lekcje angielskiego

Jak to powiedzieć po angielsku, czyli jak kogoś sprowokować (wyzwać) do działania.

W języku angielskim można kogoś skutecznie sprowokować do działania lub rzucić mu jakieś konkretne wyzwanie stosując różne czasowniki, począwszy od tych najbardziej potocznych jak provoke, tease czy challenge, a kończąc na bardzo ciekawym wyrazie o szerokim spektrum zastosowania, jakim jest czasownik dare. Omówimy je wszystkie po kolei.

Na początek dwa popularne i dość proste w użyciu czasowniki, czyli provoke oraz challenge, które tłumaczymy kolejno jako prowokować oraz wyzwać, a które możemy wykorzystać do tego aby kogoś sprowokować do działania lub wyzwać np. do walki, czy na pojedynek:

Don’t pay too much attention to John’s words. He says these things only to provoke you.  – Nie zwracaj zbyt wiele uwagi na słowa Jana. On mówi te rzeczy tylko po to żeby cię sprowokować.

Strict restrictions imposed by the government provoked an immediate backlash. – Surowe restrykcje narzucone przez rząd sprowokowały (wywołały) natychmiastowy sprzeciw.

 

I hereby challenge you to a duel, Sir! – Niniejszym wyzywam pana na pojedynek!

My sparring partner challenged me to fight, and I won. – Mój partner sparingowy wyzwał mnie do walki i wygrałem.

 

Teraz czas na kolejny czasownik, czyli tease, który także można użyć w znaczeniu prowokować, ale w nieco odmiennym sensie, tj. kokietować lub drażnić, jak poniżej:

Look at that smile on her face and the sparks in her eyes; she is clearly teasing him. – Spójrz na ten uśmiech na jej twarzy i na te iskry w jej oczach; ona wyraźnie go kokietuje.

If you didn’t tease the dog, it wouldn’t bite you. – Gdybyś nie drażnił psa, to on by cię nie ugryzł.

 

Kolejnym sposobem na sprowokowanie kogoś do działania lub do wykonania jakiejś czynności jest zastosowanie czasownika dare, który tłumaczymy jako wyzwać, sprowokować kogoś, ale nie tylko. Ten niepozorny z wyglądu czasownik może występować w dwóch formach gramatycznych, czyli zwykłej i modalnej, ale także może posłużyć nam do wyrażania oburzenia, czy przypuszczenia, jak poniżej:

My tennis coach dared me to accept the challenge. – Mój trener tenisa sprowokował mnie do przyjęcia wyzwania. (czasownik zwykły w tłumaczeniu prowokować )

I don’t dare to ask my parents for another loan. – Nie śmiem prosić rodziców o kolejną pożyczkę. (czasownik zwykły w rozumieniu mieć śmiałość )

How dare you speak to me like that! – Jak śmiesz mówić do mnie w ten sposób! (czasownik modalny w znaczeniu być oburzonym )

I dare say you are totally mistaken. – Ośmielam się stwierdzić, że się mylisz całkowicie. (czasownik modalny w sensie przypuszczać )

Ciekawym przykładem na nietypowe zastosowanie czasownika dare jest konstrukcja I dare you to do something, której często używają dzieci w trakcie zabawy, a która ma na celu wzajemne sprowokowanie się do wykonania czegoś strasznego lub przerażającego, np.:

I dare you to ride your bike with no hands. – Masz jechać na rowerze bez trzymania.

I dare you to come with me to the graveyard at midnight. – Masz ze mną pójść na cmentarz o północy.