Plan lekcji po angielsku

plan lekcji po angielsku

Każdy uczeń lub student ma swój codzienny plan lekcji. Dzięki niemu wiadomo, o jakiej godzinie i gdzie odbywają się dane zajęcia, a cały tydzień ma swoją strukturę i jest dobrze zaplanowany.

Z tego artykułu dowiecie się, jak rozmawiać o swoim timetable, czyli planie lekcji po angielsku. Poznacie nazwy przedmiotów szkolnych oraz przydatne zwroty i zobaczycie przykłady dialogów związanych z tym tematem.

Słownictwo związane ze szkołą

Na samym początku warto przyswoić sobie podstawowe słownictwo dotyczące szkoły i planu lekcji.

 • school – szkoła
 • subject – przedmiot lub temat
 • education – edukacja
 • lesson plan/timetable/schedule – plan lekcji, plan zajęć
 • school year – rok szkolny
 • teacher/teachers – nauczyciele
 • principal – dyrektor
 • class – lekcja
 • language classroom – sala językowa
 • test – sprawdzian, klasówka
 • results – wyniki
 • to teach – uczyć (kogoś)
 • to study – uczyć się

Timetable czy schedule?

Już w poprzedniej sekcji dało się zauważyć, że plan lekcji po angielsku można oddać na różne sposoby m.in. timetable oraz schedule. Na czym polega różnica? Odpowiedź jest prosta: timetable to słowo z brytyjskiego angielskiego, schedule z kolei pochodzi z amerykańskiego angielskiego.

Part of your lesson plan
W klasie językowej
The school year

Nazwy przedmiotów szkolnych po angielsku

W języku angielskim nazwy przedmiotów szkolnych zapisujemy małą literą. Wyjątkiem są zajęcia językowe – tak samo jak języki zapisujemy je wielką literą. Poniżej znajdziecie listę przedmiotów po angielsku oraz ich odpowiedniki w języku polskim.

Podstawowe przedmioty szkolne

 • maths/mathematics – matematyka
 • history – historia
 • geography – geografia
 • PE/physical education – WF/wychowanie fizyczne
 • art – plastyka
 • music – muzyka
 • biology – biologia
 • chemistry – chemia
 • physics – fizyka
 • sciences – nauki przyrodnicze
 • humanities – nauki humanistyczne
 • computer science – informatyka
 • ethics – etyka
 • religion – religia
 • social sciences – nauki społeczne
lesson plans
sample presenting the lesson plan
miejsce pobytu

Zajęcia językowe, czyli language classes

 • language – język
 • foreign languages – języki obce
 • English – angielski
 • German – niemiecki
 • French – francuski
 • Spanish – hiszpański
 • Polish – polski
 • Italian – włoski
 • Russian – rosyjski

Pytania o plan zajęć i przykładowe odpowiedzi

W tej części artykułu przedstawimy przykładowe pytania i odpowiedzi w temacie planu lekcji. Możecie je wykorzystać podczas następnej rozmowy o szkole i edukacji.

What class do you have at 8 AM? – Jakie zajęcia masz o 8:00?
At 8 AM I have maths. – O 8:00 mam matematykę.

What’s your favourite class? – Jaki jest twój ulubiony przedmiot?
My favourite class is English. – Mój ulubiony przedmiot to angielski.

When do you start your classes? – O której godzinie zaczynasz lekcje?
I start at 9 AM. – Zaczynam o 9:00.

When do you finish your classes? – O której godzinie kończysz lekcje?
I finish at 3 PM. – Kończę o 15:00.

What classes do you like the least? – Jaki przedmiot lubisz najmniej?
I like chemistry the least. – Najmniej lubię chemię.

What’s your next class? – Jaką masz następną lekcję?
My next class is biology. – Moja następna lekcja to biologia.

plan lekcji po angielsku
lesson plan
Change your lesson plan

Podsumowanie – plan lekcji po angielsku

Słownictwo związane ze szkołą i planem lekcji to podstawa w nauce języka angielskiego. Jak widzicie, temat nie jest trudny, więc z pewnością przyswojenie nowych słówek nie przysporzy wam większych problemów. Bez trudu zapytacie teraz i odpowiecie na pytania o plan lekcji. W ramach ćwiczeń możecie też stworzyć własne dialogi powiązane z tym tematem. Jeżeli chcielibyście kontynuować naukę angielskiego na poziomie podstawowym lub wyższym, warto skorzystać z oferty kursów angielskiego naszej szkoły językowej.

chatsimple