Czym jest dźwignia finansowa i jak ją wykorzystać?

kosztu kapitału własnego
kosztu kapitału własnego

Twój kapitał własny nie wystarcza na zrealizowanie założonych celów? Dźwignia finansowa to popularne rozwiązanie na rynku walutowym Forex, które może być z powodzeniem wykorzystywane w przedsiębiorstwie w celu zwiększenie aktywów.

Dźwignia finansowa może zwiększyć potencjalne zyski z Twoich inwestycji bez konieczności zużywania dodatkowych własnych środków. To potężne narzędzie, jeśli zostanie użyte mądrze, znacząco poprawi Twoje wyniki finansowe. Jak je wykorzystać, aby zminimalizować ryzyko?

Czym jest dźwignia finansowa?

Dźwignia finansowa to technika inwestycyjna polegająca na wykorzystaniu pożyczonych środków finansowych do zwiększenia potencjalnego zwrotu z inwestycji. Im większy jest udział kapitału pożyczonego w stosunku do własnego wkładu, tym większa dźwignia.

Dźwignia finansowa umożliwia Ci kontrolowanie większej wartości aktywów, niż mógłbyś to zrobić, wykorzystując wyłącznie własne środki. Gdy wartość tych aktywów rośnie, zysk generowany jest nie tylko przez kapitał własny, ale również przez środki pożyczone. Nie zapominaj jednak, że ta sama zasada działa także w przeciwną stronę – straty również będą większe.

Przykłady działania dźwigni finansowej

Inwestor kupuje nieruchomość za 1 milion złotych, wnosząc 200 tysięcy złotych własnych środków, a resztę finansując kredytem. Jeśli wartość nieruchomości wzrośnie o 10%, wartość inwestycji wzrasta do 1,1 miliona złotych. Zysk inwestora wynosi więc 100 tysięcy złotych przy inwestycji 200 tysięcy złotych, co daje 50% zwrot, a nie 10%, jak by to miało miejsce przy inwestycji bez użycia dźwigni.

Inwestor korzysta z dźwigni finansowej, aby kupić akcje o wartości 20 000 złotych, mając tylko 10 000 złotych. Jeśli wartość akcji wzrośnie o 20%, wartość inwestycji wzrośnie do 24 000 złotych. Zysk wynosi zatem 4 000 złotych na kapitale własnym 10 000 złotych, co oznacza 40% zwrot.

Finansowanie działalności kapitałem obcym

Jeśli posiadasz własną działalność, z pewnością wiesz, że finansowanie działalności tylko za pomocą kapitału własnego jest bardzo powolne. Niewystarczająca liczba zasobów utrudnia wzrost firmy. Właśnie dlatego przedsiębiorstwa decydują się na mniej bezpieczny, ale szybszy sposób na poprawę sytuacji finansowej.

Narzędzia wykorzystywane w dźwigni finansowej to wszelkie kredyty długo- i krótkoterminowe, dotacje, dofinansowania, emisja akcji i obligacji oraz leasing. Pozwalają one znacznie podnieść rentowność kapitału własnego.

dźwignię finansową
efektu dźwigni finansowej
dźwignia finansowa – czym jest

Sposób na powiększenie kapitału własnego

Dźwignia finansowa oferuje ogromne korzyści, ale również niesie ze sobą poważne ryzyko. Dzięki wykorzystaniu środków pożyczonych możesz kontrolować większe aktywa, co, w przypadku wzrostu ich wartości, prowadzi do proporcjonalnie wyższych zysków w stosunku do zainwestowanego kapitału własnego.

Dźwignia finansowa umożliwia uczestniczenie w większych projektach inwestycyjnych, które bez pożyczonych środków byłyby poza Twoim zasięgiem. Użycie dźwigni zwiększa efektywność kapitału i umożliwia osiągnięcie wyższych stóp zwrotu.

Ryzyko związane z dźwignią finansową

Z wielkimi korzyściami wiąże się poważne ryzyko. Wykorzystanie dźwigni finansowej oznacza zaciągnięcie długów, które zwiększają Twoje ogólne zadłużenie. W przypadku niepożądanych ruchów na giełdzie ich spłata może stać się problematyczna.

Wykorzystanie dźwigni może prowadzić do sytuacji, w której inwestor nie jest w stanie pokryć depozytu zabezpieczającego. Może to skutkować koniecznością szybkiej sprzedaży aktywów, często po niekorzystnych cenach. Dźwignia finansowa potęguje zmienność zysków i strat – nawet niewielkie ruchy rynkowe mogą prowadzić do znacznych zmian w wartości portfela inwestycyjnego.

Sytuacją korzystną dla wykorzystania dźwigni finansowej jest inwestowanie na rynku akcji w okresie silnego i stabilnego trendu wzrostowego. Inwestor może wówczas osiągnąć wysokie zyski ze względnie małego kapitału własnego.

wskaźnik efektu dźwigni finansowej
zysk operacyjny a stosowanie dźwigni finansowej
oddziaływanie dźwigni finansowej a efekt dźwigni finansowej

Mechanizm dźwigni finansowej – wzór

Aby ocenić stopień dźwigni finansowej i ustalić, czy przyniosła ona zysk, czy stratę, stosuje się określony wzór: Df = Zo/Zb. Polega on na podzieleniu zysku operacyjnego (zysk przed uwzględnieniem odsetek) przez całkowitą kwotę długu, włącznie z należnością dla banku (zysk brutto). Jeśli wyliczona wartość przekracza 1, oznacza to efekt pozytywny, czyli zysk wynikający z użycia dźwigni. W przeciwnym razie wartość poniżej 1 wskazuje na negatywny efekt, czyli stratę.

Jak skutecznie wykorzystać dźwignę finansową?

Aby efektywnie korzystać z dźwigni finansowej, przestrzegaj najważniejszych strategii zarządzania ryzykiem. Zawsze zachowaj ostrożność, posługując się obcym kapitałem. Twoje działania powinny być uzależnione od poziomu własnej tolerancji ryzyka, charakterystyki wybranej inwestycji i panujących na rynku warunków.

Dywersyfikuj portfel inwestycyjny

Ryzyko utraty inwestycji znacząco obniżysz, odpowiednio dywersyfikując portfel inwestycyjny, rozkładając środki na różne klasy aktywów i sektory. Stale kontroluj zajmowane pozycje. Pozwoli Ci to na szybką reakcję na zmieniające się warunki rynkowe.

Stosuj zlecenia stop-loss i stop limit

Aby zminimalizować ryzyko, podczas inwestycji stosuj zlecenia stop-loss i stop-limit, które automatycznie zamykają pozycję przy osiągnięciu określonego poziomu straty. W ten sposób ograniczysz własne konsekwencje.

Śledź rynek

Uważnie śledź wskaźniki rynkowe i stosuj analizę techniczną i fundamentalną. Pomoże Ci to w trafniejszym przewidywaniu ruchów rynkowych. Zawsze inwestuj jedynie tę część środków, na której stratę możesz sobie pozwolić.

Dźwignia finansowa powinna być używana w stabilnych warunkach rynkowych, gdy ryzyko jest niższe, a przewidywanie ruchów cenowych łatwiejsze. Osoby z większym doświadczeniem inwestycyjnym i lepszym zrozumieniem rynku będą lepiej przygotowane, aby skutecznie wykorzystać jej mechanizm.

wykorzystaniem dźwigni finansowej
kapitałów obcych
poziom dźwigni finansowej

Dźwignia finansowa – kiedy znajduje zastosowanie?

Dźwignia finansowa znajduje zastosowanie zwłaszcza na giełdzie papierów wartościowych i na rynku walutowym Forex. Na rynku w Polsce dopuszcza się stosowanie różnych poziomów dźwigni: 1:100 dla zaawansowanych inwestorów oraz 1:50 dla tych mniej doświadczonych. Zaawansowany inwestor z dostępem do dźwigni 1:100 musi mieć na rachunku 1 tys. zł, aby móc otworzyć pozycję o wartości 100 tys. zł. Jeśli wartość inwestycji wzrośnie o 1%, początkowe saldo zwiększa się o 1 tys. zł, co stanowi 100% zwrot z inwestycji. Jednakże, gdy wartość inwestycji spadnie o 1% do 99 tys. zł, saldo na rachunku spada do zera.

Język angielski dla inwestorów

Angielski to lingua franca rynku finansowego. Najbardziej wartościowe materiały do nauki inwestowania znajdziesz w tym języku. Biegła znajomość angielskiego umożliwia lepsze zrozumienie terminologii rynkowej, raportów finansowych, analiz i prognoz ekonomicznych. Pozwala dokonywać przemyślanych decyzji inwestycyjnych i zrozumieć złożone pojęcia.

Zapisz się na kurs języka angielskiego, nawet jeśli posługujesz się nim już w stopniu komunikatywnym. Na wyższych poziomach zajmiesz się profesjonalnym słownictwem, które pozwoli Ci odnaleźć się w świecie biznesu i finansów. Oferujemy również zajęcia 1:1 – będziesz na nich pracować tylko nad interesującymi Cię zagadnieniami. Napisz do nas już dziś. Grupy szybko się zapełniają, a chcemy zarezerwować dla Ciebie miejsce.

chatsimple