Influent – co to znaczy?

royal governors and free peoples
royal governors and free people

Influent ma kilka znaczeń. Wiele z nich jest powiązanych z ekologią. Na język polski słowo tłumaczy się jako „dopływ rzeki”, „ścieki dopływające”, a także „organizm o ważnym znaczeniu dla środowiska”.

Wyraz czasami używany jest również do opisywania kogoś lub czegoś mającego wpływ na zjawisko, lub inną osobę. W tym kontekście częściej jednak używa się słowa influential. Influent oznacza również „biegły w języku obcym” (np. He is influent in English).

Influent – pochodzenie słowa

Słowo influent przedostało się do języka angielskiego ze starofrancuskiego lub bezpośrednio od łacińskiego influentia (w którym in- oznacza „w” i fluere – „wpływać”). Najpierw wyraz oznaczał płynną materię. W znaczeniu „zdolny do wywoływania zmian” zaczął się pojawiać w języku angielskim dopiero pod koniec XVI wieku.

Jak użyć influent w zdaniu?

Przedstawiamy kilka zdań ze słowem influent, dzięki którym poznasz jego znaczenie na przykładach. Przeczytaj je, a będzie Ci łatwiej tworzyć własne wyrażenia w języku angielskim.

Startups frequently seek the support of influent people and investors to gain visibility in the competitive market. – Start-upy często poszukują wsparcia wpływowych ludzi i inwestorów, aby zyskać widoczność na konkurencyjnym rynku.

The influent linguist produced a series of videos, interviews, and documentaries aimed at showcasing the richness and diversity of various dialects within the foreign language. – Wpływowy językoznawca wyprodukował serię filmów, wywiadów i dokumentów, ukazujących bogactwo i różnorodność różnych dialektów języka obcego.

During heavy rainfall, the influent often carries additional debris into the water treatment facility. – Podczas intensywnych opadów deszczu, dopływ często przynosi dodatkowe zanieczyszczenia do zakładu oczyszczania wody.

The influent water is treated in several stages to ensure safety. – Woda dopływowa jest oczyszczana w kilku etapach, aby zapewnić bezpieczeństwo.

The river acts as an influent, providing fresh water to the lake. – Ta rzeka jest dopływem; dostarcza świeżej wody do jeziora.

perhaps you should stand out
influent
influent

Angielskie idiomy o wywieraniu wpływu

Poznaj najważniejsze wyrażenia w języku angielskim, które dotyczą oddziaływania na innych. Na pewno przydadzą Ci się w codziennych rozmowach!

 • Rule the roost – rządzić, dyktować warunki (dosł. rządzić kurnikiem)
 • Pull strings – używać wpływów (dosł. ciągnąć za sznurki)
 • Egg on – podpuszczać, dopingować (dosł. jajko na)
 • Upper hand – przewaga (dosł. górna ręka)
 • Twist someone’s arm – zmusić kogoś, przekonać kogoś (dosł. skręcić czyjeś ramię)
 • Be in the saddle – kontrolować sytuację (dosł. być w siodle)
 • Call the tune – dyktować warunki (dosł. wywoływać melodię)
 • Run the show – kontrolować sytuację (dosł. prowadzić przedstawienie)
 • Call the shots – dyktować warunki (dosł. wywoływać strzały)
 • Light a fire under – zmotywować kogoś (dosł. zapalić ogień pod)
 • Breathe life into – tchnąć życie w
 • Play up to – podlizywać się (dosł. grać do)
 • Stack the deck – manipulować (dosł. układać talię)
 • Battle of nerves – pojedynek na nerwy
 • Be all and end all – być najważniejszym (dosł. być wszystkim i końcem wszystkiego)
 • Get your hopes up – obudzić nadzieję

Influent w innych językach obcych

Influent po katalońsku i francusku oznacza „wpływowy”. Oto przykładowe zdania w obu językach.

Kataloński

Els polítics més influents del país es reuniran demà per discutir el futur de la nació. – Najbardziej wpływowi politycy kraju spotkają się jutro, aby przedyskutować przyszłość narodu.

La seva opinió és molt valorada perquè és una persona influent en la comunitat científica. – Jego opinia jest cenna, ponieważ ma wpływ na społeczność naukową.

Com a periodista influent, les seves paraules poden canviar l’opinió pública sobre diversos temes. – Jest wpływowym dziennikarzem. Jego słowa mogą zmieniać opinię publiczną na różne tematy.

Francuski

Son travail sur les politiques environnementales est extrêmement influent dans notre communauté. – Jego praca nad politykami zajmującymi się ochroną środowiska wpływa na naszą społeczność.

Ces mouvements sociaux sont influents et ont la capacité de changer les politiques gouvernementales. – Te ruchy społeczne wpływają na zdolność zmieniania polityki rządu.

Les conditions climatiques sont influentes sur le rendement des cultures dans cette région. – Warunki klimatyczne mają wpływ na wydajność upraw w tym regionie.

videos of concerts
gra, gry, click, produkt, produkty
what, when, have, more

Wpływ nauki języków obcych

Języki obce wpływają na Twoje życie, zmieniając je na lepsze. Nie marnuj czasu, poznaj kulturę innego kraju i naucz się rozmawiać płynnie po angielsku, francusku, katalońsku lub rumuńsku. Ta umiejętność otworzy Ci nowe możliwości, pozwalając poznawać świat i nowe osoby. Ułatw sobie podróżowanie za granicę. Zacznij już dziś!

(Zdjęcia w dolnym rzędzie zostały wygenerowane przy pomocy sztucznej inteligencji).

chatsimple