Angielski dla początkujących – szlifuj swój angielski

Angielski dla początkujących, język angielski, struktury gramatyczne, język niemiecki, angielskiego dla początkujących
naukę języka angielskiego, nauki angielskiego, kurs języka angielskiego, naukę angielskiego

Termin „angielski dla początkujących” odnosi się zazwyczaj do zorganizowanego, indywidualnego lub grupowego, kursu z języka angielskiego z zakresu ogólnego, czyli General English.

Może się on odbywać w uprawnionej do tego placówce szkoleniowej lub na terenie danej firmy. Zajęcia prowadzi się stacjonarnie w przeznaczonej do tego celu oraz odpowiednio wyposażonej sali lekcyjnej, czyli w ramach regularnych spotkań face-to-face. Lekcje mogą być także przeprowadzane w formie wirtualnych zajęć online, czyli na odległość i przy wykorzystaniu Internetu oraz specjalnej platformy do nauki języka obcego.

Niezależnie od wybranej formy zajęć spotkania prowadzi wykwalifikowany lektor języka angielskiego, który posiada najczęściej dyplom ukończenia studiów kierunkowych oraz udokumentowane przygotowanie pedagogiczne.

Angielski dla początkujących, czyli dla kogo?

Z założenia kurs o nazwie Angielski dla początkujących jest skierowany do osób (dzieci, młodzieży czy dorosłych), które znajdują się na najniższych poziomach zaawansowania językowego, czyli A0 lub A1.

Oznacza to, że uczestnikami takiego kursu mogą być uczniowie rozpoczynający naukę języka „od zera” (i wtedy określa się ich jako grupę A0) lub też posiadający pewną, niewielką wiedzę początkową. Do tej drugiej grupy zaliczają się ci, którzy kiedyś uczyli się tego języka, ale z jakichś przyczyn przerwali naukę i powracają na kurs ze względu na silną potrzebę usystematyzowania opanowanych umiejętności czy zagadnień leksykalno-gramatycznych lub też poczucie, że mają jakieś luki, które należy uzupełnić. Dla kursantów legitymujących się pewną nieznaczną, początkową lub bardzo ograniczoną wiedzą z zakresu języka angielskiego można stworzyć grupę, która w nazwie będzie posiadała oznaczenie A1.

kurs angielskiego, nauka języka angielskiego, posługiwanie się językiem angielskim, mówienie w języku angielskim
samodzielna nauka angielskiego, język angielski, kursie języka angielskiego, umiejętność komunikowania się
również pewniejszą przyszłość, struktury gramatyczne, język niemiecki, present continuous

Angielski dla początkujących, czyli co?

Kurs o nazwie Angielski dla początkujących to przede wszystkim solidne podstawy, zarówno w zakresie gramatyki, jak i zasobu słownictwa, w dużej mierze potocznego. Program nauki obejmuje najczęściej wykaz najprostszych i najczęściej stosowanych konstrukcji gramatycznych, nieskomplikowane i typowe użycia głównych czasów, w tym zazwyczaj dwóch teraźniejszych i jednego przeszłego prostego, oraz najprostsze sposoby wyrażania przyszłości.

Tematy ograniczają się do znanych aspektów życia codziennego, środowiska pracy, nauki, najbliższego otoczenia, sposobów spędzania czasu wolnego, robienia zakupów czy opowiadania o najbliższej rodzinie. W skład zalecanych zwrotów i wyrażeń wchodzą najczęściej te, które są nieskomplikowane w użyciu, bazowe i proste w budowie, a umożliwiają wypowiadanie się w rutynowych sytuacjach komunikacyjnych.

Zatem angielski dla początkujących to przede wszystkim wykwalifikowany i doświadczony lektor polski, dobrze opracowany podręcznik kursowy wraz z ćwiczeniami, dobry słownik dwujęzyczny (polsko-angielski/angielsko-polski), zaangażowanie osobiste zarówno lektora, jak i uczniów oraz systematyczna samodzielna praca kursanta.

Jeśli kurs jest prowadzony zdalnie, przez Internet, na interaktywnej platformie wyposażonej w narzędzia umożliwiające doskonalenie wszystkich sprawności językowych (czyli rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania ze zrozumieniem i pisania), to sukces jest murowany. Dla uzyskania optymalnych efektów obecnie łączy się często naukę tradycyjną z online, w formie tzw. blended learning (nauczanie łączone).

Angielski dla początkujących, język angielski, struktury gramatyczne, język niemiecki, angielskiego dla początkujących
Angielski dla początkujących, język angielski, języka angielskiego dla początkujących, samodzielnej nauki, angielskiego dla początkujących
Angielski dla początkujących, język angielski, temat nauki, czasowniki modalne, angielskiego dla początkujących

Angielski dla początkujących, czyli jak?

Kurs Angielski dla początkujących to przede wszystkim systematyczna nauka, regularne uczęszczanie na zajęcia, maksymalna aktywność na lekcji, pełne zaangażowanie w wykonywane zadania, odrabianie pracy domowej, bieżące powtórki, nauka i powtarzanie słówek oraz ćwiczenie gramatyki.

Dla wielu osób na poziomie początkującym celem nadrzędnym jest solidne opanowanie podstaw, czyli kluczowych zagadnień z zakresu gramatyki i podstawowej leksyki, aby na tej bazie budować kompetencje językowe, rozwijać komunikację i doskonalić wszystkie niezbędne sprawności językowe.

Angielski dla początkujących – szlifuj swój angielski

Jeśli jesteś już uczestnikiem kursu Angielski dla początkujących i chcesz dodatkowo podszlifować swój angielski, zapoznaj się z kilkoma naszymi radami:

  1. słuchaj jak najwięcej i najczęściej w oryginale, nie tylko tego, co lubisz, czyli np. swojego ulubionego piosenkarza, ale również nagrań, które są elementem składowym twojego kursu – odtwarzaj je wielokrotnie,
  2. rozmawiaj i odgrywaj dialogi, które na płycie CD zapewnia ci twój kurs; naśladuj rozmówców, powtarzaj pojedyncze zwroty i wyrażenia, a nawet całe zdania; wcielaj się w różne role i ćwicz mówienie,
  3. oglądaj i słuchaj aktywnie; wykorzystaj materiały DVD dołączone do twojego podręcznika kursowego; jeśli masz możliwość, to włącz opcję z napisami, dzięki czemu będziesz mógł jednocześnie widzieć i słyszeć poszczególne frazy lub całe sformułowania,
  4. czytaj w języku obcym teksty na tematy, które cię szczególnie interesują, wypisuj słówka i wyrażenia, rób notatki i próbuj powtarzać fragmenty tekstu lub krótko streszczać ich główne myśli; możesz także czytać na głos i dzięki temu ćwiczyć wymowę,
  5. pisz po angielsku; zapisuj skrótowo ważne dla ciebie informacje, a nawet swoje myśli; rób notatki w swoim podręcznym kalendarzu, notuj ciekawe zwroty i wyrażenia, żeby niczego nie zapomnieć.
chatsimple