Co będzie, jeśli …? czyli I tryb warunkowy

What do you do

If you touch it, you will burn yourself.
Jeśli tego dotkniesz, to się poparzysz.

I will not let you go to the gig if you do not do your homework first.
Nie pozwolę ci pójść na koncert, jeśli nie odrobisz najpierw pracy domowej.

Will we have a barbecue in the garden if the weather is fine tomorrow?
Czy zrobimy grilla w ogrodzie, jeśli jutro będzie ładna pogoda?

Chociaż zdania z użyciem pierwszego trybu warunkowego nie należą do bardzo skomplikowanych, to dla Polaków mogą one stanowić nie lada wyzwanie, ponieważ ich konstrukcja w języku polskim różni się od tej w języku angielskim. Dotyczy to głównie użycia czasów: w języku polskim w obu częściach zdaniach stosuje się bowiem odpowiednie formy czasu przyszłego, natomiast w języku angielskim wykorzystujemy czas teraźniejszy oraz przyszły w zależności od części składowych zdania. I tak, zasadą jest, aby po zwrocie if stosować czas teraźniejszy, a czas przyszły umieścić w drugiej części zdania, czyli tak jak w podanych przykładach:

If you touch it … (if + present simple), you will burn (future simple) yourself.

I will not let (future simple) you go to the gig if you do not do (if + present simple) your homework first.

Jeśli natomiast użyjemy innego czasu teraźniejszego, present continuous lub present perfect, to otrzymamy na przykład:

If it is raining, we will take a few umbrellas. (Jeśli będzie padało, to weźmiemy kilka parasoli.)
lub:
We will visit them if they have already moved into their new flat. (Odwiedzimy ich, jeśli już się wprowadzili do nowego mieszkania.)

Ot, po prostu!

Enjoy learning English with our Grammar Corner

chatsimple