British vs American English – Gabinet lekarski

Gabinet lekarsk

Gabinet lekarski, czyli doctor’s surgery w brytyjskim angielskim (British English), to doctor’s office w amerykańskiej wersji języka angielskiego (American English). To miejsce w przychodni (medical center), szpitalu (hospital), klinice (clinic), przychodni przyszpitalnej (outpatient department), na oddziale (ward) lub w prywatnej placówce (private practice), w którym pacjent (patient) może uzyskać poradę (advice) lekarską lub poddać się leczeniu (treatment). Na wizytę (appointment) u lekarza (doctor) czy stomatologa (dentist) można umówić się osobiście (in person), telefonicznie (over the phone) lub przez Internet (online). Oprócz lekarza, w gabinecie zazwyczaj zatrudniona jest wykwalifikowana (qualified) pielęgniarka (nurse) lub doświadczona asystentka (medical assistant), która pomaga (help) w obsłudze pacjentów i przy wykonywaniu zabiegów (procedures). W każdym gabinecie lekarskim personel medyczny (medical staff) ma do dyspozycji profesjonalny sprzęt (medical equipment) oraz niezbędne narzędzia (medical tools).

 

Examples

British English: Nowadays, face masks and rubber gloves are manadatory at the doctor’s surgery.

American English: You will find the new general practitioner at the doctor’s office on the left.

Przykłady

British English: Obecnie, maski na twarz oraz gumowe rękawiczki są obowiązkowe w gabinecie lekarskim.

American English: Znajdziesz nowego lekarza ogólnego w gabinecie po lewej.

Gabinet lekarsk
chatsimple