Jakie są poziomy znajomości języka angielskiego?

jakie są poziomy języka angielskiego

W szkole i na studiach nauka angielskiego jest czymś naturalnym. Od najmłodszych lat poznajemy zasady komunikowania się z osobami z zagranicy. Nauka oczywiście zawsze rozpoczyna się od najprostszych rzeczy. Natomiast gdy opanuje się już podstawy, można zdobywać coraz to nowe umiejętności i biegłość w porozumiewaniu się. Jeżeli chcesz rozwijać swoje umiejętności, warto zapisać się na kurs angielskiego w Warszawie.

Jakie są poziomy języka angielskiego?

poziomy języka angielskiegoDo ich określenia stosowana jest specjalna skala CEFR. Dzięki niej można sklasyfikować na jednym z sześciu poziomów umiejętności danej osoby w zakresie: mówienia, czytania, pisania i słuchania. Jeśli zastanawiasz się, jaki to poziom B2 lub co oznacza skrót C2, to zaraz rozwiejemy Twoje wątpliwości.

Wyróżniamy poniższe poziomy języka angielskiego

1. Poziom początkujący

A1 (Beginner) — zna podstawowe zwroty, rozumie bardzo proste wypowiedzi i potrafi prowadzić rozmowę, jeśli rozmówca mówi wolno i wyraźnie. Umie także formułować pytania dotyczące życia prywatnego, na przykład tego, gdzie mieszka.

A2 (Pre-Intermediate) — umie porozumiewać się z rozmówcą podczas prostej rozmowy komunikacyjnej, a także opisać swoje pochodzenie oraz sprawy związane z codziennym życiem.

2. Poziom średnio zaawansowany

B1 (Intermediate) — ma opanowane podstawy języka, umie opisywać swoje doświadczenia i plany na przyszłość. Rozumie ogólne znaczenie przekazów, a także potrafi wypowiadać się w prosty sposób.

B2 (Upper-Intermediate) — potrafi tworzyć spójne wypowiedzi na różne tematy, a także wyjaśnić i uzasadnić swoją postawę w danej sprawie. Rozumie ogólny przekaz zarówno w tematach konkretnych, jak i abstrakcyjnych.

3. Poziom zaawansowany

C1 (Advanced) — potrafi swobodnie porozumiewać się w relacjach towarzyskich. Rozumie trudne teksty, ich kontekst, a także formułuje poprawne i szczegółowe wypowiedzi.

C2 (Proficent) — rozumie właściwie wszystko, biegle się komunikuje, a także umie streszczać różnego rodzaju informacje pochodzące zarówno ze źródeł pisanych, jak i mówionych.

Znając stopnie zaawansowania w posługiwaniu się językiem, warto sprawdzić rzeczywisty poziom angielskiego po maturze i po studiach.

Z założenia absolwenci szkół średnich powinni porozumiewać się językiem na poziomie średnio zaawansowanym, czyli B1, jednak w praktyce bywa różnie. Natomiast jeśli chodzi o absolwentów uczelni wyższych, to wszystko zależy od uczelni oraz kierunku. Bardzo często w czasie studiów nacisk kładziony jest przede wszystkim na słownictwo, które będzie przydatne podczas wykonywania przyszłego zawodu.

Pamiętaj, że nauka języka angielskiego nie musi się zakończyć na studiach. Zachęcamy do skorzystania z oferty szkoły języków obcych w Warszawie.

chatsimple