Jak zmotywować pracowników do nauki online?

Jak zmotywować pracowników do nauki online

Jak zmotywować pracowników do nauki online?

Zdalne szkolenia online zdobywają obecnie coraz szersze rzesze zwolenników i cieszą się zdecydowanie większą popularnością również wśród pracodawców, którzy znacznie chętniej wybierają dla swoich pracowników właśnie takie rozwiązanie, szczególnie w zakresie projektów językowych.

Zwolennicy nauki przez internet wielokrotnie podkreślają liczne walory tej metody i jej przewagę nad innymi formami doskonalenia zawodowego, natomiast sceptycy nadal podkreślają atuty głównie tradycyjnych sposobów organizowania kursów, czyli szkoleń stacjonarnych z trenerem personalnym, najczęściej w siedzibie firmy i zazwyczaj w godzinach pracy.

Wybierając bardziej nowoczesną opcję zdalnych szkoleń z języków obcych (np. hiszpańskiego) lub naukę metodą online czy też z wykorzystaniem platformy e-learningowej, pracodawcy stają przed nie lada dylematem, a mianowicie pojawia się od razu pytanie: jak skutecznie zmotywować pracowników i jak ich aktywnie zaangażować w proces zdobywania wiedzy przez internet, żeby uzyskać wymierne efekty? A może wystarczy jedynie podjąć takie wyzwanie, kierując się kilkoma poniższymi praktycznymi wskazówkami?

Podkreślajmy korzyści płynące z wyboru rozwiązania online

Nauka online np. angielskiego ma wiele plusów i warto je podkreślać na każdym etapie organizacji szkolenia. Pierwszy z nich to zapewnienie możliwości całkowitej indywidualizacji całego cyklu nauczania i dostosowania go w pełni do potrzeb poszczególnych kursantów, czyli w myśl zasady, że każdy uczy się wyłącznie tego, czego naprawdę potrzebuje w danej chwili lub co jest niezbędne na jego stanowisku pracy.

Rozwiązanie online oferuje uczestnikom bardzo elastyczne podejście do organizacji własnego czasu, czyli pozwala na naukę o optymalnej porze dnia, którą wybiera sam kursant, według swoich własnych preferencji.

Co więcej, proces nauczania odbywa się w zaciszu własnego domu, w komfortowych warunkach i przyjaznym środowisku, które dodatkowo wspiera robienie postępów we własnym tempie.

Dodatkowo organizacja zajęć prowadzonych przez internet sprawia, że uczniowie oszczędzają czas, który straciliby na dojazd do szkoły językowej, a tym samym mają go znacznie więcej na samokształcenie i mogą go poświęcić na samodzielną pracę w domu.

I na koniec, dzięki zastosowaniu metody nauki zdalnej obniża się znacznie poziom stresu towarzyszącego zdobywaniu wiedzy w ramach tradycyjnych zajęć lekcyjnych, który u osób dorosłych może wynikać z presji otoczenia, obecności współpracowników z innych działów lub z silnej wewnętrznej bariery językowej, która u niektórych osób jest niezwykle trudna do przezwyciężenia w obecności kolegów czy też przełożonego.

Jak zmotywować pracowników do nauki online
Jak zmotywować pracowników do nauki online
Jak zmotywować pracowników do nauki online

Zaproponujmy program motywacyjny

Dobrym motywatorem dla uczestników szkoleń online wśród osób dorosłych jest opracowanie przez pracodawcę atrakcyjnego programu lojalnościowego, który będzie umożliwiał uzyskanie konkretnych benefitów, również tych pozapłacowych, lub zdobycie określonych nagród na kolejnych etapach nauki.

Jasne warunki uczestnictwa i precyzyjnie sformułowany regulamin ułatwią personalizację celów oraz wprowadzą element pozytywnej rywalizacji wśród pracowników oddelegowanych na szkolenie, co zwiększy satysfakcję płynącą nie tylko z samej nauki języka obcego, ale również z otrzymywania dodatkowych wymiernych korzyści w programie motywacyjnym.

Adekwatny do założeń szkoleniowych firmy, kompleksowy program lojalnościowy dla słuchaczy kursu można przygotować przy współpracy z jednostką szkoleniową, która może zaproponować uwzględnienie w jego treści dodatkowych zadań do wykonania w postaci ciekawych quizów, krzyżówek tematycznych oraz ambitnych wyzwań językowych.

Zapewnijmy właściwe zaplecze sprzętowe

Ważnym aspektem szkoleń online jest zapewnienie uczestnikom stałego dostępu do internetu oraz wyposażenie ich w nieodzowny sprzęt komputerowy o określonych parametrach, a często i w odpowiedni zestaw słuchawkowy.

Umożliwienie pracownikom niezbędnego i jednocześnie gwarantującego firmie pełne bezpieczeństwo oraz ochronę danych dostępu do kluczowych systemów, które są potrzebne lub wymagane do wzięcia udziału w nauczaniu zdalnym, stanowi również bardzo istotny czynnik wpływający na poziom satysfakcji kursantów oraz uzyskiwane efekty końcowe.

Ograniczenia sprzętowe lub systemowe, które czasami towarzyszą nauce przez internet, mogą bezpośrednio rzutować nie tylko na motywację pracowników biorących w niej udział, ale także na powodzenie całego projektu językowego. Nie ma bowiem nic bardziej frustrującego niż np. zawieszające się notorycznie połączenie internetowe, nawracający brak wizji lub fonii czy też niedziałająca dostatecznie dobrze funkcja albo aplikacja.

Zagwarantujmy odpowiednie wsparcie techniczne

Korzystanie z nowoczesnych rozwiązań technologicznych niesie ze sobą także pewne ryzyko wystąpienia u użytkowników drobnych usterek, czy pojawienia się przejściowych problemów z funkcjonalnością niektórych aplikacji, bądź urządzeń. Zatem konieczne jest zapewnienie uczestnikom szkoleń online niezbędnego wsparcia technicznego, tak aby wszelkie kłopotliwe kwestie były na bieżąco zgłaszane i niezwłocznie usuwane przez kompetentnych pracowników.

Aby przyspieszyć proces rozwiązywania potencjalnie powtarzających się trudności u większości uczniów online, warto z wyprzedzeniem opracować i udostępnić wszystkim zainteresowanym zestaw często zadawanych pytań (tj. Frequently Asked Questions) wraz ze szczegółowymi odpowiedziami. Dzięki takiemu podejściu kursanci sami będą w stanie szybko rozwiązać proste, ale typowe, problemy i zaoszczędzą wiele czasu na niepotrzebny kontakt z działem wsparcia, co także przełoży się na ich satysfakcję i motywację.

Zdalne nauczanie — wiele możliwości

Mówi się, że szkolenia online przez internet to w obecnych czasach tzw. new normal, czyli już prawie normalność, nowy standard, do którego powoli zaczynamy się wszyscy przyzwyczajać, więc zdecydowanie warto stale oraz aktywnie zachęcać, zarówno pracowników, jak i pracodawców do przechodzenia na taki tryb nauki niestacjonarnej.

Zdalne nauczanie oferuje firmom wiele różnorodnych możliwości w zakresie indywidualizacji procesu nauczania oraz zapewnia maksymalną elastyczność organizacyjną, która w przypadku standardowych szkoleń prowadzonych metodą tradycyjnych spotkań z lektorem, w salach konferencyjnych, jest zazwyczaj po prostu trudna do osiągnięcia.

Dobrze poinformowany, odpowiednio zmotywowany do nauki, oraz w pełni świadomy zasad funkcjonowania i korzyści płynących z takiego rozwiązania, pracownik z pewnością chętniej przychyli się do skorzystania z opcji szkolenia online i prawdopodobnie bardziej zaangażuje się w zdobywanie wiedzy językowej, co znacznie szybciej przełoży się na konkretne umiejętności.

chatsimple