British vs American English – Komisariat

komisariat

Komisariat lub posterunek policji, czyli police station w brytyjskim angielskim (British English), to precinct w amerykańskiej wersji języka angielskiego (American English). Jest to budynek (building), który przede wszystkim służy jako (serve as) miejsce pracy dla policjantów (police officers) i detektywów (detectives) oraz innych pracowników administracyjnych (administrative staff). Komisariat mieści (accomodate) nie tylko pomieszczenia biurowe (offices), ale również szatnie (locker rooms), tymczasowe (temporary) cele (holding cells) i pokoje przesłuchań (interrogation rooms). Do przechowywania dowodów (evidence) wykorzystuje się odpowiednio zabezpieczone (secured) magazyny (storerooms), broń (weapon) z amunicją (amunition) trzyma się w specjalnych szafkach stalowych (steel cabinets) lub w magazynie (arsenal), a wszystkich interesantów (clients) lub odwiedzających (visitors) przyjmuje się zwykle w recepcji (reception desk).

 

Examples:

British English: The suspect was taken to the local police station for questioning.

American English: As far as I know, you are the third biggest precinct in the force.

Przykłady

British English: Podejrzany został zabrany na lokalny posterunek policji na przesłuchanie.

American English: O ile mi wiadomo, jesteście trzecim co do wielkości posterunkiem.

komisariat
chatsimple