Jakie są sposoby nauki języków online?

sposoby nauki języków online

Jakie są sposoby nauki języków online?

Nauczanie języka obcego online to forma nauki zdalnej, tzw. distant learning, czyli na odległość, która odbywa się za pośrednictwem Internetu i nie wymaga fizycznej obecności w sali lekcyjnej czy wykładowej. Online learning charakteryzuje się również tym, że nauczanie wiąże się z zastosowaniem odpowiednich mediów umożliwiających pokonanie dystansu pomiędzy uczącym się a nauczającym.

Zalety tej formy to większa personalizacja treści oraz materiałów szkoleniowych, większa autonomia ucznia oraz przeniesienie znacznej części odpowiedzialności za osiągane wyniki na uczącego się.

Często naukę online określa się także mianem e-nauki lub e-learningiem, ponieważ ma ona miejsce w środowisku wirtualnym, w którym proces dydaktyczny odbywa się za pomocą komputerów osobistych, smartfonów, tabletów – poprzez komunikatory internetowe i inne aplikacje. Bardzo często nauczanie online czy tzw. wspomagane komputerowo wspiera tradycyjne formy kształcenia, tworząc model łączony, czyli tzw. blended learning.

Wirtualne klasy

Wirtualne klasy to alternatywa dla tradycyjnych zajęć z języka obcego, które za pomocą odpowiedniej aplikacji internetowej, bądź narzędzia do organizowania webinariów, odbywają się w sieci, a nie stacjonarnie w sali lekcyjnej. Lektor polski lub native speaker spotyka się z kursantami w środowisku online i prowadzi zajęcia językowe, wykorzystując do tego dostępną w programie interaktywną tablicę, wgrane do systemu pliki audio i wideo, podręczny słownik oraz wszelkie niezbędne materiały edukacyjne, w tym także współdzielony na ekranie podręcznik elektroniczny wraz z ćwiczeniami.

Uczestnicy w trakcie spotkania wchodzą ze sobą stale w interakcję i komunikują się na bieżąco z osobą prowadzącą w taki sam sposób, jakby znajdowali się w klasie. W czasie rzeczywistym uczniowie mogą również zadawać nauczycielowi pytania na czacie, co w znaczny sposób usprawnia przepływ informacji. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania na zajęciach wirtualnych można skutecznie ćwiczyć i aktywnie rozwijać wszystkie podstawowe sprawności językowe, czyli słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie.

Platforma e-learningowa

Kompleksowa platforma e-learningowa do nauki języka obcego to doskonała forma samodzielnej nauki szczególnie dla osób lubiących multimedia, nowoczesną technologię informatyczną, oraz ceniących sobie możliwość dostępu do wybranego kursu 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu, w dogodnym dla siebie miejscu i czasie. Dobre narzędzie tego typu powinno być wszechstronne i oferować użytkownikom nie tylko pełny zakres treści leksykalno-gramatycznych, dodatkowych materiałów językowych, czy słownik, a także umożliwiać efektywną naukę umiejętności rozumienia ze słuchu, porozumiewania się, czytania ze zrozumieniem, oraz pisania.

W niektórych platformach doskonałą opcję uzupełniającą stanowi wbudowany moduł rozpoznawania mowy, dzięki któremu można wielokrotnie nagrywać i odsłuchiwać własne wypowiedzi, a tym samym doskonalić wymowę. W wersji bardziej rozbudowanej indywidualna praca ucznia na platformie językowej może być także regularnie monitorowana i aktywnie wspierana przez personalnego tutora, czyli wykwalifikowanego nauczyciela polskiego lub doświadczonego lektora natywnego, który za pomocą wewnętrznej poczty elektronicznej może sprawnie przesyłać kursantowi nadprogramowe materiały i ćwiczenia do wykonania w ramach pracy domowej.

sposoby nauki języków online; indywidualnymi potrzebami, możliwości nauki
sposoby nauki języków online
sposoby nauki języków online

Blended learning

Blended learning, to metoda oparta na łączeniu tradycyjnych form nauki języka obcego z nowoczesną technologią. Może ona przybierać różne formy, w zależności od potrzeb i preferencji.

I tak, można łączyć standardowe zajęcia stacjonarne z lektorem polskim lub natywnym z samodzielną pracą na platformie e-learningowej, klasy wirtualne prowadzone przez wyspecjalizowanego nauczyciela polskiego z indywidualnymi spotkaniami face-to-face z rodzimym użytkownikiem języka obcego lub też zwykłe lekcje grupowe bądź indywidualne z kompetentnym lektorem polskim z pojedynczymi konwersacjami prowadzonymi przez native speakera przy użyciu komunikatora internetowego albo narzędzia konferencyjnego.

Ciekawą opcją może się też okazać połączenie profesjonalnego szkolenia z językoznawcą z danej branży z praktycznymi warsztatami online ze specjalistą w danej dziedzinie lub odwrotnie, czyli nauka w środowisku wirtualnym, po której następuje część praktyczna w tzw. realu. W takim modelu nauki języka obcego ważne jest przede wszystkim to, aby cały proces nauczania przebiegał w sposób kompleksowy, przy maksymalnej korelacji materiału realizowanego na zajęciach i w środowisku online, oraz żeby wszystkie te elementy składowe wzajemnie się wspierały i skutecznie uzupełniały.

Coaching językowy

Language coaching, czyli coaching językowy, to więcej niż tradycyjna nauka języka obcego z lektorem polskim lub rodzimym użytkownikiem, czy też standardowy kurs językowy online przez Internet. Profesjonalny coaching to złożony, wielowymiarowy proces oparty na udzielaniu rad i wspieraniu osobistego rozwoju, to pomaganie w osiąganiu indywidualnych celów oraz w rozwijaniu kluczowych umiejętności, w tym również pewnych niezbędnych obszarów lub specyficznych funkcji, bądź też konkretnych sprawności, typowo językowych.

Coaching to także relacja partnerska, u podłoża której leżą specjalistyczna wiedza, profesjonalizm, bogate doświadczenie i wzajemne zaufanie. Coaching w zakresie języka obcego sprowadza się do wytyczenia konkretnych celów strategicznych (np. skuteczne prowadzenie negocjacji biznesowych), stworzenia w pełni zindywidualizowanego programu nauczania, wyboru odpowiednich materiałów dydaktycznych i wszelkich niezbędnych pomocy naukowych, wyselekcjonowaniu najbardziej efektywnych technik i metod oraz narzędzi pracy (tradycyjnych i/lub online), regularnego monitorowania postępów, przekazywaniu na bieżąco informacji zwrotnej oraz do stałego motywowania i wspierania klienta w dążeniu do skutecznego uzyskiwania optymalnych wyników.

Ta forma spersonalizowanej nauki języka obcego jest rozpowszechniona w środowisku biznesowym, ponieważ najlepiej sprawdza się u osób dorosłych, które są w pełni świadome zarówno swoich potrzeb i preferencji, jak i zdolności, umiejętności oraz możliwości, a które mają bardzo precyzyjnie wyznaczone cele językowe do osiągnięcia w ściśle określonym przedziale czasowym i które są odpowiednio zmotywowane do wytężonej pracy i pozostają w pełni zaangażowane w naukę, jak również wykazują one ogromną determinację w działaniu nakierowanym na sukces.

chatsimple