Godziny po niemiecku

Godziny po niemiecku

Pytanie o czas i podawanie godziny to jedne z podstawowych umiejętności nabywanych podczas nauki języka obcego. W języku niemieckim istnieją dwa sposoby podawania godzin – oficjalny i nieoficjalny.

W poniższym artykule opiszemy krok po kroku, jak zapytać o godzinę i jak podać godzinę po niemiecku.

Która godzina – pytanie o godzinę po niemiecku

Aby móc zapytać po niemiecku, „która jest godzina?”, trzeba opanować dwa podstawowe zwroty:

 • Wie viel Uhr ist es?
 • Wie spät ist es?

Pytanie o godzinę – odpowiedź

Na pytania Wie viel Uhr ist es? i Wie spät ist es? odpowiadamy w następującym schemacie:

 • Es ist ________ Uhr.

Oznacza to po prostu:

 • Jest godzina ________.

Puste miejsce uzupełniamy odpowiednim liczebnikiem głównym, a nie tak jak w polskim, gdzie odpowiadamy przy użyciu liczebników porządkowych. Poniżej kilka przykładów odpowiedzi na pytania o godziny po niemiecku:

 • Es ist zwei Uhr. – Jest godzina druga.
 • Es ist acht Uhr. – Jest godzina ósma.
 • Es ist zehn Uhr. – Jest godzina dziesiąta.
 • Es ist zwölf Uhr. – Jest godzina dwunasta.
 • Est ist sieben Uhr. – Jest godzina siódma.
 • Es ist dreiundzwanzig Uhr. – Jest godzina dwudziesta trzecia.

Jak mogliście zauważyć, w języku niemieckim, tak samo jak w polskim, godzinę można podawać w systemie 12- lub 24-godzinnym. Ten pierwszy jest charakterystyczny dla języka potocznego, a drugi dla oficjalnego. W związku z tym zdanie Es ist zwei Uhr może oznaczać zarówno, że jest godzina 14:00, jak i że mamy 2:00.

Podawanie godziny po niemiecku
Es ist neunzehn Uhr
Godziny po niemiecku

Godziny po niemiecku: sposób oficjalny i nieoficjalny

W dalszej części artykułu przyjrzymy się dwóm sposobom podawania godziny w języku niemieckim. Na początku sposób oficjalny, który wybiera się w bardziej formalnych sytuacjach komunikacyjnych.

Podawanie godziny w sposób oficjalny

Zacznijmy od prostszego z dwóch sposobów, czyli oficjalnego. Podając godzinę po niemiecku tym sposobem, korzystamy z systemu 24-godzinnego według poniższego schematu:

 • Es ist ________ Uhr ________.

Pierwszą lukę uzupełniamy o godzinę, a w drugiej podajemy minuty.

Przykładowo:

 • Es ist achtzehn Uhr zwanzig. – Jest 18:20.
 • Es ist ein Uhr fünfzehn. – Jest 1:15.
 • Es ist drei Uhr vierzig. – Jest 3:40.
 • Est ist vierzehn Uhr dreißig. – Jest 14:30.
 • Est ist dreizehn Uhr zehn. – Jest 13:10.

Jak widać, sposób oficjalny w języku niemieckim jest bardzo prosty. Wystarczy zapamiętać schemat i przećwiczyć go kilkukrotnie. W kolejnej części przedstawimy podawanie godziny po niemiecku w języku potocznym.

Sposób nieoficjalny przy podawaniu godziny

Sposób nieoficjalny jest już nieco bardziej skomplikowany. W języku potocznym podajemy godziny w systemie 12-godzinnym. Tak samo jak po polsku – godziny w przedziale 13:00-24:00 możemy podawać np. jako pierwsza, trzecia, szósta.

Określenia pór dnia

Aby uniknąć nieporozumień co do pory dnia, warto nauczyć się kilku podstawowych wyrazów je określających:

 • morgens – rano
 • vormittags – przed południem
 • nachmittags – po południu
 • abends – wieczorem

Spójrzmy, jak to wygląda w praktyce, na przykładzie prostych zdań:

 • Wir treffen uns fünf Uhr nachmittags. – Spotykamy się o piątej po południu.
 • Wir treffen uns acht Uhr abends. – Spotykamy się o ósmej wieczorem.
 • Wir treffen uns zehn Uhr morgens. – Spotykamy się o dziesiątej rano.
Es ist vierzehn Uhr
Es ist elf Uhr
Es ist dreizehn Uhr

Godziny z minutami w języku potocznym

Do podawania godziny z minutami w sposób nieoficjalny potrzebujemy dwóch przyimków:

 • nach – po
 • vor – przed

Używamy ich, korzystając z następującego schematu:

 • Es ist _______ nach/vor _______.

Tym razem w pierwszej luce pojawią się minuty, a w drugiej będzie podawana godzina.

Przyimka nach używa się w przypadku pierwszej połowy danej godziny, czyli na przykład 8:00-8:30. Podajemy wtedy godzinę, która właśnie mija. Z kolei vor wykorzystujemy do drugiej połowy godziny – w tym przypadku będzie to 8:30-9:00. Tutaj wskazuje się godzinę, która nastąpi. Wszystko podobnie jak w języku polskim.

Poniżej kilka przykładów:

 • Es ist zehn nach acht. – Jest dziesięć po ósmej.
 • Es ist zwanzig nach drei. – Jest dwadzieścia po trzeciej.
 • Es ist fünf nach sieben. – Jest pięć po siódmej.
 • Es ist fünf vor zwei. – Jest za pięć druga.
 • Es ist zehn vor sechs. – Jest za dziesięć szósta.

„Wpół do” i kwadranse w języku niemieckim

Kiedy już zapoznamy się z przyimkami nach i vor, możemy przejść do połówek godzin i do kwadransów.

„Wpół do”

Aby powiedzieć, że jest „wpół do” jakiejś godziny, używa się konstrukcji:

 • Es ist halb ________.

W pustym miejscu podajemy godzinę, która nastąpi.

Na przykład:

 • Es ist halb sieben. – Jest wpół do siódmej.
 • Es ist halb eins. – Jest wpół do pierwszej.
 • Est ist halb drei. – Jest wpół do trzeciej.
Kwadrans

A jak powiedzieć, że jest kwadrans po jakiejś godzinie? W tym celu używa się słowa Viertel, które oznacza właśnie kwadrans. Rozmawiając o godzinach po niemiecku, bardzo często można się z nim spotkać.

Spójrzmy na zwroty zawierające to słowo:

 • Es ist Viertel nach… – Jest kwadrans po…
 • Es ist Viertel vor… – Jest kwadrans przed…
 • Es ist drei Viertel nach… – Jest czterdzieści pięć po (tutaj podajemy godzinę, która upływa).
 • Es ist drei Viertel/dreiviertel… – Jest kwadrans przed (tu podaje się godzinę, która będzie za kwadrans, podobnie jak w przypadku es ist halb…)

Czas na przykłady zdań z wykorzystaniem kwadransów.

 • Est ist Viertel nach drei. – Jest kwadrans po trzeciej.
 • Est ist Viertel vor sieben. – Jest kwadrans przed siódmą.
 • Es ist drei Viertel nach sechs. – Jest czterdzieści pięć po szóstej.
 • Es ist drei Viertel sieben. – Jest kwadrans przed siódmą.
 • Est ist dreiviertel zehn. – Jest kwadrans przed dziesiątą.
Es ist sechzehn Uhr
Podawanie godzin w języku niemieckim
Es ist Viertel nach sieben

Jak powiedzieć „o godzinie…”?

Ten zwrot jest bardzo przydatny, kiedy chcemy powiedzieć, że jakieś wydarzenie odbędzie się o danej godzinie, lub po prostu umówić się z kimś na spotkanie. W tym celu przyda się słówko um, czyli właśnie „o”.

Poniżej kilka przykładowych pytań i odpowiedzi, które zilustrują jego użycie i przy okazji pomogą utrwalić podawanie godziny po niemiecku:

– Um wie viel Uhr treffen wir uns morgen? – O której się jutro spotykamy?
– Wir treffen uns um vier Uhr nachmittags. – Spotykamy się o czwartej po południu.

– Wann fängt der Film an? – Kiedy zaczyna się film?
– Der Film fängt um halb sechs an. – Film zaczyna się o wpół do szóstej.

– Um wie viel Uhr kommt der Bus? – O której przyjeżdża autobus?
– Der Bus kommt um sieben Uhr. – Autobus przyjeżdża o godzinie siódmej.

Godziny po niemiecku – podsumowanie

W niemieckim możemy skorzystać z dwóch sposobów podawania godziny: oficjalnego i nieoficjalnego. Ten pierwszy jest zdecydowanie prostszy, dlatego można nauczyć się go na początku, a dopiero potem przejść do sposobu potocznego.

Mamy nadzieję, że powyższy artykuł przybliżył Wam zagadnienie godzin po niemiecku, a pytanie i odpowiadanie na pytania o czas nie będzie już sprawiało problemu. Jeżeli chcecie dalej rozwijać swoje umiejętności językowe na poziomie podstawowym lub wyższym, zapraszamy do skorzystania z oferty kursów języka niemieckiego naszej szkoły językowej.

chatsimple