która ma wiedzę na różne tematy, jest ciekawym rozmówcą oraz potrafi rozwiązywać różnorodne problemy, wykorzystując posiadane umiejętności miękkie i twarde.

Howard Gardner zaproponował teorię inteligencji wielorakiej, do której zaliczył osiem różnych rodzajów inteligencji: językową (związaną z użyciem słów), logiczną lub matematyczną (dotyczącą liczb i wzorów), wizualno-przestrzenną (umiejętności artystyczne), muzyczną (wrażliwość na muzykę), interpersonalną (ułatwiającą nawiązywanie kontaktów międzyludzkich), intrapersonalną (pozwalającą na analizę własnych nastrojów i uczuć), ruchową (umiejętność precyzyjnego kontrolowania ruchów ciała) oraz przyrodniczą (dającą możliwość rozumienia praw przyrody).

Komunikatywność

Jest to umiejętność mówienia tak, aby zostać dobrze zrozumianym. Nie chodzi jedynie o odpowiedni dobór słów, ale również o czytelną komunikację pozawerbalną oraz słuchanie ze zrozumieniem i odpowiednie reagowanie na kontrargumenty.

Kreatywność

Są w Twoim otoczeniu osoby, które mają tysiąc pomysłów na minutę? Z pewnością nie narzekają one na brak kreatywności. Cecha ta pomaga w tworzeniu nowych rzeczy oraz znajdowaniu nieszablonowych rozwiązań, dlatego jest niezbędna dla artystów czy osób pracujących w branży marketingowej.

Lojalność

Cecha ta jest bardzo pożądana w stosunkach międzyludzkich. Polega na traktowaniu drugiego człowieka w ten sam sposób, niezależnie od tego, czy w danym momencie znajduje się obok nas. Plotkowanie, obgadywanie i krytykowanie za czyimiś plecami są jej zaprzeczeniem. Lojalnym można być nie tylko wobec innych ludzi, ale również wobec ojczyzny, wykonywanej pracy czy obranych wartości. Z cechą tą łączą się prawość, wierność i rzetelność.

Niezależność

Niezależność należy do tych cech charakteru, które można zakwalifikować zarówno do pozytywnych, jak i negatywnych. Dlaczego więc znalazła się tutaj? Ponieważ według nas bardzo pomaga w życiu. Decydowanie o sobie, branie odpowiedzialności za własne czyny oraz brak konieczności polegania w każdej sytuacji na drugiej osobie świadczą o dojrzałości danego człowieka.

Obowiązkowość

Cecha ta bardzo pomaga w życiu zawodowym czy w edukacji szkolnej. Chodzi bowiem o wewnętrzną potrzebę dokładnego wykonywania powierzonych zadań. Możemy mieć pewność, że osoba obowiązkowa nie zrobi niczego „po łebkach”, ale sumiennie przyłoży się do pracy.

Odpowiedzialność

Ciężko jest odnaleźć się w społeczeństwie, jeżeli nie ma się tej cechy charakteru. Każda decyzja, którą podejmujemy, ma wpływ na dalsze losy nie tylko nas, ale często i innych osób. Bycie odpowiedzialnym to myślenie o konsekwencjach i rezygnowanie z zachowań, które mogą przynieść negatywne skutki.

Odwaga

Cechą tą charakteryzują się osoby, które nie boją się niebezpieczeństw i nie zniechęcają w obliczu trudności. Nie zawsze musi chodzić tu o sytuacje kryzysowe; odwaga może dotyczyć również życia codziennego, m.in. wyrażania własnych przekonań i przeciwstawiania się postawom niezgodnym z naszymi wartościami.

Opanowanie

Bycie opanowanym oznacza zachowanie (w miarę możliwości) spokoju w każdej sytuacji życiowej. Często łączy się z cierpliwością. Cecha ta pomaga nie tracić głowy i nie wpadać w panikę podczas kryzysu. Jest niezbędna, jeśli planujemy karierę w zawodach związanych z dużym ryzykiem, takich jak saper, antyterrorysta czy strażak.

Opiekuńczość

Osoby opiekuńcze są troskliwe i zorientowane na potrzeby innych. W ich towarzystwie zawsze czujemy się na miejscu i bezpieczni. Chociaż jest to zdecydowanie cecha pozytywna, w nadmiarze – nadopiekuńczość – również może być ciężka do zniesienia dla otoczenia.

Optymizm

Bycie optymistą ułatwia szczęśliwe życie. To patrzenie na świat przez różowe okulary i widzenie szklanki zawsze w połowie pełnej, nawet gdy inni twierdzą, że jest prawie pusta. Dla osób posiadających tę cechę świat to dobre miejsce, a zamieszkujący go ludzie są życzliwi i przyjaźnie nastawieni.

Otwartość

Cecha ta znacznie ułatwia adaptację do zmian, poznawanie nowych ludzi i odkrywanie świata. Pomaga również w pogłębianiu relacji. Jest powiązana z odwagą, pozytywnym nastawieniem do życia oraz ciekawością.

Pewność siebie

Jest to jedna z najbardziej pożądanych cech osobowości. Osoby ją posiadające są postrzegane jako bardziej atrakcyjne i wpływowe, a ich wady nie rzucają się w oczy. Pewność siebie pomaga w budowaniu zdrowych relacji partnerskich i zawodowych. Można się jej nauczyć, m.in.: poprzez analizowanie tego, jakie są nasze mocne strony, akceptowanie wad, dbanie o zdrowie psychiczne czy dzielenie większego celu na kilka mniejszych.

Poczucie humoru

Jest to rodzaj wrażliwości na otaczające nas rzeczy śmieszne. Umiejętność czerpania radości z absurdalnych sytuacji pomaga nam się odprężyć. Osoby z poczuciem humoru są lepiej postrzegane w towarzystwie, ponieważ potrafią wywoływać uśmiech na twarzach innych.

Pracowitość

Cecha ta jest przeciwieństwem lenistwa; pomaga w rozwoju osobistym i zawodowym. Osoby pracowite głęboko angażują się w powierzone im zadania i często charakteryzują się lojalnością w stosunku do pracodawcy.

Prawdomówność

Jak sama nazwa wskazuje, cecha ta dotyczy mówienia prawdy, nawet w sytuacjach, w których kłamstwo wydawałoby się łatwiejszym wyjściem. Na zdaniu osób prawdomównych zawsze możemy polegać, bez obawy, że zatają one przed nami jakąś ważną informację.

Punktualność

Z pewnością nieraz zdarzyło Ci się na kogoś czekać. Jak się czułeś, stojąc od dwudziestu minut w umówionym miejscu, niepewny, czy Twój znajomy w końcu się pojawi? Punktualność to cecha przydatna nie tylko w przypadku rozmów kwalifikacyjnych, ale również w kontaktach towarzyskich. Częste spóźnianie się może zostać odebrane jako brak szacunku.

Rozsądek

Człowiek rozsądny, podejmując decyzje, kieruje się własnymi przemyśleniami, a nie ulotnymi uczuciami czy niepewnymi opiniami innych. Analizuje on konkretną sytuację i otoczenie, aby wyciągnąć jak najtrafniejsze wnioski.

pozytywne cechy charakteru, negatywne cechy charakteru (złe cechy charakteru)
najważniejsze cechy charakteru i osobowości – zbiór negatywnych cech charakteru
niektóre cechy charakteru przyczynami konkretnych zachowań

Samodzielność

Cecha ta jest niezbędna w dorosłym życiu, w którym nie zawsze istnieje możliwość polegania na pomocy innych osób. Radzenie sobie w pojawiających się problemach wpływa pozytywnie na pewność siebie. Warto jednak pamiętać, że samodzielność nie jest tożsama z byciem „zosią samosią”; to także umiejętność delegowania zbyt trudnych zadań profesjonalistom.

Schludność

Życie w jednym domu z bałaganiarzem nie należy do najłatwiejszych, a pracowanie z kimś, kto nie potrafi utrzymać wokół siebie porządku, może być uciążliwe. Dlatego też zdecydowaliśmy się na tej liście umieścić schludność, czyli dbanie o czystość.

Serdeczność

Z kim wolałbyś nawiązać kontakt: z miłą, życzliwą osobą czy kimś, kto sprawia wrażenie, że go nie interesujesz? Odpowiedź na to pytanie jest oczywista. Serdeczność zdecydowanie pomaga w życiu i zjednuje nam przyjaźń otoczenia.

Spontaniczność

Wyjście na kawę za godzinę? Wakacje last minute z wylotem jutro rano? Wybór nieznanej potrawy z menu japońskiej restauracji? Jeśli powyższe scenariusze zamiast przerażenia wywołują na Twojej twarzy uśmiech, z pewnością jesteś osobą spontaniczną.

Spostrzegawczość

Przed osobami spostrzegawczymi nic się nie ukryje. Tzw. sokole oko pomaga dostrzec nawet najmniejszy szczegół i wyciągnąć z niego wnioski. Ćwiczenie tej cechy to świetna zabawa. Można to robić np. poprzez wyszukiwanie niewielkich różnic, które „zaczaiły się” w dwóch prawie identycznych obrazkach, a także po prostu bycie bardziej uważnym i wyczulonym na otoczenie.

Spryt

„Sprytny jak lis” przyjęło się mówić o osobach, które w niestandardowy sposób potrafią każdą sytuację obrócić na swoją korzyść. Na tę cechę charakteru wpływ mają wrodzona inteligencja i spostrzegawczość, pomagające szybko wymyślić rozwiązanie problemu.

Stanowczość

Człowiek stanowczy jest pozbawiony wahań i wątpliwości; potrafi podjąć kategoryczną decyzję i trzymać się jej, nawet jeśli inni zachęcają go do zmiany zdania. Mimo że ta pozytywna cecha pomaga w osiągnięciu zamierzonych celów, może być postrzegana jako niewygodna dla otoczenia.

Systematyczność

Systematyczność jest kluczowa w uczeniu się nowych rzeczy, np. języków obcych. To umiejętność regularnej pracy w dążeniu do celu pomimo tzw. rozpraszaczy.

Szczerość

Szczerość to nie tylko prawdomówność, ale również zgodność pomiędzy tym, co się myśli, mówi i czyni. Ludzie mający tę cechę znacznie lepiej radzą sobie w relacjach towarzyskich, ponieważ można na nich polegać. Zazwyczaj są także mniej zestresowani – w końcu nie mają nic do ukrycia.

Takt

Cecha ta pozwala odpowiednio zachować się w towarzystwie; powiązana jest z dyskrecją, delikatnością i serdecznością. To swoiste wyczulenie na reguły przyjęte przez dane środowisko społeczno-kulturowe i zachowywanie się w zgodzie z nimi.

Tolerancja

O tej cesze charakteru słyszymy zadziwiająco często w ostatnich czasach. I choć zazwyczaj pojawia się w kontekście mniejszości narodowych, nie ogranicza się do nich. Tolerancja to po prostu poszanowanie cudzych uczuć, poglądów, przekonań, wiary… To także wyrozumiałość wobec wszelkich różnic występujących pomiędzy ludźmi.

Uczciwość

Osoba uczciwa to ktoś niezdolny do oszustwa, o silnie rozwiniętym systemie wartości. Szanuje ona cudzą własność (także intelektualną) i przestrzega przyjętych reguł społecznych.

Uprzejmość

Uprzejmość to cecha parasol, pod którą znajduje się wiele innych: życzliwość, grzeczność, bezinteresowność, takt czy dyskrecja. Pomaga zachować się odpowiednio w towarzystwie i ułatwia nawiązywanie nowych kontaktów.

Uważność

To bycie tu i teraz, poświęcanie naszych myśli chwili, w której się właśnie znajdujemy. Możemy być uważni wobec tego, co właśnie robimy lub wobec innych osób, doceniając ich towarzystwo i potrzeby.

Wiarygodność

Cechą tą mogą poszczycić się osoby godne zaufania, czyli takie, które są szczere, prawdomówne i którym można powierzyć wykonanie ważnego dla nas zadania, bez ryzyka, że celowo nam zaszkodzą.

Wierność

Jest to niezachwiane oddanie i przywiązanie. O wierności jako o cesze charakteru mówimy zazwyczaj w dwóch kontekstach: wobec drugiej połówki lub danej idei.

Wyrozumiałość

Osoba wyrozumiała to taka, która rozumie powody cudzych błędów lub niewłaściwego postępowania i potrafi je wybaczyć.

Wytrwałość

Wytrwałość to konsekwencja i upór w dążeniu do obranego celu, nawet jeśli na naszej drodze pojawiają się coraz to nowe przeciwności. Bardzo często jest kluczowa do jego realizacji. Cechy z nią powiązane to: sumienność, pracowitość, cierpliwość i zdyscyplinowanie.

Zdyscyplinowanie

Człowiek zdyscyplinowany przestrzega norm, zarówno tych narzuconych z zewnątrz, jak i ustalonych przez samego siebie. Cecha ta pomaga w osiąganiu powziętych celów.

Cechy charakteru – Twoja kolej

Dostarczyliśmy Ci właśnie potężne narzędzie – zbiór pozytywnych cech charakteru z ich opisem. Poświęć teraz chwilę i zastanów się, które z nich najlepiej Cię opisują. Z pewnością będzie ich mnóstwo. Takie ćwiczenie pomoże Ci we wzmocnieniu poczucia własnej wartości. Powodzenia!

Chciałbyś rozpocząć naukę języka obcego, ale czujesz, że systematyczność, zdyscyplinowanie i cierpliwość nie należą do Twoich mocnych stron? Nie martw się, nauczyciele angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego ze szkoły językowej Skrivanek potrafią zmotywować do pracy nawet najbardziej opornych!

chatsimple