Jak grzecznie wyrazić w języku angielskim, że się zgadzamy lub nie zgadzamy z czyimś zdaniem?

10 powodów by uczyć się języka angielskiego

Sztukę grzecznego wyrażania w języku angielskim, że zgadzamy się z czyimś zdaniem lub mamy inną opinię, można opanować, poznając kilka użytecznych wyrażeń, które przedstawiono w dwóch punktach poniżej. Należy przy tym pamiętać, że wyrażenia te mają swoje rozliczne warianty.

Zgadzanie się z czyimś zdaniem

Jeśli zgadzasz się z czyimś zdaniem, powiedz:język angielski

I agree with you., I really think so., I approve of it., I have come to the same conclusion., I have no objection., That’s right., He/She is absolutely right. (Zgadzam się z tobą., Też tak myślę., Pełna zgoda., Doszedłem do tych samych wniosków., Nie mam zastrzeżeń., Racja., On/ona ma absolutną rację.)

Przykłady:

I totally agree with you Tom. It’ll be better to reschedule our next meeting for Monday morning. (Całkowicie się z tobą zgadzam, Tomku. Będzie lepiej przełożyć nasze następne spotkanie na poniedziałek rano).

I personally think that Suzanna is absolutely right when we have a closer look at sales figures. (Osobiście uważam, że Suzanna ma całkowitą rację, jeśli przyjrzymy się bliżej wielkości sprzedaży).

Niezgadzanie się z czyimś zdaniem

Jeśli nie zgadzasz się z czymś zdaniem, powiedz:

I don’t agree., I totally disagree with you., I just don’t think so. (Nie zgadzam się., Absolutnie się z tobą nie zgadzam., Nie sądzę.) I don’t think that’s quite right. (Wydaje mi się, że nie do końca tak jest.) I am afraid that is not quite true. (Obawiam się, że to nie do końca prawda.) I don’t share your view., Unfortunately you are wrong. (Nie podzielam twojego zdania., Niestety, mylisz się).

język angielski

Przykłady:

Frankly speaking, I totally disagree with you Chris because you have considered only one option not two. (Szczerze mówiąc, absolutnie się z tobą nie zgadzam, Krzysztofie, ponieważ rozważyłeś tylko jedną opcję, a nie dwie).

I don’t share your view at all Ann since you seem to be a bit too optimistic with the current market situation. (Nie podzielam twojego poglądu, Anno. Chyba ponosi cię optymizm, jeśli chodzi o aktualną sytuację na rynku).

Powodzenia!

Sprawdź naszą ofertę: szkoła angielskiego Warszawa

chatsimple