Wyrażenie either… or oraz neither… nor – angielski od podstaw

cover

Wyrażenie either… or

Wyrażenie eitheror, czyli albo…, albo, jest sposobem wyrażania możliwości lub opcji wyboru z co najmniej dwóch podanych propozycji.

Można to zrobić w następujący sposób:

1. wybór jednej z dwóch czynności:

 • You can either go with me or stay at home. – Możesz albo pójść ze mną, albo zostać w domu.
 • I either rent a summer flat or book a little hotel. – Ja albo wynajmuję mieszkanie, albo rezerwuję niewielki hotel.

2. wybór jednego z dwóch możliwych terminów:

 • We will fly to Italy either in July or in August. – Polecimy do Włoch albo w lipcu, albo w sierpniu.
 • Let’s see the movie either on Saturday or on Sunday. – Obejrzyjmy film albo w sobotę, albo w niedzielę.

3. wybór pomiędzy dwoma rzeczownikami:

 • She eats either pancakes or chicken nuggets. – Ona jada albo naleśniki, albo kurczaka w panierce w kawałkach.
 • We provide either breakfasts or full board. – Zapewniamy albo śniadania, albo pełne wyżywienie.

Neither… nor

Wyrażenie neither… nor, czyli ani…, ani, służy do łączenia dwóch negatywnych pojęć lub poglądów w następujący sposób:

1. gdy mówimy o dwóch osobach, np.:

 • Neither Tom nor Mark can do it properly. – Ani Tomasz, ani Marek nie potrafią zrobić tego właściwie.
 • Neither Ann nor Betty were present at the meeting yesterday. – Ani Ania, ani Beata nie były obecne wczoraj na spotkaniu.

2. gdy mówimy o dwóch rzeczownikach, np.:

 • I trust neither the manager nor the accountant. – Nie ufam ani kierownikowi, ani księgowej.
 • She eats neither meat nor eggs. – Ona nie je ani mięsa, ani jajek.

3. gdy mówimy o dwóch czynnościach, np.:

 • I neither smoke nor drink. – Ja ani nie piję, ani nie palę.
 • You can neither sing nor dance. – Ty nie potrafisz ani śpiewać, ani tańczyć.

Ucz się angielskiego razem z nami!

chatsimple