British vs American English – Bankomat

bankomat

Bankomat, czyli cash machine w brytyjskim angielskim (British English), to ATM w amerykańskiej wersji języka angielskiego (American English). Skrót ATM oznacza automated teller machine, czyli ‘’automatycznego kasjera’’, bo teller to kasjer w banku. Samoobsługowe (self service) bankomaty umożliwiają posiadaczom kart bankomatowych (bank card holders) nieograniczony i całodobowy (round-the-clock) dostęp (access) do środków pieniężnych (funds). Bankomaty nie tylko wydają (dispense) pieniądze (money) w gotówce (in cash), w banknotach (bank notes), ale także informują o bieżącym (current) stanie konta (bank balance) właściciela (owner), co jest zawsze widoczne na wydrukowanym (printed) potwierdzeniu po dokonanej transakcji (transaction). Zazwyczaj bankomaty umieszczane są w ścianach (walls) na zewnątrz (outside) banków lub wewnątrz (inside) oddziału banku (bank branch), co umożliwia do nich pełny dostęp 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu (24/7). Natomiast do wpłacania pieniędzy na indywidualne konto bankowe (personal bank account) służą wpłatomaty, czyli cash deposit machines.

Examples

British English: The first cash machine appeared in London in 1967 in a branch of Barclays Bank.

American English: In America ATMs are even used to purchase stamps.

Przykłady

British English: Pierwszy bankomat pojawił się w Londynie w 1967 roku w oddziale Banku Barclays.

American English: W Ameryce bankomaty są nawet używane do kupowania znaczków.

bankomat
chatsimple