British vs American English – Autostrada

autostrada

Autostrada, czyli motorway w brytyjskim angielskim (British English), to highway w amerykańskiej wersji języka angielskiego (American English). Ten rodzaj szerokiej (wide), głównej drogi (major road) jest przeznaczony do szybkiego podróżowania (fast travel), zazwyczaj na długie odległości (long distances), dlatego też liczne pojazdy (vehicles) poruszają się jednocześnie po kilku pasach ruchu (lanes). Autostrada może się składać z kilku jezdni (carriageway) oddzielonych od siebie linią przerywaną (broken line), ciągłą (solid line) lub pasem zieleni (green belt). Liczne znaki drogowe (road signs) oraz duże tablice informacyjne (signboards) pokazują kolejne punkty docelowe (destination) wraz z odległością. Każda autostrada posiada swoje własne oznaczenie, w skład którego wchodzi duża litera (capital letter) oraz cyfra (numeral). Wzdłuż autostrady usytuowane są zwykle stacje benzynowe (petrol stations), tzw. strefy usług (service areas) wraz z restauracjami szybkiej obsługi (fast food restaurants) i toaletami (toilets), oraz miejsca przeznaczone na odpoczynek (rest areas).

 

Examples

British English: The M40 motorway links London with Oxford.

American English: The most famous American highway is called Route 66.

Przykłady

British English: Autostrada M40 łączy Londyn i Oxford.

American English: Najbardziej słynna amerykańska autostrada nazywa się Droga 66.

autostrada
chatsimple