British vs American English – Próg zwalniający

próg zwalniający

Próg zwalniający, czyli sleeping policeman w brytyjskim angielskim (British English), to speed bump w amerykańskiej wersji języka angielskiego (American English). Potocznie zwane garbami, progi zwalniające mają za zadanie spowalniać ruch uliczny (traffic), czy to przed przejściami dla pieszych (zebra crossings), czy to w miejscach, gdzie piesi (pedestrians) i inni użytkownicy dróg (road users) dzielą wspólną przestrzeń, czyli np. na ruchliwych ulicach (busy streets), drogach dojazdowych (access roads) do osiedli mieszkaniowych (housing estates), centrów handlowych (shopping centers) czy parkingów (car parks). W zależności od przeznaczenia progi zwalniające mogą być pomalowane w pasy (stripes) na różne kolory (colours), w tym na biało (white), na czarno (black), na żółto (yellow) lub pomarańczowo (orange). Progi zwalniające mogą być wykonane z różnych materiałów, w tym z tworzywa sztucznego (polymer), kostki brukowej (paving brick) lub z utwardzonej (hardened) gumy (rubber).

Examples

British English: Concerned parents wrote to district councillors asking for a sleeping policeman installed in front of the school entrance.

American English: A few additional speed bumps preventing speeding will be installed in the city center.

Przykłady

British English: Zatroskani rodzice napisali radnych powiatu, prosząc o zainstalowanie progu zwalniającego przed wejściem do szkoły.

American English: Kilka dodatkowych progów zwalniających zapobiegających przekraczaniu prędkości zostanie zainstalowanych w centrum miasta.

próg zwalniający
chatsimple