CV po angielsku

przykładowe cv

Napisanie CV, które wyróżni nas wśród kandydatów i zapewni nam zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną, jest wyzwaniem, a jeśli na dodatek zostaniemy poproszeni o dostarczenie tego dokumentu w języku angielskim, przygotowanie go będzie wymagało od nas jeszcze więcej pracy.

Czym różni się ono od polskiego CV? Jakie sekcje powinno zawierać? Jak napisać CV po angielsku, by zagraniczny pracodawca rozważył naszą aplikację? W tym artykule rozwiejemy wszystkie wątpliwości dotyczące CV po angielsku.

Czym jest CV?

Skrót CV pochodzi od łacińskiego curriculum vitae, co w luźnym tłumaczeniu oznacza „przebieg życia”.

Curriculum vitae albo po prostu CV to życiorys zawodowy. Opisujemy w nim doświadczenie zawodowe, kompetencje, wykształcenie i osiągnięcia. CV jest podstawowym dokumentem, o którego dostarczenie proszone są osoby biorące udział w procesie rekrutacyjnym. To właśnie CV umożliwia zaprezentowanie potencjalnemu pracodawcy naszych zawodowych atutów i przekonanie go, że jesteśmy odpowiednimi kandydatami na dane stanowisko.

Jeśli szukasz pracy za granicą lub aplikujesz na stanowisko w międzynarodowej firmie, konieczne będzie przygotowanie CV w języku angielskim. Warto pamiętać, że jeżeli musimy dostarczyć angielskie CV, nie wystarczy po prostu przetłumaczyć polskie CV na język angielski – należy stworzyć taki dokument od zera.

Powszechnie wiadomo, jak ważne jest pierwsze wrażenie. Wysłanie CV stanowi zwykle pierwszy kontakt z rekruterem, który właśnie na jego podstawie wyrabia sobie o nas opinię, zanim ma okazję poznać nas osobiście. Dlatego ważne, by nasze CV było poprawne i prezentowało się profesjonalnie – błędy językowe lub niewłaściwa forma mogą przekreślić nasze szanse na otrzymanie zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.

CV czy resume?

To jeden z pierwszych problemów, jakie napotka każdy, kto próbuje dowiedzieć się więcej o angielskim CV. CV i resume pełnią tę samą funkcję, ale istnieją między nimi zasadnicze różnice.

Jeśli starasz się o pracę w firmie działającej na terenie Wielkiej Brytanii lub Europy, rekruter poprosi cię o CV. Natomiast w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie CV to raczej życiorys osobisty obejmujący całą karierę akademicką i używa się go w procesie rekrutacji na stanowiska w branży naukowej i uniwersyteckiej. Dlatego podczas aplikowania o posadę w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie konieczne będzie dostarczenie resume, które jest krótsze oraz zwięźle przedstawia doświadczenie zawodowe i mocne strony kandydata.

Jak napisać CV po angielsku?

W angielskim CV powinny znaleźć się następujące sekcje:

 • personal details (informacje kontaktowe)
 • summary lub objective (podsumowanie zawodowe)
 • work experience (doświadczenie zawodowe)
 • education (wykształcenie)
 • skills (umiejętności).

Poniżej omawiamy szczegółowo wszystkie kluczowe sekcje angielskiego CV.

Personal details

To pierwsza i podstawowa sekcja angielskiego CV, w której umieszczamy informacje umożliwiające potencjalnemu pracodawcy kontakt z nami. Powinny znaleźć się tutaj:

 • imię i nazwisko
 • zajmowane obecnie stanowisko
 • profesjonalny adres e-mail
 • numer telefonu
 • dodatkowe informacje, np. link do profilu na LinkedIn.

W angielskim CV warto usunąć polskie znaki z imienia, nazwiska i nazw. Wynika to z faktu, że rekruterzy często korzystają z systemów ATS (Applicant Tracking System) przy dokonywaniu pierwszej selekcji kandydatów. Brak polskich znaków zagwarantuje, że nasze CV zostanie poprawnie odczytane przez system elektronicznego wspomagania rekrutacji.

cv in english
cv in english
cv in english

Summary lub Objective

Podsumowanie zawodowe, nazywane również celem zawodowym, to sekcja, którą coraz częściej widujemy również w polskim CV. Umieszcza się je na samej górze dokumentu i krótko przedstawia w nim sylwetkę kandydata. Aby napisać dobre podsumowanie zawodowe, warto zawrzeć w nim odpowiedzi na trzy pytania: Kim jesteś? Czym zajmujesz się zawodowo? Dlaczego chcesz pracować na danym stanowisku?

Ten prosty zabieg umożliwia nadanie naszemu CV unikatowego charakteru i przykucie wzroku potencjalnego pracodawcy.

Warto zaznaczyć, że między Career summary i Career objective występują niewielkie różnice. Summary wyróżnia osiągnięcia oraz umiejętności, których wymaga pracodawca, dlatego na jego umieszczenie w CV powinien się zdecydować doświadczony kandydat. Z kolei Objective skupia się na celach, dzięki czemu śmiało może zostać napisane przez kogoś, kto dopiero rozpoczyna swoją karierę zawodową.

Work experience

Pisząc tę sekcję CV, warto być dokładnym i precyzyjnym. Należy tu umieścić kolejno stanowisko, nazwę firmy, miejscowość, w której pracowałeś, oraz dokładny okres zatrudnienia (miesiąc i rok). Niżej w kilku punktach opisz swoje najważniejsze obowiązki (Key qualifications & responsibilities) na wykonywanym stanowisku. Warto również dodać swoje Key achievements, czyli najważniejsze osiągnięcia i sukcesy, które najlepiej jest przedstawić za pomocą konkretnych liczb i procentów.

Trzeba także mieć na uwadze to, że nawet jeśli pracowaliśmy wcześniej w dobrze znanej w Polsce firmie, jej nazwa może niewiele mówić zagranicznemu pracodawcy. Dlatego w sekcji Work experience oprócz nazwy firmy warto uwzględnić jej krótki opis, by rozwiać ewentualne wątpliwości rekruterów.

Education

W tej sekcji CV należy podać rok ukończenia uczelni, uzyskany stopień naukowy lub tytuł zawodowy i nazwę instytucji. Można również umieścić tu nazwę kierunku studiów i specjalizację, jeśli nas to dotyczy.

Ta sekcja nie jest tak istotna dla pracodawcy jak nasze doświadczenie zawodowe i umiejętności, ale ważne, by napisać ją poprawnie. System edukacji w krajach anglojęzycznych różni się od polskiego, dlatego nim zaczniemy opisywać nasze wykształcenie po angielsku, należy zapoznać się z podstawową terminologią.

Licencjat to po angielsku Bachelor, a magister – Master, występuje natomiast rozróżnienie na przedmioty ścisłe (science) i humanistyczne (arts). Dlatego w zależności od ukończonego kierunku studiów przysługuje ci tytuł Bachelor of arts, Bachelor of science, Master of arts (M.A.) lub Master of Science (M.Sc.).

W sekcji Education warto również wymienić odbyte szkolenia i kursy oraz posiadane certyfikaty językowe (np. z angielskiego, francuskiego czy włoskiego).

Skills

To niezwykle ważna dla pracodawcy sekcja, w której opisujemy nasze key skills, czyli kluczowe umiejętności. Powinny być one przedstawione w formie wypunktowań i dzielą się na dwie kategorie: kompetencje twarde (hard skills) i miękkie (soft skills).

Hard skills

To kompetencje, które nabyliśmy w trakcie studiów, na kursach i szkoleniach bądź na poprzednich stanowiskach. Są mierzalne i łatwe do zweryfikowania na podstawie doświadczenia zawodowego lub uzyskanych certyfikatów.

Brak umiejętności twardych wymaganych na danym stanowisku zwykle z góry skreśla szanse kandydata na dalszy udział w procesie rekrutacyjnym. Opracowując tę sekcję, warto być konkretnym. Kompetencje, które nie mają znaczenia dla rekruterów, można pominąć.

Przykładowe hard skills, które możesz umieścić w swoim CV:

 • proficient in MS Office (umiejętność obsługi pakietu MS Office)
 • project management (zarządzanie projektami)
 • data visualization (wizualizacja danych)
 • driving license (prawo jazdy)
 • SEO knowledge (znajomość SEO).
Soft skills

Soft skills, często nazywane umiejętnościami osobistymi lub interpersonalnymi, to cechy, które wynikają nie z doświadczeń zawodowych, a raczej z charakteru kandydata. Są trudne do zweryfikowania i podlegają subiektywnej ocenie, ale dzięki swej uniwersalności przydają się na różnych stanowiskach. Odgrywają kluczową rolę w tym, jak organizujemy swoją pracę, w naszych relacjach z klientami, przełożonymi i współpracownikami oraz tym, jak radzimy sobie ze stresem i presją.

Do niedawna soft skills były uważane za mniej ważne od hard skills. Obecnie pracodawcy coraz częściej zwracają na nie uwagę przy rozpatrywaniu aplikacji na stanowisko. Istnieją nawet badania potwierdzające, że dla 75% pracodawców kompetencje miękkie są ważniejsze niż doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.

Przykładowe soft skills, które możesz umieścić w swoim CV:

 • adaptability (zdolność adaptacji)
 • punctuality (punktualność)
 • teamwork and collaboration (umiejętność pracy w zespole)
 • empathy (empatia)
 • enthusiasm (entuzjazm)
cv angielskie
cv angielskie
przykładowe cv

Inne sekcje angielskiego CV

Language skills

Znajomość języków obcych to ogromny atut, dlatego warto poświęcić jej osobną kategorię. Oprócz wymienienia języków musimy również określić, jak biegli jesteśmy w posługiwaniu się nimi. Poziom znajomości języka możemy opisać na trzy sposoby:

 • słownie (podstawowy, średnio zaawansowany, biegły);
 • skalą europejskiego poziomu biegłości językowej (Common European Framework of Reference for Languages) – od A1 do C2;
 • graficznie.

Każda z tych metod ma swoje wady i zalety. Opis słowny jest najbardziej zrozumiały, a graficzny przykuwa wzrok, ale oba te sposoby są subiektywne i mogą być niejasne dla rekrutera. Skala europejskiego poziomu biegłości językowej jest najbardziej konkretna, ale nie każdy od razu zrozumie, jak jej oznaczenie przekłada się na znajomość języka. Dlatego najbezpieczniej jest zdecydować się na użycie co najmniej dwóch z powyższych metod w swoim CV.

Hobbies

Zainteresowania to sekcja, którą wielu kandydatów pominie, uznając, że rekruter nie jest nią zainteresowany lub że przez nią CV będzie zbyt długie. Nie jest ona niezbędna, ale stanowi ciekawe uzupełnienie CV i umożliwia zaprezentowanie się pracodawcy od innej strony niż zawodowa.

References

Referencje są bardzo ważne w krajach anglojęzycznych. Pracodawcy chętnie zasięgają opinii o kandydacie u poprzedniego pracodawcy. Referencje możemy umieścić na końcu CV lub dołączyć jako oddzielny plik.

Jeśli mamy możliwość otrzymania referencji, ale z jakiegoś powodu nie możemy dołączyć ich do CV, wystarczy umieścić informacje kontaktowe byłego pracodawcy lub współpracowników wraz z dopiskiem References available upon request. Pamiętajmy jednak, by w takim przypadku wziąć ze sobą kopie referencji na rozmowę kwalifikacyjną.

Jakie informacje pominąć w CV po angielsku?

Umieszczenie niektórych informacji w angielskim CV jest poważnym błędem, nawet jeśli te same dane są akceptowalne w CV w języku polskim.

W CV po angielsku nie należy umieszczać informacji o:

 • płci kandydata
 • dacie i miejscu urodzenia kandydata
 • stanie cywilnym kandydata.

Profesjonalne CV powinno skupiać się na doświadczeniu i umiejętnościach kandydata, dlatego nie ma w nim miejsca na zbędne dane osobiste. Co więcej, w krajach anglojęzycznych funkcjonują różne ustawy antydyskryminacyjne, które mają zapewnić równe szanse kandydatom biorącym udział w rekrutacji. Powinniśmy mieć to na uwadze w trakcie pracy nad swoim CV.

W angielskim CV lepiej nie umieszczać zdjęcia

Ponieważ większość informacji osobistych, w tym wspomniane wyżej wiek i płeć kandydata, da się wywnioskować ze zdjęcia, umieszczenie go w CV może stanowić podstawę do podejrzenia rekrutera o dyskryminację kandydatów ze względu na wygląd lub kolor skóry. Bezpieczniej będzie pominąć je przy pisaniu CV.

W CV po angielsku nie ma klauzuli o ochronie danych osobowych

Klauzula o ochronie danych osobowych daje rekruterowi prawo do przetwarzania i wykorzystywania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, dlatego umieszczenie jej w każdym polskim CV jest konieczne. Ten wymóg nie funkcjonuje jednak w innych krajach, więc tę sekcję pomijamy, gdy przygotowujemy dokument do rekrutacji na stanowisko w zagranicznej firmie. Umieszczenie klauzuli w angielskim CV jest konieczne tylko w przypadku, gdy bierzemy udział w rekrutacji do firmy działającej w Polsce. Wtedy musimy w CV zawrzeć tłumaczenie formułki na angielski:

I hereby consent to my personal data being processed by (company name) for the purpose of considering my application for the vacancy advertised under reference number (x).

cv po angielsku wzór
cv po angielsku wzór
profesjonalny kreator

O czym jeszcze warto pamiętać?

Omówiliśmy już, z jakich sekcji składa się angielskie CV. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę w trakcie przygotowywania tego dokumentu?

W angielskim CV stosuj odpowiedni format dat

Opisując, w jakich latach studiowaliśmy lub pracowaliśmy na poprzednich stanowiskach, należy mieć na uwadze poprawny zapis dat. Jeśli nasze CV bierze udział w procesie rekrutacji na terenie Wielkiej Brytanii, to zapis daty dziennej nie będzie różnił się od polskiego, na przykład trzydziesty września 2020 zapiszemy jako 30/09/2020. Natomiast w Stanach Zjednoczonych kolejność dnia i miesiąca jest zamieniona i poprawny format tej samej daty to 09/30/2020. Pamiętajmy również, że w CV po angielsku nie należy zapisywać daty za pomocą cyfr rzymskich.

Jak długie powinno być angielskie CV?

CV nie powinno być dłuższe niż dwie strony. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy pominąć informacje, które mogą być istotne dla pracodawcy – zamiast tego warto skupić się na przygotowaniu szablonu CV, który umożliwi nam opisanie naszego życiorysu zawodowego w sposób wyczerpujący i rozmieszczenie tych informacji na jednej lub dwóch stronach.

Jeżeli chcesz się nauczyć tworzenia takich tekstów jak CV, list motywacyjny, e-mail oraz zdobyć najważniejsze umiejętności językowe pod okiem wykwalifikowanego nauczyciela – skorzystaj z naszej oferty kursów angielskiego.

chatsimple