British vs American English – Dozorca

dozorca

Dozorca lub też woźny w szkole, czyli caretaker w brytyjskim angielskim (British English), to janitor w amerykańskiej wersji języka angielskiego (American English). Jest to osoba, która jest zatrudniona (employ) po to, aby dbać o (look after) budynek (building) lub mienie (property), a w szczególności, aby zajmować się (take care of) bezpieczeństwem (security) i utrzymaniem (maintenance) danego obiektu. Do podstawowych obowiązków dozorcy należy między innymi sprzątanie (cleaning), wykonywanie (performing) prostych napraw (simple repairs) oraz standardowych czynności obsługi (maintenance tasks), jak również regularne przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa (security checks). Typowy tydzień roboczy (working week) dla dozorcy obejmuje 40 h pracy, rozłożonych na pięć dni w tygodniu. Jednakże zdarza się, że dozorcy pracują w trybie zmianowym (in shifts), czyli na zmianę raz w nocy (night shift), a raz w ciągu dnia (day shift).

 

Examples

British English: At this hour, the only person available in this building is a caretaker.

American English: Last year I got a part-time job as a school janitor.

Przykłady

British English: O tej godzinie, jedyną dostępną osobą w tym budynku jest dozorca.

American English: W zeszłym roku dostałem pracę na pół etatu jako woźny w szkole.

dozorca
chatsimple