Be going to do sth versus Present Continuous

What do you do
  1. I am going to fly to Italy next year. (Mam zamiar polecieć do Włoch w przyszłym roku)

czy może?

  1. I am flying to Italy next year. (Lecę do Włoch w przyszłym roku)

Prawdę powiedziawszy, to wybór należy do osoby mówiącej i zależy jedynie od treści, którą pragnie nam ona przekazać. Jeśli chce nas tylko i wyłącznie poinformować o samym zamiarze pojechania do Włoch w przyszłym roku, to skorzysta z wyrażenia be going to do sth, czyli utworzy zdanie nr 1: I am going to fly to Italy next year.

Jeśli natomiast wycieczka do Włoch została już bardzo drobiazgowo zaplanowana, czyli np. zostało wybrane konkretne miejsce i określono dokładny termin pobytu, zarezerwowano zakwaterowanie, wykupiono wyżywienie, zakupiono bilety lotnicze oraz nakreślono szczegółowy harmonogram wyjazdu, to znaczy, że istnieje szczegółowy plan, który zapewne będzie realizowany.

Zatem do wyrażenia tak precyzyjnie zaplanowanej czynności rozmówca użyje właśnie czasu Present Continuous i utworzy zdanie nr 2, czyli oznajmi nam I am flying to Italy next year. Ot, tak po prostu.

Enjoy learning English with our Grammar Corner

chatsimple