British vs American English – Skrzyżowanie

skrzyżowanie

Skrzyżowanie, czyli crossroads w brytyjskim angielskim (British English), to intersection w amerykańskiej wersji języka angielskiego (American English). Z założenia jest to miejsce, w którym krzyżują się (cross) przynajmniej dwie drogi (roads) lub ulice (streets). Jeżeli jest w kształcie litery T, to nazywa się T-junction. Natomiast skrzyżowanie ulic w kształcie litery Y jest określane jako the Y lub Y junction. Istnieją zwykłe skrzyżowania (peer intersection), te z pierwszeństwem przejazdu (priority junctions), ronda (roundabouts) oraz wielopoziomowe (multilevel crossings), z których korzystają kierowcy (drivers) na kluczowych węzłach komunikacyjnych (hubs). W razie występowania robót drogowych (road works) wszelkie pojazdy (vehicles) kierowane są zazwyczaj na obwodnice (beltlines), o których na bieżąco informują określone znaki drogowe (road signs) i do których prowadzą konkretne zjazdy (exits). Jeśli na drodze utworzy się korek (traffic jam) lub zdarzy się wypadek (accident), to policja wyznacza stosowny objazd (by-pass) lub policjanci z drogówki (traffic policemen) sami kierują ruchem.

Examples

British English: Be careful especially when you are approaching a crossroads.

American English: Please, turn left at the next junction, will you?

Przykłady

British English: Uważaj szczególnie, gdy zbliżasz się do skrzyżowania.

American English: Skręć proszę w lewo na następnym skrzyżowaniu, dobrze?

skrzyżowanie
chatsimple