Jak pracować nad umiejętnością pisania w języku obcym

10 powodów by uczyć się języka angielskiego

1. Na wszystko przyjdzie czas.

Zacznij od tworzenia krótkich i prostych zdań, w których będziesz umieszczać słowa w odpowiednim dla danego języka szyku. Na przykład w języku angielskim trzymaj się kolejności: podmiot – orzeczenie – dopełnienie.

2. Pisownia jest naprawdę ważna.

Postaraj się dobrze poznać zasady pisowni języka docelowego, aby nie popełniać błędów. Niepoprawna pisownia może bowiem prowadzić do poważnych nieporozumień. Rozwijaj swoją spostrzegawczość i ucz się wyłapywać błędy.

3. Gramatyka również się liczy.

Poprawne gramatycznie i dobrze napisane zdania są łatwiejsze do zrozumienia. A dzięki odpowiedniemu użyciu interpunkcji wypowiedź na piśmie staje się płynna, jasna i potoczysta.

4. Używaj wyrazów łączących.

Łącz ze sobą krótsze zdania, aby tworzyć naturalniej brzmiące, pełniejsze wypowiedzi.

5. Sprawdzaj i koryguj swoje teksty.

Używaj narzędzi sprawdzania pisowni i kilkakrotnie czytaj to, co napisałeś. Poprawiaj i wygładzaj zdania do momentu, aż będziesz z nich całkowicie zadowolony. Pamiętaj, ćwiczenie czyni mistrza!

6. Unikaj powtórzeń.

Unikaj wielokrotnego powtarzania tych samych słów. Uatrakcyjnij swoje zdania, używając synonimów i antonimów.

7. Rozszerzaj swoje słownictwo.

Aby bez problemu wyrażać to, co masz na myśli, potrzebujesz bogatego słownictwa i umiejętności poprawnego używania słów w odpowiednim kontekście. Ucz się nowych słów lub wyrażeń razem z przykładowymi zdaniami, a nie osobno lub z użyciem listy słówek.

8. Czytaj regularnie.

Mówi się, że najlepiej nauczysz się pisać, dużo czytając. Warto poznać różne style pisania i zobaczyć, jak poprawnie używać poszczególnych wyrażeń.

9. Unikaj rozwlekłości.

Krytycznie podchodź do swoich tekstów pod kątem długości. Wykreślaj wszelkie słowa, które niczego nie wnoszą do treści wypowiedzi.

10. Pamiętaj o celu.

Pamiętaj, że piszesz do konkretnego adresata – to on musi zrozumieć, co masz na myśli. Pisz konkretnie, trzymaj się tematu (unikaj dygresji) i pamiętaj o zachowaniu jasnej struktury wypowiedzi.