British vs American English – Harmonogram

harmonogram

Harmonogram, czyli timetable w brytyjskim angielskim (British English), to schedule w amerykańskiej wersji języka angielskiego (American English). Termin ten może także oznaczać rozkład jazdy czy lotów, kalendarium koncertów, plan lekcji czy zajęć, repertuar kina czy teatru, oraz harmonogram dnia, jak również terminarz osobisty (personal planner). Zastosowań jest mnóstwo, a w zależności od przeznaczenia harmonogram będzie zawierał inne elementy. W przypadku standardowego rozkładu jazdy zawsze widoczne będą dni tygodnia (days) i godziny (hours) odjazdu (departures) lub przyjazdu (arrivals) konkretnych autobusów (busses) czy pociągów (trains). Na szkolnym planie zajęć (school timetable) ujęte będą nazwy przedmiotów (subjects), godziny rozpoczęcia i zakończenia lekcji (classes) oraz przerwy (brakes). W harmonogramie studiów wystąpią nazwy poszczególnych kursów (courses), terminy wykładów (lectures) oraz nazwiska wykładowców z tytułami naukowymi (academic titles). Natomiast w osobistym terminarzu mogą się także znaleźć ważne (important) dla właściciela (owner) daty (dates), odręczne notatki (handwritten notes), a nawet i obrazki (sketches).

 

Examples

British English: Please, check carefully in your timetable when you have next English classes.

American English: We need a clear schedule of furniture delivery and fitting.

Przykłady

British English: Sprawdź proszę dokładnie w swoim planie kiedy masz kolejne zajęcia z angielskiego.

American English: Potrzebujemy jasny plan dostawy mebli i wyposażenia domu.

harmonogram
chatsimple