Quiet quitting – jak sobie z nim radzić w miejscu pracy?

wypalenie zawodowe w obecnej pracy
wypalenie zawodowe w obecnej pracy

Niektórzy pracownicy w Twojej firmie przychodzą do pracy, ale wydają się nieobecni myślami? Mogą to być objawy quiet quitting, czyli „cichej rezygnacji” – nowego trendu, który coraz częściej obserwuje się w miejscu pracy.

Quiet quitting często pozostaje niezauważone przez menedżerów, ale oddziałuje bardzo destrukcyjnie na zespół. To zjawisko stanowi bardzo subtelny problem – nie oznacza ono rzeczywistego odejścia pracownika z firmy, ale jego stopniowe wycofywanie się. Pracownik fizycznie pozostaje na swoim stanowisku, ale jego zaangażowanie, inicjatywa i pasja do pracy znacząco maleją. Dlaczego tak się dzieje? Jak sprawdzić, czy „cicha rezygnacja” dotknęła również Twoją firmę?

Czym jest quiet quitting?

Najbardziej widocznym sygnałem quiet quitting jest znaczący spadek wydajności pracownika. Pracuje on mniej i gorzej. Często ogranicza swoją działalność do wymaganego minimum, jak ognia unika dodatkowych zadań i nie wykazuje inicjatywy. Przejawia również mniejsze zaangażowanie w pracy zespołowej – nie bierze aktywnego udziału w dyskusjach lub spotkaniach i wykonuje powierzone zadania w sposób powierzchowny.

Podczas uważnej obserwacji możesz zauważyć wyraźną zmianę postawy wobec pracy i współpracowników. Osoba, która zawsze zarażała entuzjazmem i chętnie uczestniczyła w życiu zespołu, staje się apatyczna i wycofana. Rzadziej udziela się w rozmowach, unika współpracy, niechętnie podejmuje jakiekolwiek interakcje w miejscu pracy.

Pracownicy zaczynają wykazywać brak zainteresowania rozwojem zawodowym i osobistym w ramach firmy. Ignorują szanse na naukę nowych umiejętności; unikają uczestnictwa w szkoleniach; rzadko, jeśli w ogóle, proponują nowe pomysły. Ich nastawienie do pracy staje się rutynowe, a dodatkowe projekty są traktowane jako zbędny wysiłek, zamiast jako okazja do wzrostu czy pokazania swoich kompetencji.

Quiet quitting – przykłady

Quiet quitting to działanie, które czasem ciężko dostrzec. Z pozoru nic się przecież nie dzieje – pracownicy wykonują swoje podstawowe obowiązki zawodowe. Poniżej znajdziesz kilka przykładowych sytuacji. Jeśli zauważasz je w swojej firmie, to znak, że powinieneś zacząć działać.

Kasia, wcześniej znana z proaktywności i częstego zgłaszania nowych pomysłów, przestaje inicjować projekty i ogranicza swoje działania do podstawowych zadań. Nie proponuje już ulepszeń ani nie angażuje się w dyskusje dotyczące rozwoju firmy.

Tomek, który zwykle był aktywny w firmowych inicjatywach, takich jak spotkania integracyjne czy projekty zespołowe, zaczyna je pomijać. Nie uczestniczy już w spotkaniach poza obowiązkowymi wydarzeniami, a jego interakcje z kolegami ograniczają się do minimum.

Ewa, dotychczas ambitna i skupiona na rozwoju, ignoruje możliwości szkoleń zawodowych i nie interesuje się potencjalnymi ścieżkami awansu, które wcześniej były dla niej ważne.

Marek, niegdyś energiczny i entuzjastyczny, staje się apatyczny i zdystansowany. Jego zaangażowanie w projekty znacznie spada, a podczas spotkań i rozmów wykazuje minimalne zainteresowanie.

Anna, która wcześniej zostawała 5 minut dłużej, aby dokończyć dane zadanie, zaczyna ściśle przestrzegać grafiku. Dokładnie o ustalonej godzinie kończy pracę, niezależnie od obecnych potrzeb organizacji.

ciche odchodzenie od wykonywanej pracy
obowiązkami służbowymi na rynku pracy
is quiet quitting real

Jaki ma cel quiet quitting?

Czy pracownicy specjalnie starają się mniej? Quiet quitting to sposób na ochronę zdrowia psychicznego i fizycznego w momencie, w którym warunki pracy zbytnio obciążają daną osobę. To rodzaj mechanizmu obronnego, pomagający zachować balans pomiędzy życiem prywatnym a pracą.

Zjawisko „cichego odchodzenia” wiąże się ze zmianą pewnego kultu pracy. Obecnie praca powinna przynosić nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim być źródłem satysfakcji. Gdy tego zabraknie, dochodzi do wypalenia i problemów w środowisku zawodowym.

Niekiedy quiet quitting jest formą biernego oporu wobec warunków zatrudnienia. Dzieje się tak, gdy pracownik uważa je za niesprawiedliwe lub niezadowalające. Może to być reakcja na mobbing, brak uznania, niskie wynagrodzenie i brak możliwości rozwoju. Przez zmniejszenie zaangażowania pracownik sygnalizuje swoje niezadowolenie, ale z różnych przyczyn nie decyduje się na złożenie oficjalnej rezygnacji.

W niektórych przypadkach quiet quitting wynika ze zmiany priorytetów życiowych pracownika. Ktoś może zdecydować, że chce poświęcić więcej czasu rodzinie, pasjom lub zdrowiu, co prowadzi do zmniejszenia zaangażowania w pracy. W takiej sytuacji quiet quitting to świadoma decyzja o przesunięciu punktu ciężkości życia poza sferę zawodową.

Quiet quitting – przyczyny

Skąd się bierze quiet quitting? Jest wiele powodów, dla których pracownicy tracą swoje zainteresowanie miejscem pracy. Najczęściej wiążą się one z poczuciem braku uznania ze strony przełożonych i organizacji. Pracownicy, czując, że ich wysiłek i zaangażowanie nie są odpowiednio doceniane, stopniowo tracą motywację. Wykonywanie obowiązków zawodowych zaczyna sprawiać im trudność. Pamiętaj, że uznanie to nie tylko godziwe wynagrodzenie finansowe, ale także konstruktywny feedback oraz podkreślanie znaczenia wykonanej pracy.

Długie nadgodziny, przeciążenie pracą i stres również mogą wywołać quiet quitting. Brak równowagi między życiem zawodowym a prywatnym i niewystarczające wsparcie ze strony menedżerów powoli prowadzą do wypalenia zawodowego. Pracownicy, którzy czują się chronicznie zmęczeni, decydują się zmniejszyć zaangażowanie, aby chronić swoje zdrowie psychiczne i fizyczne.

Quiet quitting jest mocno powiązany z wypaleniem zawodowym. Pracownicy, którzy od dawna pracują na danym stanowisku, mogą czuć się przeciążeni jego monotonią lub znikomymi efektami ich działań. Powoduje to znaczny spadek motywacji i niechęć do wykonywania dodatkowych zadań.

Na niepożądane zachowanie pracowników ma również nieprzyjemna kultura organizacyjna. Atmosfera pełna rywalizacji, brak transparentności w komunikacji oraz słabe zarządzanie zespołami tworzą środowisko, w którym pracownicy czują się izolowani i nieważni. Brak wpływu na decyzje i kierunek rozwoju firmy również prowadzi do obniżenia poziomu zaangażowania.

młodych pracowników o swoich problemach
promowanie dbania o zdrowie w swojej pracy
prowadzenie regularnych rozmów

Jak można zareagować na quiet quitting?

Zauważyłeś pierwsze objawy quiet quitting w Twojej organizacji? Pracownik, który stara się mniej, znacząco wpływa na wydajność zespołu? Zacznij od nawiązania z nim otwartego dialogu. Nie doprowadzaj do bezpośredniej konfrontacji na temat gorzej wykonywanej pracy. Podejdź z empatią i zrozumieniem.

Porozmawiaj z pracownikiem

Zapytaj pracownika, jak się czuje w Twojej firmie, czy są jakieś obszary, w których potrzebuje wsparcia, oraz jakie ma oczekiwania wobec swojej roli. Stwórz bezpieczne środowisko. Tylko jeśli pozwolisz pracownikowi na otwarte wyrażenie obaw i frustracji bez strachu o negatywne konsekwencje, będziesz mógł do niego dotrzeć.

Opracuj plan rozwoju

Opracuj indywidualny plan rozwoju dla pracownika, który zdecydował się na quiet quitting. Ustal jasne cele. Wyjaśnij, jakie warunki musi spełnić, aby mieć szansę na awans. Konkretna ścieżka kariery pomoże mu zwiększyć motywację i zaangażowanie. Nie zostawiaj zatrudnionych osób samych sobie. Zaoferuj im wiele możliwości dokształcania się – szkolenia, nowe wyzwania zawodowe, regularną zmianę zakresu obowiązków i mentoring. Da im to poczucie regularnego wsparcia i opóźni (lub całkiem wykluczy) wypalenie zawodowe.

Zadbaj o menedżerów

Przeszkol menedżerów, aby potrafili trafnie zidentyfikować oznaki spadku zaangażowania i adekwatnie reagować na te sygnały. Zachęć ich do regularnego prowadzenia rozmów z pracownikami na temat ich samopoczucia, rozwoju zawodowego i osobistego. Zadbaj o to, aby osoby na stanowiskach kierowniczych były wzorem komunikacji, empatii i tworzenia pozytywnego środowiska pracy. Przełoży się to na przyjemną atmosferę w zespole.

Zainwestuj w długoterminowe działania

Aby wesprzeć swoich pracowników, zdecyduj się na długoterminowe działanie w firmie. Popraw ogólną kulturę w organizacji i promuj otwartość oraz wzajemny szacunek. Poznaj odczucia zatrudnionych osób. Przeprowadzaj regularne ankiety na temat warunków pracy i satysfakcji pracowników, stwórz przestrzeń do dzielenia się pomysłami i wprowadź bardziej elastyczne godziny pracy dla lepszego balansu między życiem zawodowym a prywatnym.

Jak motywować pracowników?

Zatrudniając nową osobę, przedstaw jej nie tylko podstawowe obowiązki pracy, ale również ścieżkę kariery. Organizuj regularne spotkania 1:1 z menedżerami. Poinstruuj ich, aby oprócz dawania feedbacku na temat postępów pracownika, rozmawiali oni również o planach zawodowych i aspiracjach danej osoby. W miarę możliwości pozwól pracownikom na wykonywanie zadań w dogodnych dla nich warunkach – w elastycznych godzinach lub podczas pracy zdalnej.

Publiczne uznanie, nagrody, bonusy czy nawet pochwała znacznie podnoszą morale i motywację zespołu. Nagradzaj zarówno indywidualne osiągnięcia, jak i sukcesy zespołowe. Sprzyja to budowaniu pozytywnej atmosfery i kultury współpracy. Zapewnij pracownikom odpowiednie narzędzia i zasoby, które ułatwiają pracę i pomagają w osiąganiu celów.

Zainwestuj w rozwój zawodowy pracowników. Pokażesz w ten sposób, że zależy Ci na ich zaangażowaniu. Zapewnij dostęp do szkoleń, warsztatów i konferencji branżowych. W ten sposób zyskasz podwójnie – podniesiesz kwalifikacje zespołu i pokażesz pracownikom, że są ważną częścią organizacji.

Zadbaj o kompetencje językowe pracowników

Umiejętności językowe są nieocenione. Znajomość języków obcych pomaga nie tylko w pracy, ale również w życiu prywatnych. Zainwestuj w kursy językowe dla firm. Otworzy to przed Twoimi pracownikami nowe możliwości. Dostrzegą oni, że zależy Ci na rozwijaniu ich kompetencji, dzięki czemu będą chętniej angażować się w działania firmy.

Nasze kursy językowe dla firm są dostosowane do specyficznych potrzeb branżowych. Przygotowujemy do codziennych sytuacji biznesowych. Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak możemy wspomóc rozwój Twojej firmy.

Niektóre zdjęcia znajdujące się w tekście zostały wygenerowane przy pomocy AI.

chatsimple