Skrivanek Plus – Czerwcowy quiz

Skrivanek Plus

Ucz się razem z nami! Zespół Szkoły Językowej Skrivanek w każdy miesiąc będzie publikować ćwiczenia sprawdzające wynik nauki w ramach lekcji Skrivanek Plus, śledź nasze posty i rozwijaj swoje umiejętności językowe!

Podaj e-mail jeżeli chesz otrzymać wynik na pocztę elektroniczą:
Task 1.

Complete each gap with the correct form of the word from the list: befall, baffling, cue, vivaciously
Task 2.

For each sentence 1-4 select one answer (a, b or c):

1. Who would volunteer to face the victims’ families and tell them what had ………… them?

2. Every time Grace’s grandchildren were leaving her at the end of summer holidays, she would keep waving goodbye ……………

3. It is really ………….. to hear that the new EU regulation may have such a negative impact on start-up companies around the country.

4. Non-verbal ………. such as body language as well as the tone of your voice tend to play a significant role in public performances.

Task 3.

Match words 1-4 with their synonyms a-d:

1. befall - ...............

2. cue - ...............

3. baffling - ...............

4. vivaciously - ...............

chatsimple