Czy warto inwestować w umiejętności językowe pracowników w erze AI?

kursy w erze AI

kursy w erze AIWe współczesnym świecie otaczają nas nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania, które w znacznym stopniu wpływają także na sposób, w jaki pracownicy podnoszą swoje kompetencje językowe i uczą się języków obcych. Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy nadal rozumieją potrzebę inwestowania w umiejętności językowe, bo w dużej mierze ma to konkretne przełożenie na sytuację firmy na rynku oraz na jej postrzeganie przez partnerów biznesowych.

Porozmawiamy dzisiaj z koordynatorem szkoleń ze szkoły językowej Skrivanek i dowiemy się, jak rozwój technologii wpływa na branżę językową, a w szczególności na organizację kursów językowych w ramach podnoszenia kwalifikacji z zakresu znajomości i posługiwania się językami obcymi w firmach czy korporacjach.

Wywiad został przygotowany we współpracy z HRstandard.

– Jak obecna technologia wpłynęła na naukę języka obcego wśród pracowników firm i instytucji?

– Rozwój technologii ma niewątpliwie ogromny wpływ na kształt nauczania języków obcych i na formę szkoleń językowych, jaką wybierają pracodawcy. Co więcej, jest to wpływ pozytywny, bo nowoczesna technologia rozpowszechniła naukę zdalną na bardzo szeroką skalę, dała możliwość objęcia nauką wszystkich pracowników różnego szczebla, przekroczyła granice państw, ułatwiła dostęp do prawie nieograniczonych zasobów autentycznych materiałów z różnych źródeł, umożliwiła samodzielną naukę w ramach kursów online na różnych platformach e-learningowych, jak również sprawiła, że języka obcego można skutecznie uczyć się, wykorzystując nie tylko komputer, ale również smartfon. Dodatkowo, dla firm o rozproszonej strukturze nowoczesna technologia umożliwiła elastyczne dostosowanie grafików kursantów do obowiązków służbowych, jak również wyprowadziła naukę języków obcych poza mury firm i sal konferencyjnych, czyli przeniosła szkolenia do świata wirtualnego.

– Nauka języka obcego za pomocą aplikacji, a nauka z lektorem – co wybrać dla oddelegowanych na szkolenie pracowników?

– Żadna aplikacja nie zastąpi nauczyciela, ale może efektywnie wspierać naukę języka obcego w ramach kursów pracowniczych. Wykwalifikowany i doświadczony lektor polski lub natywny, dobrze wyselekcjonowane i dopasowane materiały kursowe, a w tym branżowe czy specjalistyczne, które są ściśle dostosowane do potrzeb pracowników i celów strategicznych firmy – wszystko to z czasem przyniesie wymierne i widoczne efekty, które zaobserwują zarówno sami pracownicy, jak i ich pracodawcy.

– Czy warto znać języki obce, kiedy pracownicy mają dostęp do translatorów online?

– Zdecydowanie tak, jako że translator nie daje gwarancji 100% bezbłędności formułowanych zdań czy 100% poprawności danego tłumaczenia „z języka / na język”. Tylko osoba znająca język w stopniu zaawansowanym potrafi dostrzec różnicę między znaczeniem przekładu a np. intencjami mówiącego. Tego nie da się w pełni zautomatyzować. Tutaj potrzebny jest pracownik zarówno znający język obcy, jak i mający wiedzę z konkretnego zakresu czy dziedziny, w której się specjalizuje, z którą ma do czynienia na co dzień w swojej pracy.

– Czy posiadany przez pracownika certyfikat językowy, bądź dyplom ukończenia kursu, odzwierciedla realny poziom znajomości języka obcego?

– Tak, ale tylko na chwilę, w której został on uzyskany. Jeśli natomiast od zdania egzaminu czy otrzymania zaświadczenia minęło już wiele lat, a jego posiadacz czy pracownik nie posługiwał się praktycznie danym językiem od momentu jego uzyskania, to istnieje realna możliwość, że bieżący poziom biegłości językowej jest inny lub różni się w odniesieniu do poszczególnych umiejętności czy sprawności językowych. Warto wtedy sięgnąć po dodatkowe narzędzie pomiaru, które precyzyjnie określi stan aktualny i pokaże, na jakim obecnie poziomie językowym znajduje się obecnie i jakie kompetencje należy doskonalić, lub w jakim zakresie.

– Czy rozwiązania AI zastąpią znajomość języka obcego wśród pracowników?

– Zasadniczo nie, ale z pewnością będą ogromnym wsparciem dla użytkowników w sytuacjach, gdzie potrzebna jest szybka, automatyczna, co nie znaczy zindywidualizowana, forma zajęcia stanowiska w danej sprawie. Czynnik ludzki pozostanie nadal istotny, zwłaszcza w sferze niuansów językowych, typowych zwrotów, charakterystycznych wyrażeń czy idiomów, które są typowe i unikalne dla poszczególnych języków i kultur.

– Jak kształtuje się przyszłość nauki języków obcych w firmach?

– Doskonale i wielowątkowo. Przy zastosowaniu nowoczesnej technologii, mediów społecznościowych, aplikacji na smartfony i dzięki Internetowi, muzyce, coraz lepszym materiałom dydaktycznym oraz specjalistycznym pomocom naukowym ma ogromną przyszłość. Wymóg znajomość języków obcych w stopniu komunikatywnym wielu firmach to już norma, a zapotrzebowanie na posługiwanie się językiem obcym w obecnych czasach dla wielu firm to możliwość rozwoju i pozyskiwania nowych rynków zbytu.

– Czy pokolenie „Z”, które wchodzi na rynek pracy, zna języki obce?

–  Na pewno zna je w pewnym zakresie czy do pewnego stopnia, jako że dostęp do języków obcych jest powszechny i bardzo szeroki. Natomiast czy jest to znajomość na wymaganym przez pracodawcę poziomie, w oczekiwanym stopniu poprawności i w zakresach niezbędnych do pracy na określonym stanowisku, tego można dowiedzieć się dopiero po przeprowadzeniu dodatkowej weryfikacji, ustnej lub pisemnej. Zakres kluczowych sprawności i funkcji językowych do wykonywania pracy różni się w zależności branży i stanowiska.

– O co dziś powinna zadbać firma organizująca szkolenia językowe dla swoich pracowników?

– Aby kursy były w pełni dostosowane do aktualnych poziomów kompetencji językowych, do indywidualnych potrzeb i celów pracowników, do ich zainteresowań i kluczowych zakresów tematycznych oraz do ich dyspozycyjności służbowej i prywatnej. Firma szkoleniowa powinna zadbać o klienta kompleksowo, w zakresie organizacji, prowadzenia oraz wsparcia całego projektu.

– Jakie są najczęściej popełniane błędy podczas organizacji kursów językowych w firmie?

– Źle dobrany kurs pod względem poziomu językowego uczestników, tematyki, umiejętności kursantów, sprawności językowych, ilości praktycznych ćwiczeń w stosunku do teorii, gramatyki czy zbyt szerokiego/wąskiego zakresu słownictwa. Dodatkowo stosowanie niewłaściwych metod i technik pracy, korzystanie z nieaktualnych materiałów, „przerabianie” podręczników zamiast kreowania specjalistycznych materiałów oraz brak indywidualnego podejścia do uczestników.

Aby uniknąć tych problemów, warto nawiązać współpracę ze sprawdzoną szkołą językową. W Skrivanku podchodzimy indywidualnie do każdego klienta, dopasowując do jego potrzeb formę zajęć (oferujemy zarówno kursy stacjonarne, jak i online), liczbę uczestników (zajęcia mogą być grupowe lub indywidualne), czas, długość trwania kursu i zakres materiału. Mamy duże doświadczenie we współpracy z firmami. Zachęcam do zapoznania się z naszą ofertą.

chatsimple