Quiz newsletterowy

quiz
quiz

Przedstawiamy krótki test wiedzy z języka polskiego. Wykorzystaliśmy w nim informacje zawarte w tekstach publikowanych na naszej stronie. Powodzenia!

1. Wybierz właściwą wersję.
Która wersja jest poprawna?

Która wersja jest poprawna?

Która wersja jest poprawna?

Która wersja jest poprawna?

2. Wybierz właściwy imiesłów.
Wstaw właściwy imiesłów: (Jechać) … do domu, słuchałem muzyki.

Wstaw właściwy imiesłów: Podobała mi się ta (nagrać) … przez was płyta.

Wstaw właściwy imiesłów: (Zgasić) … światło, położyłem się do łóżka.

Wstaw właściwy imiesłów: Muszę przygotować plakat (zachęcać) … do przyjścia na naszą wystawę.

3. Czy to zdanie jest poprawne?
Będąc lekarką, pacjent zwrócił się do niej z pytaniami dotyczącymi diagnozy.

Zjadłszy śniadanie, wyszedł z domu.

Wynajmowali studio, przeprowadzając tam próby.

Zbrodnia została dokonana nocą, podając mężczyźnie truciznę.

Odrobiwszy lekcje, wyszedł pobawić się na zewnątrz.

4. Wybierz właściwą formę.
Zaprosili na przyjęcie…

Czy znasz panią…

Czy miałbyś / miał byś czas, żeby przyjrzeć się mojej pracy?

Można by / możnaby stworzyć w tej sprawie jakąś petycję.

Idzie mu to nienajlepiej / nie najlepiej.

To chyba naj niebezpieczniejszy / najniebezpieczniejszy człowiek w całej Warszawie.

chatsimple