Podanie o pracę

Podanie o pracę

W dobie nieustannych rekrutacji i kolejnych ofert podanie o pracę stało się zapomnianym dokumentem, mylonym często z listem motywacyjnym. Różnic jest jednak wiele; najważniejsza z nich to fakt, iż aby napisać podanie o pracę, nie potrzebujemy konkretnego ogłoszenia. Taki dokument tworzymy w momencie, gdy chcemy zająć dane stanowisko, szukamy doświadczenia bądź zależy nam na rozwoju w konkretnej firmie. Możemy go do niej wysłać, nawet jeśli nie prowadzi ona obecnie rekrutacji. Co trzeba wiedzieć o podaniu o pracę?

W tym artykule znajdziesz wyjaśnienia, jak wygląda podanie o pracę, jakie są rodzaje tego dokumentu i co należy w nim zawrzeć, aby zwrócić uwagę pracodawcy. Zapraszamy do lektury!

Jak napisać podanie o pracę?

Podanie o pracę jest dokumentem oficjalnym o określonej, choć nie zawsze identycznej strukturze. Elementy, których nie może zabraknąć, to:

  • dane osobowe,
  • dane firmy,
  • wzmianka o pożądanym stanowisku,
  • uzasadnienie kandydatury.

Warto zadbać o estetykę takiego podania; niezależnie od tego, czy wyślesz je drogą pocztową, czy elektroniczną, pierwsze wrażenie pozostaje niezmiennie ważne. Podczas gdy treść stanowi najważniejszą część podania, odpowiednie formatowanie nadaje dokumentowi schludny, profesjonalny wygląd.

Istnieje możliwość skorzystania z jednego z wielu wzorów dostępnych w Internecie, aczkolwiek ważne jest, aby dostosować podanie do konkretnego stanowiska – inaczej bowiem może brzmieć podanie o pracę dla policjanta, a inaczej podanie o pracę dla opiekunki. Najważniejsze, o czym należy pamiętać, to przedstawienie siebie jako dobrego kandydata na stanowisko, o które się ubiegamy.

Podanie o przedłużenie umowy o pracę

Mimo iż stało się to już zapomnianą praktyką, w niektórych przypadkach koniecznym – lub po prostu uprzejmym – gestem może być złożenie podania o przedłużenie umowy o pracę. Ten dokument sporządzany jest w przypadku, gdy dobiega końca ważność terminowej umowy o pracę. W takiej sytuacji pracodawca z reguły informuje swoich pracowników o dalszym przebiegu współpracy, jednak gdy tej wiadomości brakuje, pracownik może sam wystosować pismo w tej kwestii.

Podanie o przedłużenie umowy o pracę również należy utrzymać w formalnym tonie, zachowując podstawowe elementy dokumentu, takie jak dane osobowe czy tytuł. Najważniejsza część tej treści to jednak uzasadnienie swojej prośby i ogólne przedstawienie współpracy, wykonywanych obowiązków czy też zdobytych osiągnięć. Tak jak zostało wspomniane, dokument ten nie jest wymagany, jednak z pewnością udowodni motywację i zaangażowanie pracownika w rozwój firmy.

Podanie o pracę
Podanie o pracę
Podanie o pracę

Podanie o rozwiązanie umowy o pracę

Oprócz starania się o podjęcie pracy istnieje również opcja jej zakończenia poprzez stworzenie stosownego dokumentu. Powodów ku temu może być kilka i najczęściej od nich zależy, jaką formę wypowiedzenia wybierzemy. Wyróżnia się trzy rodzaje podań o rozwiązanie umowy o pracę:

  • rozwiązanie za wypowiedzeniem;
  • rozwiązanie bez wypowiedzenia;
  • rozwiązanie za porozumieniem stron.

W przypadku pierwszego i trzeciego dokumentu nie ma obowiązku uzasadniania podjętej decyzji, choć oczywiście można taką informację zawrzeć. W sytuacji, gdy składamy wypowiedzenie w trybie natychmiastowym, najprawdopodobniej doszło do naruszenia przyjętych praw i obowiązków bądź zagrożenia życia pracownika. Wówczas w podaniu należy wskazać odpowiedni artykuł Kodeksu Pracy i przedstawić daną sytuację. Wszystkie podania o rozwiązanie umowy o pracę, niezależnie od rodzaju, powinny zawierać oficjalne zwroty i być utrzymane w stylu formalnym.

Wzory

Internet obfituje w propozycje wzorów i szablonów, na których można się oprzeć w trakcie pisania własnego podania; z pewnością będzie to duże ułatwienie z uwagi na konieczność stworzenia tego dokumentu od zera, bez bazy w postaci konkretnego ogłoszenia o pracę. Warto jednak personalizować zawartość swojego podania, zwracając uwagę na stanowisko oraz pożądane na nim umiejętności i kwalifikacje.

chatsimple