Konstrukcje there + be oraz it + be – angielski od podstaw

cover

Konstrukcje there + be oraz it + be to dwa przykłady zdań pojedynczych lub złożonych, w których elementem wspólnym jest czasownik to be, ale które zasadniczo różnią się znaczeniem i zastosowaniem. There is/There are tłumaczymy jako „jest, znajduje się” lub „są, znajdują się”, natomiast it is oznacza „jest”.

Konstrukcja There + be – budowa zdania

Tworząc zdanie z konstrukcją there, należy pamiętać o tym, że po there + be najpierw umieszcza się rzeczownik (czyli „co?”), a dopiero potem wskazujemy „gdzie?” to coś się znajduje, czyli:

(jest, znajduje się) There is (co?) a car (samochód) in the garage (gdzie? – w garażu).

Tworzenie zdania twierdzącego

Zdanie twierdzące z konstrukcją there + be w czasie Present Simple tworzymy według poniższego schematu:

THERE + BE (we właściwej formie) + RZECZOWNIK (w liczbie poj. lub mn.) + reszta zdania

There + is + a cat + on the tree.

There + are + children + in the garden.

Konstrukcja zdania przeczącego z there + be

Zdanie przeczące z konstrukcją there + be w czasie Present Simple tworzymy według poniższego schematu, np.:

THERE + BE (we właściwej formie) + NOT + RZECZOWNIK (w liczbie poj. lub mn.) + reszta zdania

There + is + not + a cat + on the tree.

There + are + not + children + in the garden.

Budowa pytania z there + be

Zdanie pytające z konstrukcją there + be w czasie Present Simple tworzymy według poniższego schematu, np.:

BE (we właściwej formie) + THERE + RZECZOWNIK (w liczbie poj. lub mn.) + reszta zdania

Is + there + a cat + on the tree?

Are + there + children + in the garden?

Formułowanie odpowiedzi

Na pytania z konstrukcją There + be w czasie Present Simple można odpowiedzieć twierdząco lub przecząco, również w wersji krótkiej, np.:

Is + there + a cat + on the tree?Yes, there is./ No, there isn’t.

Are + there + children + in the garden? → Yes, there are./ No, there aren’t.

There + be w innych czasach

Konstrukcja there + be może występować także w innych czasach angielskich, np.:

Past Simple: There was a crowd of football fans in the street. – Na ulicy był tłum fanów piłki nożnej.

Future Simple: There will be another train to NY in a few minutes. – Za kilka minut będzie kolejny pociąg do Nowego Jorku.

Present Perfect: There have been heavy rains in this part of the country. – W tej części kraju były obfite opady deszczu.

Konstrukcja There + be – zastosowanie

Konstrukcję there + be stosuje się w następujących sytuacjach:

1. do określenia miejsca osób lub położenia przedmiotów względem siebie, np.:

 • There is a sofa next to the armchair. – Sofa znajduje się obok fotela.
 • There are some people in the conference room. – W pokoju konferencyjnym znajdują się jacyś ludzie.

2. do opisywania występowania zjawisk w określonym czasie, np.:

 • There is a lot of snow here in winter. – W zimie jest tutaj dużo śniegu.
 • There are mostly hot and dry days in summer in Italy. – We Włoszech w lecie są głównie gorące i suche dni.

Konstrukcja It + be – budowa i rodzaje

Konstrukcja it + be pozornie przypomina there + be, jednakże różni się od niej zasadniczo, ponieważ słowo it określa się jako tzw. przygotowawcze. Występuje kilka typów zdań z tzw. preparatory it, np.:

1. zdanie (zazwyczaj z przymiotnikiem), w którym drugi podmiot ma postać bezokolicznika:

 • It is hard to say if it is true or not. – Trudno jest powiedzieć, czy to jest prawdziwe, czy nie.
 • It is much quicker to do it like that. – Szybciej jest zrobić to w ten sposób.
 • It is dangerous to swim in this river. – Niebezpiecznie jest pływać w tej rzece.

2. zdanie (zazwyczaj z czasownikiem seem, feel, sound, look), w którym drugi podmiot ma postać bezokolicznika:

 • It seems possible to book flight tickets online in advance. – Wydaje się możliwe zarezerwowanie biletów lotniczych online z wyprzedzeniem.
 • It sounds pretty strange to say something like that. – Dziwnie brzmi powiedzenie czegoś takiego.
 • It looks awful to install such ugly rain gutters. – Okropnie wygląda zainstalowanie takich brzydkich rynien.

3. zdanie, w którym drugi podmiot ma postać zdania:

 • It’s true that a friend in need is a friend indeed. – To prawda, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.
 • It’s interesting that restaurants waste so much food instead of giving it away. – To ciekawe, że restauracje marnują tak dużo żywności, zamiast ją rozdać.

4. zdanie, w którym drugim podmiotem jest zdanie rozpoczynające się od zaimka who, which, whom, whose, that, itd.:

 • It is Marius who broke up with his girlfriend. – To (właśnie) Mariusz zerwał ze swoją dziewczyną.
 • It was the neighbour next door whose car was blocking the driveway. – To (właśnie) był sąsiad obok, którego samochód blokował podjazd.

5. często używane zwroty i wyrażenia zawierające preparatory it to np.:

 • It is a pity that you can’t come. – Szkoda, że nie możecie przyjść.
 • It’s no use crying over spilt milk. – Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem.
 • It is fun learning how to fly a balloon. – Zabawnie jest uczyć się latania balonem.

Ucz się angielskiego razem z nami!

chatsimple