British vs American English – Wiadukt

wiadukt

Wiadukt, czyli flyover w brytyjskim angielskim (British English), to overpass w amerykańskiej wersji języka angielskiego (American English). Jest to rodzaj mostu (bridge) zbudowanego nad torami kolejowymi (railway tracks), drogą (road) lub ulicą (street), doliną (valley) czy wąwozem (gorge), po którym mogą się bezpiecznie (safely) poruszać piesi (pedestrians), rowerzyści (cyclists), motocykle (motorbikes), pojazdy (vehicles) czy pociągi (trains). Najczęściej wiadukty buduje się na stalowych (steel) palach fundamentowych (foundation piles), które są umieszczane głęboko w ziemi (soil), a zewnętrzną powierzchnię (surface) pokrywa się zazwyczaj betonem (concrete). Są dwa podstawowe typy wiaduktów, pojedyncze (simple flyover) lub bardziej złożone, w kształcie koniczyny (cloverleaf flyover), a ich zasadniczą funkcją jest zmniejszanie (decreasing) ryzyka wypadków drogowych (road accidents), rozładowywanie zatorów (congestion) oraz oszczędność czasu (saving time) dla podróżnych (travellers).

 

Examples

British English: Modern flyovers, apart from being functional, contribute a lot to the aesthetics of contemporary cities.

American English: The construction of the overpass was fully completed in June 2020.

Przykłady

British English: Nowoczesne wiadukty, poza byciem funkcjonalnymi, wnoszą dużo do estetyki współczesnych miast.

American English: Budowa wiaduktu została całkowicie zakończona w czerwcu 2020 roku.

wiadukt
chatsimple