Skrivanek Plus – “cunningly”

cunningly

Skrivanek Plus to ogólnie dostępny kurs językowy jakiego szukałeś! Zespół Szkoły Językowej Skrivanek w każdy wtorek będzie publikować słówko wraz z objaśnieniem, a następnie na koniec każdego miesiąca przygotujemy ćwiczenia, których wynik będziesz mógł otrzymać drogą mailową. Śledź nasze posty i ucz się języka razem z nami.

cunningly / ˈkʌn.ɪŋli / adverb (przysłówek)

Definition: done in a clever and tricky way

Definicja: sprytnie i przebiegle

Example: The merger of two rival companies has been planned cunningly enough not to draw any attention from the local media.

Przykład: Połączenie dwóch rywalizujących firm zostało zaplanowane wystarczająco sprytnie aby nie przyciągnąć uwagi lokalnych mediów.

chatsimple