Skrivanek Plus – “annotate”

annotate

Skrivanek Plus to ogólnie dostępny kurs językowy jakiego szukałeś! Zespół Szkoły Językowej Skrivanek w każdy wtorek będzie publikować słówko wraz z objaśnieniem, a następnie na koniec każdego miesiąca przygotujemy ćwiczenia, których wynik będziesz mógł otrzymać drogą mailową. Śledź nasze posty i ucz się języka razem z nami.

annotate / ˈæn.ə.teɪt / verb (czasownik)

Definition: to add a short explanation or comment to a text

Definicja: dodać krótkie objaśnienie lub uwagę do tekstu

Example: In general, people find paper documents much easier to annotate and compare.

Przykład: Ogólnie mówiąc, ludzie uznają, że łatwiej jest opatrzyć komentarzem i porównać dokumenty papierowe.

chatsimple