British vs American English – Kolej

kolej

Kolej, czyli railway w brytyjskim angielskim (British English), to railroad w amerykańskiej wersji języka angielskiego (American English). Tym mianem określa się nie tylko tory kolejowe (railway tracks), czy stalowe (steel) szyny (rails), ale również tabor (rolling stock) i całą infrastrukturę (infrastructure) wraz z dworcami (railway stations). W skład taboru kolejowego wchodzą pociągi osobowe (passenger trains) oraz towarowe (freight trains), a także lokomotywy (locomotives) i drezyny (draisines). Wśród pociągów wyróżniamy np. elektryczne (electric trains), szybkobieżne (high-speed trains), czy z lokomotywą spalinowo-elektryczną (diesel trains). Do infrastruktury kolejowej zaliczamy między innymi perony (platforms), nastawnie (signal boxes), sygnalizatory (signalling devices) oraz przechowalnie bagażu (luggage rooms). Bilety na pociąg (train tickets) kupujemy albo online albo w kasie biletowej (ticket office) na dworcu, które następnie sprawdza nam w wagonie (carriage) lub w przedziale (compartment) kontroler (ticket collector).

 

Examples

British English: The railway link connecting London with Leeds has been totally modernized.

American English: John Stevens is considered to be the father of American railroads.

Przykłady

British English: Linia kolejowa łącząca Londyn z Leeds została całkowicie zmodernizowana.

American English: John Stevens jest uznawany za ojca amerykańskich kolei.

kolej
chatsimple