Przysłowia i powiedzenia angielskie

przysłowia angielskie

Każdego dnia posługujemy się wieloma frazeologizmami, które różnią się w zależności od tego, z jakiego kraju pochodzimy czy w jakiej kulturze się wychowaliśmy. Które przysłowia angielskie i powiedzenia angielskie powinna znać osoba, która chce się biegle posługiwać tym językiem? Jakie jest ich znaczenie?

Oto najpopularniejsze przysłowia i powiedzenia angielskie. Sprawdź, czy znasz je wszystkie i czy właściwie ich używasz.

Przysłowia angielskie

An apple a day keeps the doctor away. – Jedz codziennie jedno jabłko i lekarza widuj rzadko.

It’s easy to be wise after the event. – Polak mądry po szkodzie.

Haste makes waste. – Gdy się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy.

Don’t make a mountain out of a molehill. – Nie rób z igły widły.

A friend in need is a friend indeed. – Dobrych przyjaciół poznaje się w biedzie.

When the cat is away the mice will play. – Gdy nie ma kota, to myszy harcują.

Don’t look a gift horse in the mouth. – Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby.

Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. – Kto wcześnie spać idzie i wcześnie wstaje, temu zdrowie, bogactwo i rozum Bóg daje.

When in Rome, do as the Romans do. – Kiedy jesteś w Rzymie, rób tak jak Rzymianie.

Let sleeping dogs lie. – Nie wywołuj wilka z lasu.

Don’t count your chickens before they hatch. – Nie mów hop, póki nie przeskoczysz.

A liar will not be believed, even when he speaks the truth. – Kłamcy nie uwierzy się nawet wtedy, gdy mówi prawdę.

Hope for the best, but prepare for the worst. – Licz na najlepsze, ale spodziewaj się najgorszego.

An eye for an eye and a tooth for a tooth. – Oko za oko, ząb za ząb.

Keep your friends close and your enemies even closer. – Przyjaciół trzymaj blisko, a wrogów jeszcze bliżej.

It never rains but it pours. – Nieszczęścia chodzą parami.

A picture is worth a thousand words. – Obraz wyraża więcej niż tysiąc słów.

There is no place like home. – Nie ma to jak w domu.

A bad workman blames his tools. – Kiepskiej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy.

The early bird catches the worm. – Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.

Beggars can’t be choosers. – Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma.

All good things must come to an end. – Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy.

All is fair in love and war. – W miłości i na wojnie wszystko dozwolone.

There is no time like the present. – Jak nie teraz, to kiedy?

No bees no honey; no work no money. – Bez pracy nie ma kołaczy.

One swallow doesn’t make a summer. – Jedna jaskółka wiosny nie czyni.

Bad news travels fast. – Złe wieści szybko się roznoszą.

Actions speak louder than words. – Czyny mówią więcej niż słowa.

It’s no use crying over spilt milk. – Nie ma sensu płakać nad rozlanym mlekiem.

Knowledge is power. – Wiedza to potęga.

Too many cooks spoil the broth. – Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść.

It’s never late to learn. – Człowiek uczy się przez całe życie.

A change is as good as a rest. – Odrobina odmiany dobrze robi.

Home is where the heart is. – Dom jest tam, gdzie serce.

Love is blind. – Miłość jest ślepa.

All that glitters is not gold. – Nie wszystko złoto, co się świeci.

Easy come, easy go. – Łatwo przyszło, łatwo poszło.

A sound mind in a sound body. – W zdrowym ciele zdrowy duch.

Necessity is the mother of invention. – Potrzeba matką wynalazków.

Experience is the mother of wisdom. – Doświadczenie jest matką mądrości.

Clothes do not make the man. – Nie szata zdobi człowieka.

Faith will move mountains. – Wiara czyni cuda.

Where there is a will, there is a way. – Dla chcącego nie ma nic trudnego.

To be or not to be? That is the question. – Być albo nie być? Oto jest pytanie.

Better late than never. – Lepiej późno niż wcale.

Time heals all wounds. – Czas leczy rany.

Opportunity makes a thief. – Okazja czyni złodzieja.

A friend to all is a friend to none. – Przyjaciel wszystkich nie jest niczyim przyjacielem.

Speech is silver, silence is golden. – Mowa jest srebrem, milczenie złotem.

Birds of a feather flock together. – Ciągnie swój do swego.

Blood is thicker than water. – Krew nie woda, krewny bliższy niż bliźni.

Curiosity killed the cat. – Ciekawość to pierwszy stopień do piekła.

Prevention is better than cure. – Lepiej zapobiegać niż leczyć.

Two wrongs don’t make a right. – Odpłacić pięknym za nadobne.

Better an open enemy than a false friend. – Lepszy otwarty wróg niż fałszywy przyjaciel.

The end justifies the means. – Cel uświęca środki.

Beware of a silent dog and still water. – Cicha woda brzegi rwie.

Every man has his faults. – Nie ma ludzi bez wad.

Money makes the world go round. – Świat kręci się wokół pieniądza.

The grass is always greener on the other side. – Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma.

Never judge a book by its cover. – Pozory mylą.

A man is as old as he feels. – Człowiek ma tyle lat, na ile się czuje.

Chill, relax, unwind. – Wyluzuj, zrelaksuj się, odpocznij.

All roads lead to Rome. – Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.

Every country has its customs. – Co kraj, to obyczaj.

przysłowia angielskie
przysłowia angielskie

Time is money. – Czas to pieniądz.

Boys will be boys. – Chłopcy będą chłopcami.

First come, first served. – Kto pierwszy, ten lepszy.

My house is my castle. – Mój dom jest moją twierdzą.

Easier said than done. – Łatwiej powiedzieć, niż zrobić.

Courtesy costs nothing. – Uprzejmość nic nie kosztuje.

Practice makes perfect. – Praktyka czyni mistrza.

East or west, home is best. – Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.

All is well that ends well. – Wszystko dobre, co się dobrze kończy.

Forbidden fruit is sweetest. – Zakazany owoc najlepiej smakuje.

A bird in the hand is worth two in the bush. – Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu.

Nothing venture, nothing gain. – Nie ma zysku bez ryzyka.

A fool and his money are soon parted. – Głupiec i jego pieniądze szybko się rozstają.

Doing is better than saying. – Lepiej robić, niż mówić.

A penny saved is a penny gained. – Grosz do grosza, a będzie kokosza.

Envy never enriched any man. – Zazdrość jeszcze nikogo nie wzbogaciła.

Beauty lies in lovers eyes. – Piękno jest w oczach kochającego.

A lie has no legs. – Kłamstwo ma krótkie nogi.

chatsimple