Prezentacja po angielsku

at the end of presentation

Prezentacja po angielsku

Publiczne wystąpienia dla wielu osób są ogromnie stresujące, a jeśli w dodatku musimy zaprezentować coś w języku angielskim, to staje się to prawdziwym wyzwaniem.

Jak powinna wyglądać profesjonalna prezentacja po angielsku? Jak przygotować się do publicznego wystąpienia przed zagraniczną widownią? Jakie angielskie zwroty przydadzą się w czasie przedstawiania prezentacji w języku angielskim? W tym artykule zebraliśmy porady i angielskie słownictwo, dzięki którym Twoje wystąpienie z pewnością okaże się sukcesem.

Jak powinna wyglądać prezentacja po angielsku?

Zanim zaczniesz przygotowywać swoje wystąpienie, musisz zadać sobie dwa pytania: Kim jest Twój odbiorca? Jaki cel ma Twoja prezentacja? Od odpowiedzi na nie będzie zależało, jakiego rodzaju prezentację przygotujesz i na czym powinieneś się skupić w trakcie pracy nad swoim wystąpieniem.

Rodzaje prezentacji po angielsku

Prezentacja w szkole

Pierwszy raz z prezentacjami spotykamy się zwykle w szkole i na studiach. Nauczyciele angielskiego coraz chętniej zadają projekty w tej formie, aby urozmaicić zajęcia, oswoić uczniów z publicznym przemawianiem oraz zachęcić ich do posługiwania się językiem nie tylko w formie pisemnej. O przygotowywanie takich wystąpień są również proszeni uczestnicy kursów angielskiego w szkole językowej.

Zlecając uczniom lub studentom przygotowanie prezentacji, nauczyciele zwykle podają temat (albo zawężają go do konkretnej dziedziny, na przykład kultury brytyjskiej, wydarzeń z historii krajów anglojęzycznych, literatury itp.) oraz limit czasowy. Jeśli musisz przygotować ten rodzaj prezentacji, skup się nie tylko na jej temacie i długości, ale również na słownictwie i wymowie.

Prezentacja o sobie

O przygotowanie prezentacji o sobie również możesz zostać poproszony w szkole, ale nie tylko. Ze względu na rosnącą konkurencję na rynku pracy prezentacje o sobie coraz częściej wykorzystywane są w procesie rekrutacji na stanowisko w firmie. W ten sposób pracodawca może lepiej poznać kandydata, jak również sprawdzić jego profesjonalizm oraz to, jak ten radzi sobie w stresującej sytuacji i czy potrafi przekazywać informacje z wykorzystaniem materiałów multimedialnych. Dlatego przygotowując prezentację o sobie, powinieneś się skupić na tym, by jej slajdy były przejrzyste i estetyczne, a Twoja wypowiedź pozbawiona błędów językowych i gramatycznych.

Prezentacja biznesowa

Prezentacje w środowisku biznesowym to niezwykle cenne narzędzie, chętnie wykorzystywane przez przedstawicieli firm przy wprowadzaniu na rynek nowych produktów, w trakcie negocjacji lub szukania nowych klientów. Stanowią one również doskonały sposób na przedstawianie bieżących wyników działalności wewnątrz przedsiębiorstwa; wykorzystywane są też w trakcie szkoleń pracowniczych. Często to właśnie od tego, czy wystąpienie okaże się sukcesem, zależy podpisanie ważnego kontraktu lub awans pracownika. Tu szczególnie ważne są struktura prezentacji oraz logiczne przedstawienie omawianego tematu.

Prezentacja okolicznościowa

Jest to zyskujący popularność, atrakcyjny dodatek do imprez okolicznościowych, takich jak wesela, przyjęcia urodzinowe, imieninowe czy z okazji rocznic ślubu. Ten rodzaj prezentacji ma najmniej zasad i ograniczeń – nie wahaj się używać zdjęć, filmów oraz dołączyć muzyki, a Twoja prezentacja okolicznościowa na pewno urozmaici zabawę.

Struktura prezentacji po angielsku

W dobrej prezentacji w języku angielskim powinno znaleźć się siedem kluczowych sekcji:

  • powitanie słuchaczy;
  • przedstawienie się;
  • wprowadzenie do tematu oraz zapowiedź, o czym będzie mowa w poszczególnych częściach wystąpienia;
  • omówienie wszystkich punktów z planu prezentacji;
  • podsumowanie i główne wnioski;
  • podziękowanie za uwagę;
  • odpowiedzi na pytania słuchaczy.

Struktura prezentacji jest bardzo ważna. Jeśli poszczególne sekcje nie będą układać się w logiczną całość, Twoi słuchacze mogą stracić wątek

introduce myself
like
let me talk about this like that

Powitanie

Pierwsza i bardzo ważna część prezentacji w języku angielskim. To właśnie ona przykuwa uwagę słuchaczy i wyznacza ton dla reszty wystąpienia. Powinna być krótka i zwięzła. Najlepiej sprawdzą się tutaj takie zwroty jak:

Good morning/afternoon/evening, ladies and gentlemen. – Dzień dobry/dobry wieczór panie i panowie.

Welcome everybody/Hello everyone! – Witam wszystkich!

Shall we get started? – Czy możemy już rozpocząć?

First of all, I’d like to thank you for being here today. – Po pierwsze, chciałbym podziękować wam za przybycie.

Thank you for having me today. – Dziękuję za zaproszenie.

I’m happy that so many of you could make it. – Cieszę się, że tak wielu z was udało się przybyć.

Przedstawienie się

To ważne, by Twoi słuchacze wiedzieli, kim jesteś i dlaczego to właśnie Ty zaprezentujesz im temat, dlatego w tej części przedstaw się i powiedz, czym się zajmujesz. Możesz wykorzystać do tego następujące wyrażenia:

Let me briefly introduce myself. – Pozwólcie mi się krótko przedstawić.

My name is and I’m… – Mam na imię… i jestem…

For those of you who don’t know me yet, I am and I work as… – Dla tych, którzy jeszcze mnie nie znają – jestem… i pracuję jako…

Temat i zarys prezentacji

Przedstawienie słuchaczom tematu i planu Twojej prezentacji pomoże utrzymać ich zainteresowanie i pozwoli im lepiej zrozumieć, dlaczego warto wysłuchać uważnie całości wystąpienia. Tutaj również lepiej być zwięzłym i konkretnym, aby ta część prezentacji nie zajęła zbyt wiele czasu i nie znudziła widowni. Przydadzą się następujące wyrażenia:

I am here to talk about… – Jestem tu, by powiedzieć wam o…

The purpose of my presentation is… – Celem mojej prezentacji jest…

This is the agenda for out meeting… – Oto plan naszego spotkania…

I’m going to tell you about… – Powiem wam o

My presentation consist of the following parts… – Moja prezentacja składa się z następujących części…

I’d like to give you a brief outline of my presentation… – Chciałbym przedstawić wam szybko zarys mojej prezentacji

Finally, I will offer some solutions. – Na końcu zaproponuję kilka rozwiązań.

Możesz również określić, dla kogo twoja prezentacja jest szczególnie ważna:

The topic of my presentation is of particular interest to those of you who… – Temat mojej prezentacji jest szczególnie interesujący dla tych z was, którzy…

My talk is particularly relevant to those of you who… – Moje wystąpienie jest szczególnie istotny dla tych z was, którzy…

Zapowiedź części poświęconej zadawaniu pytań

W tej sekcji warto również poinformować słuchaczy, że zaplanowałeś czas na ich ewentualne pytania pod koniec swojego wystąpienia. Dzięki temu unikniesz sytuacji, w której ktoś przerwie Twoją wypowiedź. Można tu użyć takich zwrotów jak:

There will be time for questions after my presentation. – Po prezentacji będzie na czas na zadanie pytania.

I will be happy to answer your questions after the presentation. – Chętnie odpowiem na wasze pytania po wygłoszeniu prezentacji.

Please feel free to ask me any questions after the presentation. – Nie krępujcie się zadawać pytania po prezentacji.

here today tell you about
good morning
good morning afternoon

Główna część prezentacji

To najważniejsza część prezentacji, w czasie której należy omówić wszystkie punkty z przedstawionego wcześniej planu. To, jak ta sekcja będzie wyglądała, zależy głównie od tematu i rodzaju wystąpienia, ale przygotowując ją, warto pamiętać o kilku uniwersalnych zasadach.

Aby ułatwić słuchaczom rozumienie struktury prezentacji, dobrze jest wyraźnie zaznaczyć, że przechodzisz do kolejnego tematu, oraz używać zwrotów, które podkreślają, jak omawiane punkty są ze sobą związane:

First of all… Second Third… – Po pierwszePo drugiePo trzecie

Let’s start with… – Zacznijmy od…

Let’s move on to the next point of the presentation… – Przejdźmy do kolejnego punktu prezentacji…

As I said at the beginning… – Jak powiedziałem na początku…

Now I’d like to look at… – Teraz chciałbym przyjrzeć się…

I’d like to draw your attention to… – Chciałbym zwrócić waszą uwagę na…

This ties in with… – To łączy się z

This leads me to my next point… – To prowadzi mnie do kolejnego punktu…

Zaprezentwanie firmy

Jeśli przeprowadzasz prezentację biznesową jako przedstawiciel firmy, a odbiorcy nie znają jej zbyt dobrze, warto przedstawić ją w kilku słowach: powiedzieć, czym się zajmuje, ile lat działa na rynku, jakie wartości są ważne dla jej pracowników i jaka jest jej misja. Warto również krótko nawiązać do zrealizowanych projektów, które okazały się sukcesem.

W tej części przydadzą się następujące wyrażenia:

Let me say a few words about our company. – Chcę powiedzieć kilka słów o naszej firmie.

Our company was founded in… – Nasza firma została założona w roku…

Our company is based in… – Nasza firma ma siedzibę w…

We specialize in… – Specjalizujemy się w…

We’ve been in the business for… – Jesteśmy na rynku od…

Our mission is… – Naszą misją jest…

Our vision is… – Naszą wizję jest…

We believe in… – Wierzymy w…

Our core values are… – Nasze podstawowe wartości to

Our team is especially proud of… – Nasz zespół jest szczególnie dumny z

I’d like to go through our portfolio… – Chciałbym przedstawić nasze portfolio

Let me present you with the list of our main clients… – Chciałbym przedstawić wam listę naszych najważniejszych klientów

Our last successful project was… – Naszym ostatnim ostatnim projektem, który odniósł sukces, był

Omówienie wykresów

Podczas prezentacji zwykle przedstawiamy dane za pomocą wykresów, tabel i innych pomocy wizualnych. Nie wystarczy jedynie pokazanie ich słuchaczom, konieczne jest też omówienie, do czego przydadzą się następujące wyrażenia:

To ilustrate my point, I’m going to show you a short film… – Aby zobrazować ten punkt, pokażę wam krótki film

Take a look at this table… – Spójrzcie na tę tabelę

This chart is divided into several parts and shows a breakdown of… – Ten wykres jest podzielony na kilka części i prezentuje analizę

Here are some facts and figures. – Oto kilka faktów i liczb.

If you look at this chart, you will see… – Jeśli spojrzycie na ten wykres, zobaczycie

The numbers here have gone up/down – Tutaj wartości wzrosły/spadły.

This chart illustrates the figures… – Ten wykres pokazuje liczby

Podsumowanie i wnioski

Podsumowanie w kilku zwięzłych zdaniach pomoże słuchaczom zapamiętać najważniejsze informacje z głównej części prezentacji. Możesz podkreślić jej główne punkty, używając następujących wyrażeń:

I’d like to recap the main points… – Chciałbym podsumować główne punkty

To sum up… – Podsumowując

In conclusion… – Na zakończenie

That brings me to the end of the presentation… – I tak dotarliśmy do końca prezentacji

I’ve talked about… – Mówiłem o

I covered… – Omówiłem

Podziękowanie za uwagę

Gdy prezentacja dobiega końca, warto podziękować słuchaczom za uwagę i czas, jaki poświęcili, by wysłuchać całego wystąpienia. Wystarczy użyć jednego z poniższych zwrotów:

Thank you ladies and gentlemen. – Dziękuję wam, panie i panowie.

Thank you for listening and for your time. – Dziękuję za wysłuchanie i za wasz czas.

It was a pleasure being here with you today. – To była przyjemność – być tu dzisiaj z wami.

Pytania i odpowiedzi

Jeśli wcześniej oznajmiłeś słuchaczom, że będą mogli zadawać pytania po prezentacji, warto w jasny sposób zasygnalizować, że jesteś gotowy przejść do tej części. Zwroty, które mogą się tutaj przydać, to:

If you have any questions, please don’t hesitate to ask me. – Jeśli macie jakiekolwiek pytania, nie wahajcie się ich zadać.

I’d be glad to answer any questions you might have. – Z chęcią odpowiem na wszystkie pytania, jakie macie.

If there are any questions, I would be pleased to answer them. – Jeśli są jakieś pytania, z przyjemnością na nie odpowiem.

That’s an interesting question. – To interesujące pytanie.

That is a very good question, I’m happy that you raised that point. – To bardzo dobre pytanie, cieszę się, że poruszyłeś ten temat.

Does this answer your question? – Czy to odpowiada na twoje pytanie?

I hope this explains… – Mam nadzieję, że to wyjaśnia

Przyznanie się do niewiedzy

Co jednak, jeśli któryś ze słuchaczy zada pytanie, na które nie znasz odpowiedzi? Najlepiej będze po prostu być szczerym – jeśli zaczniesz kluczyć lub wymyślać, słuchacze zapewne i tak się zorientują, nie chcesz także wprowadzać ich w błąd. Dużo lepszym rozwiązaniem będzie przyznanie się do niewiedzy i obietnica udzielenia odpowiedzi po zgłębieniu tematu lub zaproszenie reszty słuchaczy do dyskusji:

Actually, I don’t know off the top of my head… – Właściwie to w tej chwili tego nie wiem

I really don’t know, what do you think? – Naprawdę nie wiem – co ty o tym myślisz?

Unfortunately, I’m not the best person to answer that question… – Niestety nie jestem najlepszą osobą, by odpowiedzieć na to pytanie

I don’t have any figures to that right now, perhaps I can get back to you later with an answer – W tej chwili nie mam żadnych danych, być może później będę mógł wrócić do ciebie z odpowiedzią.

my name is, i am going to talk to you about this
at the end of presentation
going to talk about

TED Talks – źródło inspiracji

Co zrobić, gdy nie mamy pomysłu na prezentację? Prawdziwą skarbnicą inspiracji są tutaj popularne TED Talks, wśród których możesz znaleźć tysiące świetnych wystąpień w wielu językach i obejrzeć je za darmo.

Jakich błędów unikać podczas prezentacji po angielsku?

Błędy podczas tworzenia i przedstawiania prezentacji zdarzają się bardzo często, zarówno wśród osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z prezentacjami, jak i u profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem. Zwykle dzieje się to dlatego, że twórcy prezentacji nie znają możliwości programów, których używają, lub wręcz przeciwnie – popadają w rutynę i pośpiech, przez co tworzone przez nich prezentacje stają się nudne i monotonne. Poniżej omawiamy kilka najczęściej popełnianych błędów, których powinieneś się wystrzegać podczas tworzenia i wygłaszania swojej prezentacji po angielsku.

Chaos

Slajdy nie na temat, nieprzemyślana struktura, wtrącanie zbyt wielu dygresjiUstrzeżesz się przed tym, poświęcając wystarczająco dużo czasu na dopracowanie swojej prezentacji i solidnie się przygotowując. Niestety może się zdarzyć, że w czasie wystąpienia dopadnie Cię stres i zaczniesz mówić chaotycznie, gubić wątki lub – co gorsza – odkryjesz, że masz pustkę w głowie. Sięgnij wtedy po szklankę wody, by zyskać sekundę na uporządkowanie myśli.

Błędy w tekście

Przygotowując prezentację dla zagranicznej publiczności, musisz zadbać o poprawność nie tylko wypowiedzi ustnej, ale również tekstu umieszczonego na slajdach. Przez błędy gramatyczne, stylistyczne i literówki Twoja prezentacja nie zrobi dobrego wrażenia na słuchaczach, nawet jeśli samo wystąpienie będzie dobrze przygotowane.

Zaniedbanie stylu wypowiedzi

Nie liczy się tylko to, co mówisz – ważne jest również, jak mówisz. Dlatego gdy przygotowujesz się do swojej prezentacji po angielsku, zwróć uwagę na emisję głosu. Ważne jest, by nie mówić za szybko, bo słuchacze mogą mieć problem, by za Tobą nadążyć. Wiele osób nie zwraca też uwagi na ton swojego głosu, przez co ich wypowiedź brzmi płasko i monotonnie.

Problemy z prawem autorskim

To błąd wielu osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z prezentacjami. Często zdarza się, że w trakcie wystąpienia posługują się multimediami, zapominając o podaniu nazwiska ich właściciela oraz źródła, z którego te materiały pochodzą. Popełnienie tego błędu jest nie tylko nieprofesjonalne, ale również nieetyczne i niezgodne z prawem.

Nieprzygotowanie

Slajdy są gotowe i dopracowane, a tekst wystąpienia napisany i wyuczony – czy to wystarczy, by Twoja prezentacja odniosła sukces? Nie, to nie wszystko. Konieczne jest przećwiczenie wystąpienia. W tym celu najlepiej będzie nagrać się za pomocą telefonu i kamerki. W ten sposób upewnisz się, czy Twoje wystąpienie mieści się w limicie czasu, czy wypowiadasz się zrozumiale oraz czy prezentacja jest logiczna, spójna i ciekawa.

Podsumowanie

Choć publiczne wystąpienie przed zagranicznymi słuchaczami stanowi z pewnością stresujące doświadczenie, to mamy nadzieję, że dzięki zgromadzonym w tym artykule poradom Twoja prezentacja po angielsku okaże się sukcesem.

Jeżeli zależy Ci na dobrym przygotowaniu się do wystąpienia pod okiem profesjonalnego nauczyciela, skorzystaj z naszej oferty kursów angielskiego. Możesz zapisać się na regularne zajęcia dwusemestralne, kurs kilkumiesięczny bądź kilka spotkań w ciągu miesiąca lub jednodniowe warsztaty skoncentrowane na osiągnięciu przez Ciebie danego celu – np. właśnie przygotowania się do wygłoszenia ważnej prezentacji.

chatsimple