Izrael – co warto o nim wiedzieć?

Izrael
Izrael

Izrael – młody kraj o bardzo długiej historii, kolebka dwóch najważniejszych religii monoteistycznych i państwo znajdujące się w stanie wojny od początków swojego istnienia.

Nie ma osoby na naszym kontynencie, która nie słyszałaby o Izraelu. Mimo że kraj ten znajduje się na Bliskim Wschodzie, jest nierozerwalnie związany z europejską kulturą i tożsamością. Oto zbiór najważniejszych informacji na jego temat.

Flaga Izraela

Flaga Izraela to biały prostokąt z dwoma niebieskimi pasami i gwiazdą Dawida na środku. Została ustanowiona w 1948 roku przez Tymczasową Radę Państwa. Jej autorem był Dawid Wolffsohn, który wzorował się na fladze syjonistycznej. 

Waluta Izraela

Od 1985 roku na terytorium Izraela (również w Autonomii Palestyńskiej) obowiązuje nowy szekel. Nazwa tego środka płatniczego została zaczerpnięta z Biblii; pojawia się we fragmencie, w którym Abraham kupuje grotę i kawałek pola od Chetytów. W Starym Testamencie szekle nie były jednak pieniądzem, a jednostką masy. 

Stolica Izraela

Stolica Izraela jest kontrowersyjnym tematem. Najważniejsze instytucje państwa – prezydent, Kneset (parlament), rząd i sąd najwyższy – są zlokalizowane w Jerozolimie. Status tego miasta w społeczności międzynarodowej nie został jednak uregulowany. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych wschodnia część miasta należy do Zachodniego Brzegu (Palestyny). Aby nie ingerować w wewnętrzne spory Izraela, większość ambasad i konsulatów wybrała na siedzibę Tel Awiw.

Prezydent Izraela

Ustrój Izraela to republika parlamentarno-gabinetowa. Najwięcej władzy w państwie ma premier, będący przewodniczącym rządu. Prezydent pełni przede wszystkim funkcję ceremonialną i reprezentacyjną. Do jego zadań należy m.in. podpisywanie ustaw, prawo do ogłoszenia amnestii czy nominowanie kandydatów na wysokie stanowiska. Wybierany jest przez Kneset. Kadencja trwa 7 lat, nie ma możliwości reelekcji.

Od lipca 2021 stanowisko prezydenta Izraela piastuje Jicchak Herzog. Przez lata zebrał on bogate doświadczenie polityczne; był m.in. ministrem turystyki i opieki społecznej, a także przewodniczącym Izraelskiej Partii Pracy oraz Unii Syjonistycznej.

Miasta w Izraelu

Izrael podzielony jest na 6 głównych dystryktów: Północny, Hajfa, Centralny, Tel Awiw, Jerozolima oraz Judea i Samaria. Ten ostatni region znajduje się pod administracją wojskową. ONZ nie uznaje go za część państwa. Największe miasta kraju to Jerozolima, Tel Awiw i Hajfa. Liczebność mieszkańców żadnego z nich nie przekracza miliona. 

Religia w Izraelu

Nie da się mówić o Izraelu w oderwaniu od religii żydowskiej. Jest to państwo wyznaniowe, w którym przestrzega się biblijnych i talmudycznych praw. Funkcjonują w nim sądy rabinackie, rozwiązujące spory pomiędzy wyznawcami judaizmu.

W Izraelu narodziły się dwie z trzech głównych monoteistycznych religii świata: chrześcijaństwo i judaizm. Jerozolima jest miastem świętym również dla muzułmanów. Aż 74,3% społeczeństwa identyfikuje się jako żydzi, 17,8% to muzułmanie, 1,9% – chrześcijanie, a 1,6% – druzowie (za: Cultural Atlas).

Wyznawcy judaizmu przestrzegają prawa żydowskiego (halacha), będącego interpretacją przepisów Prawa Mojżeszowego. Na jego treść składa się 619 przykazań: 248 nakazów i 365 zakazów. Każdy wierny musi obchodzić szabat i święta oraz dbać o koszerność pokarmu i życia codziennego.

Piszesz pracę naukową o charakterze teologicznym lub filozoficznym w języku polskim i chciałbyś ją przełożyć na język obcy? Nasi tłumacze języka hebrajskiego, angielskiego i włoskiego mają duże doświadczenie w tego typu zleceniach. Możemy Ci pomóc również w korekcie tekstu.

Izrael; odbuduje królestwo izraela, autonomią palestyńską, władze izraelskie, rząd izraela
Izrael; państwo izrael, stolicę izraela, żydowskiej siedziby narodowej, ziemi izraela, prawa izraela
Izrael; obywatele izraela, osadnictwo żydowskie, państwa arabskie zerwały stosunki dyplomatyczne

Język – Izrael

Urzędowy język Izraela, hebrajski, używany jest przez zdecydowaną większość mieszkańców kraju w życiu codziennym. Mniejszość arabska porozumiewa się również po arabsku. Inne języki, które można usłyszeć w kraju, to: rosyjski, jidysz i angielski.

Język hebrajski

Na świecie około 9 milionów ludzi zna hebrajski; 5 milionów z nich to użytkownicy rodzimi. Większość mieszka w Izraelu, ale język ten można usłyszeć również wśród diaspory, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych (za: United Language Group).

Hebrajski nierozerwalnie łączy się z historią żydowską. Przez około 1800 lat był używany wyłącznie jako język liturgii. Tworzono w nim literaturę, ale nie używano go na co dzień. Najstarszym tekstem, który zachował się do dzisiaj, jest kalendarz z Gezer – zapisana fenickim pismem wapienna tabliczka z X wieku p.n.e. Obecnie hebrajski korzysta z własnego alfabetu spółgłoskowego. System ten składa się z 22 znaków i nie rozróżnia wielkich i małych liter.

Język arabski w Izraelu

Po arabsku mówi na co dzień około 20% mieszkańców Izraela (około 1,8 miliona ludzi). 19 lipca 2018 roku, gdy ogłoszono ustawę Prawo o żydowskim państwie narodowym, był dla nich datą przełomową. Oto po 70 latach ich język przestał być oficjalnym językiem państwa, w którym mieszkają (za: The Guardian).

Pracujesz w firmie rekrutacyjnej i na co dzień sprawdzasz, czy umiejętności językowe wpisane w CV kandydatów są zgodne z rzeczywistością? Zdajemy sobie sprawę, że weryfikacja biegłości w rzadszych językach niż angielski, takich jak arabski czy hebrajski, może stanowić nie lada wyzwanie. Dlatego też oferujemy proste rozwiązanie: Focus Audit Tool. To narzędzie zrobi większość pracy za Ciebie – będziesz musiał tylko spojrzeć na wyniki wypełnionego testu. 

Izrael – pogoda

Izraelskie lato jest suche i upalne. Termometry wskazują wówczas powyżej 30 stopni w cieniu. Jeśli nie lubisz gorąca, lepiej wybierz się w podróż na wiosnę lub jesień, gdy panuje przyjemne ciepło. Dobrym pomysłem może też być zimowa ucieczka od chłodu – w styczniu i lutym średnia temperatura wynosi około 16 stopni (za: travelplanet.pl).

Jakie buty do Izraela?

Wybór obuwia na podróż zależy od Twoich planów, ale zachęcamy do zaopatrzenia się w wygodne buty: trampki, sandały lub adidasy. Brukowane uliczki Jerozolimy mogą stanowić nie lada wyzwanie dla klapek lub butów na obcasie, dlatego też zdecydowanie odradzamy ten typ obuwia.

Pierwszy król Izraela

Pierwszym królem narodu żydowskiego według Biblii był Saul, syn Kisza z plemienia Beniamina. Jego największą zasługą było zjednoczenie plemion izraelskich. Władca ten panował w XI wieku p.n.e. Jego rządy trwały prawdopodobnie kilkadziesiąt lat, od 1042 do 1010 roku p.n.e., nie możemy jednak być pewni tych dat. Saul zginął na wzgórzach Gilboa podczas walk z Filistynami. Władzę odziedziczył jego syn, Iszbaal. 

Sytuacja w Izraelu

Sytuacja polityczna w Izraelu nie jest stabilna. Od 2003 roku rząd zmienił się już 8 razy. Ostatni gabinet funkcjonował jedynie półtora roku. W najnowszych wyborach parlamentarnych, które odbyły się pod koniec grudnia 2022 roku, premierem został konserwatywny Binjamin Netanjahu. Doprowadziło to do fali protestów obywateli obawiających się o los instytucji demokratycznych w kraju.

Interesujesz się tym, co dzieje się na świecie, ale najciekawsze źródła dostępne są tylko w językach obcych? Wiemy, jak temu zaradzić – przyjdź do nas na zajęcia angielskiego, niemieckiego lub francuskiego. Już za niedługo będziesz czytał zagraniczną prasę jak native.

Izrael – szczepienia

W maju 2022 roku Izrael zniósł obowiązek wykonywania testów na covid-19 przed wyjazdem. Nie trzeba też okazywać certyfikatu szczepienia. W kraju nie ma już konieczności noszenia maseczek w przestrzeni publicznej, wciąż jednak zaleca się wykupienie dobrego ubezpieczenia zdrowotnego przed podróżą.

להתראות (lehitraot!)

Z Polski do Izraela można się dostać przede wszystkim drogą lotniczą. Warto skorzystać z bardzo atrakcyjnej oferty tanich linii i polecieć na lotniska w Tel Awiwie lub Ejlacie. Podróżowanie po kraju nie jest trudne – połączenia autobusowe pomiędzy najważniejszymi miastami są obsługiwane przez wielu przewoźników. Pamiętaj tylko o szabacie, który trwa od zachodu słońca w piątek do późnego sobotniego wieczora. Poruszanie się po Izraelu może być wtedy niemożliwe (albo przynajmniej mocno utrudnione).

chatsimple