Alfabet ukraiński

język ukraiński a litery ukraińskie

Alfabet to zbiór znaków zwanych literami, służących do zapisu mowy. Każde abecadło ma oryginalny zestaw liter, które są graficznym przedstawieniem głosek, czyli dźwięków. Zgodnie z tą definicją wyróżniamy takie alfabety jak łaciński, grecki czy cyrylicki. Często jednak alfabet danego języka jest niemal w całości oparty na jednym z istniejących już systemów pisma, zatem stanowi jego wariant. Wobec tego alfabet polski stanowi odmianę pisma łacińskiego, a alfabet ukraiński to zmodyfikowana cyrylica.

Zastanawiasz się, jaka jest historia pochodzenia oraz kształtowania się alfabetu ukraińskiego? A może chcesz poznać zapis i wymowę poszczególnych liter wchodzących w skład ukraińskiej cyrylicy? Jeśli odpowiedź na co najmniej jedno z tych pytań jest twierdząca, koniecznie przeczytaj poniższy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Czym jest alfabet ukraiński?

Alfabet ukraiński jest zbiorem liter stosowanych do zapisu języka ukraińskiego. Został stworzony na bazie cyrylicy, której różne odmiany znajdziemy także w innych językach wschodniosłowiańskich. Z tego względu alfabet ukraiński nierzadko jest nazywany ukraińską cyrylicą.

Cyrylica

Sam termin „cyrylica” wywodzi się od imienia patrona Słowian – św. Cyryla, który wspólnie ze św. Metodym opracował język słowiański. Na potrzeby zapisu tego języka stworzono najpierw głagolicę, a w późniejszym czasie właśnie cyrylicę.

Grażdanka

Cyrylica została częściowo zmodernizowana w XVIII wieku, a jej unowocześniona wersja nosi nazwę grażdanki. Początkowo miała ona zastosowanie głównie w tekstach prawnych, jednak z czasem system ten został spopularyzowany również w innych dziedzinach.

cyrylica ukraińska; jak wyglądają ukraińskie litery pisane
co wspólnego ma ukraińska cyrylica z językiem polskim
język ukraiński a litery ukraińskie

Historia

Język ukraiński pochodzi od języka ruskiego, który początkowo spisywany był za pomocą cyrylicy cerkiewnosłowiańskiej. Jednakże ta znacznie różniła się fonetycznie od ruskiego, przez co pojawiały się liczne nieścisłości w pisowni. Reguły dotyczące poprawnego zapisu języka ruskiego zostały ustalone dopiero w 1619 roku.

W związku z podziałami terytorialnymi mającymi miejsce w XIX wieku naród ukraiński zmuszony był stosować trzy różne warianty pisma. Na terenie Rosji narzucone zostało używanie rosyjskiego alfabetu w jego starej wersji, w Galicji wschodniej cyrylicy cerkiewnosłowiańskiej, a na terenach Ukrainy naddnieprzańskiej rosyjskiej grażdanki.

Powstanie alfabetu ukraińskiego

W związku z działaniami na rzecz stworzenia literackiej odmiany języka ukraińskiego podjęto także próby sporządzenia pierwszego alfabetu ukraińskiego. Miał on odwzorowywać subtelności nowoczesnego języka ukraińskiego, który w znacznej mierze różnił się od rosyjskiego.

W ten sposób rosyjska grażdanka została uzupełniona znakami pochodzącymi z cyrylicy cerkiewnej, w tym „і”, „є”, „ґ”, a także dwuznakami „ьо”, „йо”. Zreformowany wariant cyrylicy używany był jednak głównie przez Ukraińców zamieszkujących tereny Rosji. Językoznawcy ukraińscy w Galicji wciąż preferowali ortografię cerkiewnosłowiańską.

Z kolei w 1859 roku rząd austriacki zasugerował porzucenie cyrylicy na rzecz alfabetu łacińskiego. Pomysł ten umotywowany był chęcią zaznaczenia odrębności narodowej Ukraińców. Zaproponowana wersja alfabetu składała się z 35 liter częściowo pochodzących z języka słowackiego i polskiego. Jednakże w związku ze znacznym oporem społeczeństwa projekt nie został wprowadzony w życie.

Okazuje się, że powstanie współczesnego alfabetu ukraińskiego miało duży związek z wydaniem słownika ukraińsko-niemieckiego. Autor w swoim dziele zastosował pisownię fonetyczną, co wiązało się z dalszymi modyfikacjami wykorzystywanej dotychczas wersji cyrylicy w celu dostosowania jej do standardów ówczesnej wymowy. Twórca słownika zastosował rozróżnienie pomiędzy „i” zmiękczającym („ї”) oraz niezmiękczającym („і”). Dodatkowo literę „ѣ” zastąpił literą „i”.

Na tej podstawie Fedir Gartner i Stepan Smal-Stocki stworzyli podręcznik, który od 1893 roku mógł być oficjalnie używany do nauki w szkołach publicznych.

Alfabet ukraiński obecnie

Na przestrzeni XX wieku ukraińskie abecadło poddawane było kolejnym przemianom, które miały za zadanie upodobnić pisownię ukraińską do rosyjskiej. Było to spowodowane powszechnym procesem rusyfikacji na terenach ZSRR. Wprowadzone reformy okazały się niespójne z ukraińską wymową, co skutkowało odejściem od dotychczasowego brzmienia wyrazów.

Dopiero około roku 1990 dokonano pewnych działań w celu derusyfikacji pisowni ukraińskiej. Efektem tych zmian było przywrócenie do ukraińskiego alfabetu litery „ґ”. Co więcej, na początku XXI wieku miała odbyć się kolejna reforma ortografii, jednak liczne protesty uniemożliwiły kontynuacje prac w tym zakresie.

Współcześnie ukraińska cyrylica przypomina rosyjską grażdankę, jednakże występują między nimi pewne istotne różnice. W wyniku zachodzących na przestrzeni lat reform ukraińska cyrylica zyskała 4 nowe litery: „ґ”, „є”, „ї” oraz „і”. Natomiast na próżno w niej szukać „ы”, „ё” i „ъ”, które występują w rosyjskim alfabecie.

sam język ukraiński nie przypomina aż tak bardzo języka rosyjskiego
dowiedz się, jak wyglądają ukraińskie litery pisane
szczegółowe informacje dotyczące ukraińskiej cyrylicy

Ukraińskie litery pisane

W skład alfabetu ukraińskiego wchodzą 33 litery, w tym znak zmiękczający „Ь”, który nie jest wymawiany jako osobna głoska. Do tego zbioru należy dodać również apostrof. Poniżej znajduje się lista ukraińskich znaków przedstawionych zarówno w formie majuskuły (wielkiej litery), jak i minuskuły (małej litery).

 • A, a
 • Б, б
 • B, в
 • Г, г
 • Ґ, ґ
 • Д, д
 • E, е
 • Є, є
 • Ж, ж
 • З, з
 • И, и
 • I, і
 • Ї, ї
 • Й, й
 • K, к
 • Л, л
 • M, м
 • H, н
 • O, о
 • П, п
 • P, р
 • C, с
 • T, т
 • У, у
 • Ф, ф
 • Х, х
 • Ц, ц
 • Ч, ч
 • Ш, ш
 • Щ, щ
 • Ь, ь
 • Ю, ю
 • Я, я
jak brzmią ukraińskie litery w języku polskim
cyrylica w języku ukraińskim
jak czytać litery ukraińskie

Jak czytać litery ukraińskiego alfabetu?

Ze względu na odmienne pochodzenie ukraińska cyrylica w znacznym stopniu różni się od polskiego alfabetu, zarówno pod względem znaków graficznych, jak i ich wymowy. Jednak niektóre polskie litery mają swoje odpowiedniki w ukraińskim abecadle. Do tej grupy należą:

 • A, a
 • M, м
 • O, o
 • T, t
 • E, e
 • K, k
 • I, i

W ukraińskim alfabecie znajdziemy też takie litery, które co prawda wyglądają podobnie do polskich, ale czytamy je w inny sposób. Są to:

 • P, р – wymawiane jako [r]
 • C, c – wymawiane jako [s]
 • B, в – wymawiane jako [w]

Pozostałe litery wymawiamy w następujący sposób:

 • Б, б – [b]
 • Г, г – [h]
 • Ґ, ґ – [g]
 • Д, д – [d]
 • Є, є – [je]
 • Ж, ж – [ż]
 • З, з – [z]
 • И, и – [y]
 • Ї, ї – [ji]
 • Й, й – [j]
 • Л, л – [l]
 • H, н – [n]
 • П, п – [p]
 • У, у – [u]
 • Ф, ф – [f]
 • Х, х – [ch]
 • Ц, ц – [c]
 • Ч, ч – [cz]
 • Ш, ш – [sz]
 • Щ, щ – [szcz]
 • Ю, ю – [ju]
 • Я, я – [ja]

Nauka nowego języka a alfabet

Każdy język ma swój własny alfabet, który jest dostosowany do występujących w nim dźwięków. Aby biegle posługiwać się danym językiem, trzeba zapoznać się z właściwym zestawem liter.

Osoby uczące się angielskiego czy niemieckiego nie powinny mieć większego problemu z opanowaniem odpowiednich dla tych języków systemów zapisu, ponieważ, podobnie jak polski alfabet, wywodzą się one z łaciny. Wyzwanie stanowią języki, których alfabety oparte są na nieznanych Polakom schematach pisma, takie jak rosyjski lub ukraiński.

Jednak bez względu na to, jakiego języka chcesz się nauczyć, możesz to zrobić w naszej szkole. Oferujemy kursy indywidualne, a także grupowe w trybie stacjonarnym oraz online. Kompleksowo przygotujemy Cię do realizowania wyzwań zawodowych lub osobistych wymagających posługiwania się konkretnym językiem. Zapraszamy!

chatsimple