Jakie umiejętności do CV warto wpisać?

umiejętności do cv; dodatkowe umiejętności na rozmowę kwalifikacyjną
umiejętności do cv; dodatkowe umiejętności na rozmowę kwalifikacyjną

CV to dokument, który Twój przyszły pracodawca (albo jego dział rekrutacyjny) pozna jeszcze, zanim będzie miał okazję z Tobą porozmawiać. Jeśli nie przyłożysz się odpowiednio do jego wykonania, stracisz swoją szansę na wywarcie dobrego pierwszego wrażenia.

Podczas rozmowy rekrutacyjnej liczą się nie tylko doświadczenie i wykształcenie, ale również umiejętności. Nie bój się wpisać w CV pozytywnych cech, które zdobywałeś w swoim życiu prywatnym. Wyróżnią Cię one na tle innych kandydatów i przekonają potencjalnego pracodawcę, że szuka właśnie takiej osoby jak Ty. Sprawdź, co warto zawrzeć w aplikacji rekrutacyjnej!

Umiejętności miękkie (soft skills)

Umiejętności miękkie to cechy osobiste, interpersonalne i społeczne, które określają sposób interakcji z innymi ludźmi i ogólne podejście do pracy. Nie są mierzalne, ale mają ogromny wpływ na zachowanie pracownika i atmosferę w firmie.

Przykładowe umiejętności miękkie

Umiejętności komunikacyjne – zdolność do jasnego i efektywnego wyrażania myśli, słuchania i odpowiedniego reagowania.

Zdolności organizacyjne – planowanie i priorytetyzacja zadań, zarządzanie czasem i zasobami.

Umiejętność pracy zespołowej – współpracy, negocjacji i rozwiązywania konfliktów.

Elastyczność – adaptacja do zmieniających się warunków i szybkie przystosowanie się do nowych sytuacji.

Rozwiązywanie złożonych problemów – identyfikacja problemów, analiza dostępnych opcji i wdrażanie rozwiązań.

Jak najlepiej przedstawić umiejętności miękkie w CV?

Użyj konkretów. Zamiast wymieniać umiejętności jedna po drugiej, podaj przykłady ich użycia. Np. „Skutecznie zarządzałem zespołem 10 osób, wdrażając projekty w terminie i zgodnie z budżetem”. Zawsze wskazuj cechy istotne dla stanowiska, na które aplikujesz. Wspominaj o pracy zespołowej wtedy, gdy na co dzień będziesz współpracować z grupą osób, a o samodzielności, gdy będziesz organizował sobie pracę indywidualnie.

Umieść przykłady umiejętności miękkich w opisie doświadczenia zawodowego. Użyj dokładnie tych samych słów, co w ogłoszeniu. Wiele firm używa systemów rekrutacyjnych ATS, które szukają określonych słów kluczowych w CV. Jeśli ich nie zastosujesz, możesz stracić szansę na to, że rekruter spojrzy na Twoje CV.

najczęściej zadawane pytania dotyczące umiejętności twardych
wykonywania określonej pracy
CV - dodatkowe umiejętności dla konkretnego stanowiska

Umiejętności twarde (hard skills)

Kompetencje twarde to mierzalne zdolności, które nabywasz podczas edukacji, szkoleń i praktycznego doświadczenia. Są zazwyczaj ściśle związane z konkretnymi zadaniami i wymaganiami technicznymi stanowiska. Ich posiadanie ułatwia i przyspiesza proces wdrożenia do nowej funkcji.

Przykładowe umiejętności twarde

Obsługa programów komputerowych – znajomość specjalistycznego oprogramowania, np. pakietu Office, programów graficznych czy oprogramowania do zarządzania bazami danych.

Znajomość języków obcych – umiejętność komunikacji w językach innych niż ojczysty w piśmie lub mowie. Pożądane są zarówno popularne języki (np. angielski, niemiecki i hiszpański), jak i te niszowe (np. fiński, koreański czy holenderski).

Umiejętności techniczne – specjalistyczna wiedza w danej dziedzinie, np. programowanie, obsługa maszyn lub księgowość.

Certyfikaty i licencje – oficjalne dokumenty potwierdzające zdobycie określonych umiejętności.

Prawo jazdy – prawo jazdy kategorii B może stanowić niezbędny warunek do podjęcia pracy. Nie zostawiaj potencjalnego pracodawcy z domysłami – wpisz tę informację w CV.

Kompetencje zawodowe twarde – jakie umiejętności wpisać w CV?

Przejrzyj różne ogłoszenia o pracę w swojej branży i zidentyfikuj najczęściej wymagane umiejętności twarde. Zapisz sobie na kartce wszystkie programy, z której korzystałeś na dotychczasowych stanowisku, i zastanów się, czy będą one również atutem w nowej firmie.

Jeśli na podstawie trendów w branży możesz przewidzieć, że jakaś kompetencja twarda będzie mile widziana w przyszłości, postaraj się ją zdobyć. W tym celu możesz zapisać się na szkolenia online. Zawsze bądź szczery i nie wpisuj nieprawdziwych informacji w CV. Prawda wyjdzie na jaw najpóźniej podczas pierwszych dni pracy i będzie Ci bardzo ciężko opanować daną umiejętność.

Przykładowe umiejętności do CV

Nie jesteś pewien, co warto umieścić w CV? Przejrzyj naszą listę umiejętności, które przydają się w różnych zawodach.

Obsługa programów Microsoft Office – znajomość pakietu biurowego (Word, Excel, PowerPoint), umiejętność tworzenia dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji.

Programowanie – znajomość konkretnych języków programowania (np. Java, Python), umiejętność tworzenia i debugowania kodu.

Obsługa klienta – skuteczna komunikacja z klientami i rozwiązywanie ich problemów w satysfakcjonujący obie strony sposób.

Zarządzanie projektami – planowanie i organizacja pracy, motywowanie zespołu do osiągnięcia celów projektowych i znajomość metod zarządzania projektami (np. Agile, Scrum).

Analiza danych – umiejętność zbierania i analizowania danych statystycznych oraz korzystania z narzędzi analitycznych (np. Excel, SAS).

SEO i marketing cyfrowy – znajomość technik optymalizacji dla wyszukiwarek internetowych i strategii marketingu online.

Umiejętności graficzne – znajomość oprogramowania graficznego (np. Adobe Photoshop), umiejętność tworzenia wizualizacji i projektów graficznych.

UX Design – umiejętność tworzenia stron internetowych i aplikacji, które zapewniają intuicyjne doświadczenie dla użytkownika.

Kreatywność – zdolność generowania nowych pomysłów, rozwiązań i podejść. Obejmuje nieszablonowe myślenie, zdolność do łączenia różnych koncepcji w innowacyjne kombinacje oraz twórcze podejście do problemów.

Animacja komputerowa – opanowanie techniki tworzenia ruchomych obrazów za pomocą oprogramowania komputerowego.

Znajomość narzędzi analitycznych – oprogramowania do analizy statystycznej, analityki biznesowej, a także narzędzia do śledzenia i analizy danych w mediach społecznościowych.

Umiejętność przekonywania – wpływania na decyzje i zachowania innych osób poprzez skuteczną komunikację i argumentację. Przydaje się w sprzedaży, marketingu i zarządzaniu.

Copywriting i redakcja – umiejętność tworzenia przekonujących i poprawnych pod względem językowym i merytorycznym treści.

Zarządzanie mediami społecznościowymi – wykorzystanie platform social media do celów marketingowych i komunikacyjnych.

Księgowość i finanse – znajomość podstaw księgowości, umiejętność zarządzania finansami i korzystania z oprogramowania księgowego.

Szybkie pisanie na klawiaturze – sprawne i dokładne wprowadzanie danych. To bardzo przydatna umiejętność na wielu stanowiskach biurowych.

Zarządzanie czasem – planowanie i organizacja własnego czasu pracy w najbardziej wydajny sposób.

Negocjacje – osiąganie korzystnych porozumień. Jest to szczególnie ważna umiejętność w zarządzaniu ludźmi i sprzedaży.

Zdolności przywódcze – sprawność w kierowaniu innymi, inspirowaniu i osiąganiu celów.

Prezentacje publiczne – umiejętność skutecznego przekazywania informacji przed publicznością i używanie odpowiednich narzędzi (np. PowerPoint)

Wiedza o przepisach prawnych – istotnych dla danej branży, np. prawo pracy lub prawo autorskie.

Umiejętność przekazywania wiedzy – prowadzenie szkoleń i warsztatów oraz znajomość branżowych standardów i norm.

Umiejętność pracy pod presją czasu – zachowanie trzeźwego osądu i spokojnego zachowania w sytuacjach stresowych.

Wysoka kultura osobista – zdolność do zachowania się w sposób uprzejmy, zgodne z dobrymi manierami. Obejmuje umiejętność odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach społecznych i zawodowych.

jak opisać umiejętności społeczne
jesteś świadomy swoich kompetencji
dokumenty aplikacyjne do CV - umiejętności miękkie

Umiejętności w CV po angielsku

Przygotowujesz CV po angielsku? Wypisz odpowiednie umiejętności w tym języku:

 • Microsoft Office Suite
 • Programming
 • Customer Service
 • Project Management
 • Data Analysis
 • SEO and Digital Marketing
 • Graphic Skills
 • UX Design
 • Creativity
 • Computer Animation
 • Analytical Tools
 • Persuasion Skills
 • Copywriting and Editing
 • Social Media Management
 • Accounting and Finance
 • Fast Typing
 • Time Management
 • Negotiation
 • Leadership Skills
 • Public Speaking
 • Legal Knowledge
 • Knowledge Transfer
 • Working Under Pressure
 • High Personal Culture

Gdzie wpisać umiejętności w CV?

Sekcja umiejętności w CV powinna wyróżniać się na tle innych. Umieść ją w odpowiedniej ramce lub blisko początku dokumentu. Kandydaci często sytuują ją obok sekcji z podstawowymi informacjami osobistymi i podsumowania.

Aby ułatwić rekruterowi poruszanie się po Twoim CV, pogrupuj kompetencje miękkie i twarde w kategorie. Mogą to być m.in. „umiejętności interpersonalne”, „umiejętności techniczne” i „języki obce”. Wypisz je w punktach z krótkim uzasadnieniem, jeśli uznasz, że jest ono potrzebne. W ten sposób informacje będą wyglądać bardziej przejrzyście.

Staraj się podawać konkretne przykłady zastosowania nabytych umiejętności w praktyce. Jeśli masz taką możliwość, pochwal się wynikami i sukcesami. Ogłoszenie wymaga umiejętności zarządzania projektami? Opisz projekt, którym kierowałeś. Wskaż na osiągnięte cele, zakres odpowiedzialności i wykorzystane narzędzia. W ten sposób pokażesz rekruterowi, że rozumiesz wymagania związane z daną rolą, a Twoje doświadczenia i kompetencje przyczynią się do sukcesu danej firmy.

Jak rozwijać umiejętności do CV?

Doskonalenie kompetencji zwiększa Twoje szanse na sukces zawodowy. Inwestując czas w naukę, pokazujesz potencjalnym pracodawcom, że jesteś osobą zaangażowaną i nie boisz się nowych wyzwań. Nowe umiejętności otwierają drzwi do nowej kariery.

Dzisiaj możesz rozwijać się bez wychodzenia z domu za pomocą licznych platform edukacyjnych z kursami w niemal każdej dziedzinie – Coursera, Udemy czy LinkedIn Learning. Możesz na nich zgłębiać umiejętności techniczne i miękkie poszukiwane w wybranej przez Ciebie branży. Większość z takich zajęć jest organizowanych przez specjalistów z renomowanych uniwersytetów z całego świata. Niektóre są dostępne za darmo lub w bardzo atrakcyjnej cenie.

Przydatną wiedzę możesz również czerpać z warsztatów i szkoleń branżowych organizowanych stacjonarnie i online przez organizacje zawodowe lub instytucje edukacyjne. Jeśli jesteś zmotywowany, aby zdobywać nowe umiejętności, skorzystaj z dostępnych opcji mentoringu. Takie doświadczenia, oprócz zdobycia nowych umiejętności, pozwalają Ci również poszerzyć Twoją sieć kontaktów zawodowych.

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej o umiejętnościach?

Przestudiuj dokładnie ogłoszenie o pracę i zidentyfikuj kluczowe umiejętności, których szuka pracodawca. Następnie przejrzyj swoje CV i list motywacyjny, aby przypomnieć sobie, jakie umiejętności i doświadczenia już przedstawiłeś. Upewnij się, że potrafisz omówić je w bardziej szczegółowy sposób.

Bądź gotów, aby wspomnieć konkretne sytuacje, w których wykorzystałeś swoje umiejętności. Do ich opisania użyj metody STAR (sytuacja, zadanie, akcja, rezultat). Opowiedz, jakie działania podjąłeś i jakie osiągnąłeś wyniki.

Zdobądź jak najwięcej informacji o firmie i stanowisku. Znajomość kultury firmy i jej wartości pozwala lepiej zaprezentować się przed rekruterami.

Przećwicz opowiadanie o swoich umiejętnościach na głos, najlepiej z drugą osobą. Słuchacz może podzielić się z Tobą konstruktywną opinią na temat tempa Twojej wypowiedzi, jasności komunikatu i ogólnej prezencji.

Przygotuj się na typowe pytania rekrutacyjne dotyczące umiejętności, np. „Jakie są Twoje najmocniejsze strony?” lub „Podaj przykład sytuacji, w której wykazałeś się [konkretną umiejętnością]”. Podczas rozmowy mogą pojawić się również pytania sytuacyjne, które będą wymagać wykazania się określoną umiejętnością podczas odgrywania roli.

Podkreśl, jak rozwijasz się na co dzień. Wspomnij o szkoleniach, kursach online, warsztatach i lekturze branżowej literatury. W ten sposób pokażesz, że zależy Ci na samodoskonaleniu.

krytyczne myślenie i analityczne myślenie
sekcji umiejętności
rozwiązywanie problemów na konkretnym stanowisku

Umiejętności językowe – wesprzyj swoich pracowników

Inwestycja w rozwój umiejętności językowych pracowników to inwestycja w przyszłość firmy. Taki zabieg przekłada się bezpośrednio na sukces w międzynarodowych operacjach. Znajomość języka klienta pozwala budować z nim silniejsze relacje.

Nasza szkoła językowa oferuje spersonalizowane programy szkoleniowe, dostosowane do potrzeb Twojej organizacji. Kursy dla firm są prowadzone przez doświadczonych native speakerów i nauczycieli języka biznesowego. Kładziemy nacisk na praktyczne umiejętności komunikacyjne, które mogą być wykorzystane w codziennej pracy zawodowej. Oferujemy elastyczne formaty szkoleń – stacjonarnie lub online – dopasowane do napiętych harmonogramów Twoich pracowników. Zapraszamy do współpracy! Skontaktuj się mailowo, aby poznać więcej szczegółów.

chatsimple