British vs American English – Sygnalizacja świetlna

sygnalizacja świetlna

Sygnalizacja świetlna, czyli traffic lights w brytyjskim angielskim (British English), to stop lights w amerykańskiej wersji języka angielskiego (American English). Zarówno dla pieszych (pedestrians) poruszających się po chodniku (pavement), jak i kierowców (drivers) jeżdżących po ulicach miast (city streets) i różnych drogach (roads), sygnalizacja świetlna jest podstawowym narzędziem (tool) regulacji ruchu drogowego (traffic). Światła są zazwyczaj umieszczane na skrzyżowaniach (crossroads), gdzie spotykają się ze sobą ulice lub drogi, i mają za zadanie kierować (direct) oraz kontrolować (control) ruch uliczny poprzez sygnalizowanie (signal) pojazdom (vehicles), że muszą się zatrzymać (stop) lub, że mogą się poruszać (go). Każdy sygnalizator świetlny (signal light) jest zbudowany w ten sam sposób i świeci trzema podstawowymi kolorami: od góry czerwonym (red), który nakazuje zatrzymać się (stop), w środku – pomarańczowym (orange), który informuje o konieczności zwolnienia (slow down) lub gotowości (get ready), oraz na samym dole – zielonym (green), który pozwala na poruszanie się (go) osób oraz pojazdów.

 

Examples

British English: A flashing orange light at traffic lights warns you that the red signal is about to appear.

American English: Be careful at the next stop lights because, as far as I know, they are out of order.

Przykłady

British English: Migające światło pomarańczowe na sygnalizacji świetlnej ostrzega, że za chwilę pojawi się czerwony sygnał.

American English: Uważaj na kolejnych światłach, ponieważ, z tego co wiem, są zepsute.

sygnalizacja świetlna
chatsimple