Rozwiewamy wątpliwości, rozwijamy skróty, czyli popularne akronimy i ich znaczenie

akronimy

W mowie potocznej i języku korporacyjnym spotykamy się z bardzo dużą liczbą skrótów, głównie pochodzących z języka angielskiego. Co one oznaczają? Czy na pewno właściwie je rozumiemy? Sprawdźmy!

Akronimy

Oto lista najpopularniejszych akronimów wraz ze wskazaniem ich znaczenia:

ACK – acknowledgement (potwierdzenie)

AFAICT – as far as I can tell (o ile mogę powiedzieć)

AFAIK – as far as I know (o ile wiem)

AFK – away from keyboard (z dala od klawiatury / nie ma mnie przy komputerze)

AIUI – as I understand it (tak, jak ja to rozumiem)

AKA – also known as (znany jako / alias)

AMA – ask me anything (pytaj, o co chcesz)

ASAP – as soon as possible (tak szybko, jak to możliwe)

ATM – at the moment (w tej chwili)

B4 – before (przedtem/wcześniej / zanim)

BAK – back at keyboard (z powrotem przy komputerze / wróciłem)

BCNU – be seeing you (do zobaczenia)

BBL – (I’ll) be back later (wrócę później)

BBS – be back soon (będę wkrótce)

BION – believe it or not (wierz lub nie)

BOT – back on topic (wracając do tematu)

BRB – (I’ll) be right back (zaraz wracam)

BSF – but seriously folks (ludzie, a teraz na poważnie)

BTDT – been there done that (byłem i widziałem / znam i mam to)

BTW – by the way (a tak przy okazji/à propos/swoją drogą)

BYOB – bring your own bottle (przynieś swój alkohol)

BYP – beg your pardon (co proszę? / przepraszam?)

CC – carbon copy (do wiadomości)

IOW – in other words (innymi słowy)

ISTM – it seems to me (wydaje mi się)

ISTR – I seem to recall (chyba sobie przypominam)

ISWYM – I see what you mean (rozumiem, co chcesz powiedzieć)

ITRW – in the real world (w świecie rzeczywistym)

IRL – in real life (w rzeczywistości)

IWBNI – it would be nice if (byłoby miło, gdyby)

IYSWIM – if you see what I mean (jeśli wiesz co mam na myśli)

JAM – just a minute (momencik / chwileczkę)

JK – just kidding (żartuję tylko)

KIS – keep it simple (nie komplikuj / prościej)

LMK – let me know (daj mi znać)

LOL – laughing out loud (śmiech na głos)

LOL – lots of love (gorące pozdrowienia)

L8R – later (później)

MORF – male or female (on czy ona?)

MOTSS – member of the same sex (tej samej płci)

N/A – not available/applicable (niedostępny / nie dotyczy)

N2S – needless to say (nic dodać)

NRN – no reply necessary (niepotrzebna odpowiedź)

NVM – nevermind (nieważne)

OAO – over and out (bez odbioru)

OBTW – oh, by the way (ach, a tak nawiasem mówiąc)

akronimy
akronimy

CFV – call for votes (głosujmy)

COZ – because (ponieważ)

CTS – clear to send (gotowy do wysłania)

CU – see you (do zobaczenia / na razie)

CUL/CUL8R – see you later (na razie)

DIY – do it yourself (zrób to sam)

DOB – date of birth (data urodzenia)

DWISNWID – do what I say not what I do (rób, co mówię, a nie co robię)

DYJHIW – don’t you just hate it when… (czy ty też nienawidzisz, gdy…)

EOF – end of file (koniec pliku)

EOD – end of discussion (koniec dyskusji)

ETA – estimated time of arrival (przewidywany czas przyjazdu / przybycia)

ETX – end of text (koniec tekstu)

FAQ – frequently asked questions (często zadawane pytania)

F2F – face to face (twarzą w twarz)

FOAF – friend of a friend (znajmy znajomego / przyjaciel przyjaciela)

FOC – free of chargé (bezpłatnie / gratis)

FOMO – fear of missing out (strach przed pominięciem)

FWIW – for what it’s worth (o ile to jest tego warte)

FYE – for your entertainment (żeby cię rozweselić / rozbawić / ucieszyć)

FYI – for your information (do twojej wiadomości)

GA – go ahead (no, dalej!)

GAL – get alive/get a life (obudź się!)

GIGO – garbage in, garbage out (śmieci na wejściu – śmieci na wyjściu)

HB2U – happy birthday to you (wszystkiego najlepszego z okazji urodzin)

HHOJ – ha, ha, only joking (ha, ha, to był żart)

HHOS – ha, ha, only serious (ha, ha, teraz to było na poważnie)

IDK – I don’t know (nie wiem)

IIFC – if I recall correctly (jeśli sobie dobrze przypominam…)

IME – in my experience (z mojego doświadczenia)

IMHO – in my humble opinion (moim skromnym zdaniem)

IMO – in my opinion (moim zdaniem)

OIC – oh, I see (ach rozumiem)

OMG – oh my God (o mój Boże!)

OMW – on my way (jestem w drodze)

OTOH – on the other hand (z drugiej strony)

OTT – over the top (przesada)

PITA – pain in the arse (irytujący człowiek)

POD – piece of data (część danych)

Q&A – questions and answers (pytania i odpowiedzi)

QTD – quote of the day (cytat dnia)

RFC – request for comments (prośba o komentarz)

RFD – request for discussion (prośba o dyskusję)

ROFL – rolling off the floor laughing (tarzać się ze śmiechu po podłodze)

RSN – real soon now (tym razem naprawdę szybko)

RSVP – please reply (odpowiedz, proszę/ proszę odpowiedzieć)

RTM – read the manual (przeczytaj podręcznik / manual)

RUOK – are you OK? (wszystko u ciebie w porządku?)

SITD – still in the dark (nadal nic nie zostało zdecydowane)

SMH – shaking my head (kręcąc głową)

SO – significant other (lepsza połowa, partner / partnerka)

TCB – trouble came back (znowu kłopoty)

TBA – to be announced (będzie ogłoszone)

TBC – to be confirmed (do potwierdzenia)

TGIF – thank God, it’s Friday (dzięki Bogu jest piątek)

TIA – thanks in advance (z góry dzięki)

TNX – thanks (dzięki)

TTYL – talk to you later (porozmawiamy później)

VC – virtual community (społeczność wirtualna)

VR – virtual reality (rzeczywistość wirtualna)

WOMBAT – waste of money, brains and time (całkowita strata czasu)

WRT – with regard to (z pozdrowieniami dla…)

WTH – what the hell (co do diabła?)

WYSIWYG – what you see is what you get (dostaniesz to, co widzisz)

chatsimple